Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > AUGALININKYSTĖ > Mokslas: veislių palyginimo tyrimai

Mokslas: veislių palyginimo tyrimai

LAMMC
Žemdirbystės institutas


2017-01-30

Kiekvieno žemdirbio tikslas – išauginti kokybišką ir gausų javų derlių nepatiriant didelių nuostolių, minimaliai naudojant augalų priežiūrai bei apsaugos priemonėms skirtus resursus. Vis dažniau akcentuojama integruota augalų apsauga, t. y. kuo mažiau pesticidų ir kuo daugiau natūralių priemonių. Viena iš jų – veislės. Tinkamai pasirinkta veislė nemaža dalimi lemia žemdirbio sėkmę.

Visuomenės požiūris į saugią aplinką žemdirbius taip pat įpareigoja rinktis auginimo technologijas, kurios yra pagrįstos gera augalų apsaugos praktika ir integruotosios kenksmingųjų organizmų kontrolės (IKOK) principais, pirmenybę teikiant tiems metodams, kurie kelia mažiausią grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai. IKOK sistemoje vienas esminių įrankių yra veislės faktorius, nes yra saugiausias aplinkai, reikalauja mažiausiai ekonominių kaštų.

2013–2016 m. LAMMC Žemdirbystės institute atlikti ūkiuose plačiausiai auginamų rapsų ir kviečių veislių tinkamumo IKOK tyrimai, kurių tikslas – nustatyti populiariausią kviečių ir rapsų veislių jautrumą ligoms, jų ūkinį vertingumą ir tiriamas veisles įvertinti IKOK atžvilgiu. Atskirais metais tirta 19–21 žieminių ir 12–19 vasarinių kviečių, 21–25 žieminių ir 18–21 vasarinių rapsų rinkai aktualių veislių.

Trejų metų duomenys

Trejus metus atliktų veislių palyginimo tyrimų duomenimis, miltligei (Blumeria graminis) jautriausi buvo veislių Aron, Famulus ir Julius žieminiai kviečiai, ši liga mažiausiai pažeidė veislių SW Magnifik, Olivin ir Skagen žieminius kviečius.

1 pav. Skirtingų veislių vasarinių kviečių jautrumas miltligei (vertinimo kriterijus AUDPC vertė)

Lapų septoriozė (Zymoseptoria tritici, Parastagonospora nodorum) smarkiausiai pažeidė veislių Aron ir Linus žieminius kviečius. Taip pat vienus metus iš dvejų šios ligos smarkiau buvo pažeisti veislių Artist, Olivin ir Rigi žieminiai kviečiai. Tyrimų laikotarpiu didesniu atsparumu lapų septoriozei pasižymėjo veislė Skagen. Vienus metus iš dvejų nuo šios ligos mažiau nukentėjo veislių Kena DS ir Toras žieminiai kviečiai.

2 pav. Skirtingų veislių žieminių kviečių jautrumas lapų septoriozei (vertinimo kriterijus AUDPC vertė)

Kviečių dryžligės (Pyrenophora tritici-repentis) mažiau pažeisti buvo veislių Kena DS ir Zeppelin žieminiai kviečiai, o jai jautriausi buvo veislių Artist, Kovas OS ir Vikaras DS žieminiai kviečiai. Natūralios lauko infekcijos sąlygomis varpų fuzariozei (Fusarium spp.) atspariausi buvo veislių Zeppelin, Dagmar, Toras, Rigi ir Ada žieminiai kviečiai. Varpų fuzariozei jautriausi buvo veislių Julius, Vikaras DS, Linus, Aron, Skagen ir SW Magnifik, vidutiniškai jautrūs – Kovas OS, Kena OS, Famulus, Artist ir Olivin žieminiai kviečiai.

Įvertinus visų tirtų veislių jautrumą didžiausią žalą darančioms ligoms ir jų atsaką į ligų kontrolę atsižvelgus į grūdų derlių nustatyta, kad veislių Skagen, Vikaras DS ir Zeppelin žieminiai kviečiai gali būti auginami IKOK taikančiuose ūkiuose. Tyrimų metais geru derlingumu pasižyminčios veisles Aron, Artist, Famulus ir Julius buvo jautresnės ligoms, todėl jas auginant reikalinga intensyvesnė apsauga nuo ligų.

Vasarinių kviečių veislės Hamlet, KWS Chamsin, Triso, ir Vanek išsiskyrė didesniu jautrumu miltligei, o atsparesnės buvo veislės Berlock, KWS Collada, KWS Willow ir Quintus. Lapų septoriozei atspariausios buvo veisles Hamlet ir Quintus, jautriausios – KWS Chamsin ir Nawra. Varpų septoriozei atspariausi buvo veislių IS Jarissa ir Hamlet, jautriausi – veislių KWS Chamsin ir KWS Collada vasariniai kviečiai. Kviečių dryžligei atspariausi buvo veislių Hamlet ir IS Jarissa vasariniai kviečiai. Kviečių dryžligės pažeidžiamiausia buvo veislė Berlock. Tyrimų metais varpų fuzariozei atspariausi buvo veislių Quintus ir Vanek, jautriausi – veislių KWS Willow, KWS Chamsin, KWS Collada ir Nawra vasariniai kviečiai.

Veislių Hamlet, IS Jarissa, KWS Willow, Quintus ir Berlock vasariniai kviečiai išsiskyrė mažesniu jautrumu ligoms, geru derliaus potencialu, todėl taikant IKOK šioms veislėms reikėtų skirti prioritetą. Veislių KWS Chamsin, Triso ir Nawra vasariniams kviečiams reikia intensyvesnės apsaugos nuo ligų.

Svarbiausiomis žieminių rapsų ligomis įvardijami sklerotinis puvinys (Sclerotinia sclerotiorum) ir fomoze (Leptosphaeria maculans). Trejų metų tyrimų duomenimis, sklerotiniam puviniui mažiau jautrus buvo hibridinės veislės Brentano, jautriausi – veislių Hybrirock, Marathon ir Marcopolos žieminiai rapsai. Fomozei daugeliu atvejų žieminių rapsų veislės buvo vidutiniškai jautrios. Šiai ligai viena atsparesnių buvo hibridinė veislė Mercedes, o itin jautrūs – hibridinių veislių SY Kolumb ir Marcopolos žieminiai rapsai.

Pastaraisiais metais didėjant plotams rapsus vis labiau pažeidžia verticiliozė (Verticillium spp.). Kaip viena galimų šios per dirvą plintančios ligos kontrolės priemonių įvardijamas atsparių veislių auginimas. Atliktų eksperimentų duomenimis, verticiliozei mažiau jautrūs buvo hibridinių veislių Anderson ir SY Marten, jautriausi – hibridinės veislės Nelson žieminiai rapsai.

Verticiliozė taip pat dažna ir vasarinių rapsų liga. Tyrimų metais mažiau jautrūs buvo linijinės veislės SW Landmark, jautriausi – hibridinės veislės Majong vasariniai rapsai. Sklerotinis puvinys taip pat gali padaryti nemenkų vasarinių rapsų derliaus nuostolių. Patikima šios ligos kontrolės priemonė yra galimai atsparesnių veislių auginimas. Atliktų eksperimentų duomenimis, sklerotiniam puviniui atspariausi buvo hibridiniai Makro vasariniai rapsai.

Juodoji dėmėtligė (Alternaria brassicae) labiau žalinga vasariniams nei žieminiams rapsams, todėl dėmesys šiai ligai turi būti didesnis auginat šiuos augalus. Juodajai dėmėtligei didesniu atsparumu pasižymėjo hibridinių veislių Smilla ir Swifter vasariniai rapsai. Tyrimų metais buvo derlingiausi veislių Abakus, Hybrirock bei Nelson žieminiai rapsai ir hibridinių veislių Smilla, Majong bei linijinės veislės Lennon vasariniai rapsai.

IKOK atžvilgiu tinkamiausi auginti yra hibridinių veislių Anderson, Brentano bei Minerva žieminiai rapsai ir hibridinių veislių Dodger bei Kaliber vasariniai rapsai.

Naudinga vaizdo informacija

Parengė Roma Semaškienė, Eglė Petraitienė, Jūratė Ramanauskienė, Akvilė Jonavičienė, Skaidrė Supronienė, LAMMC Žemdirbystės institutas


baneris

230x350_1

ikmis mokymu baneris

baneris-i-agro

GZPK BANERIS