Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > AUGALININKYSTĖ > Už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus – parama

Už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus – parama

Albertas Marma
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Švenčionių r. biuro augalininkystės konsultantas


2017-01-18

 

Sausio mėnesį pagaliau sulaukėme žiemos atitinkančių šalčių, o laukus užklojo sniego danga. Vakarų Lietuvoje ji storesnė, rytinėje ir centrinėje šalies dalyje plonesnė, o oro temperatūra naktimis krito iki 25–27 laipsnių šalčio.

Kaip peržiemos žiemkenčiai, sužinosime tiktai pavasarį. Dabar pats laikas planuoti darbus. Vienas iš svarbiausių ir atsakingiausių augalininkystės ūkius turinčių žemdirbių rūpestis – sėklų įsigijimas pavasario sėjai.

Gera, kokybiška sėkla – pagrindas geram derliui. Pasėjus prastos kokybės sėklas, sunku tikėtis gerų rezultatų. Šios technologinės klaidos neįmanoma pataisysi jokiomis trąšomis ir jokiais augalų apsaugos produktais. Racionaliausias būdas apsirūpinti pavasario sėjai reikalingomis sėklomis –  įsigyti sertifikuotas sėklas iš atestuotų augalų dauginamosios medžiagos tiekėjų.

Nors sertifikuotų sėklų kaina 2–3 kartus brangesnė už rinkoje parduodamus javus, ši investicija tikrai atsipirks didesniu ir kokybiškesniu derliumi. Mokslininkų įrodyta, kad kokybiška sėkla derlių padidina 10–20 proc., be to, sumažina augalų apsaugos produktų naudojimo poreikį, o tai teigiamai veikia gamtos apsaugą.   

Europos Sąjungos šalyse, pasižyminčiose aukšta žemdirbystės kultūra, sertifikuotomis sėklomis apsėjama nuo 50 iki 90 proc. auginamų pasėlių. Lietuvoje šis rodiklis ženkliai mažesnis – tik 15–17 proc. pasėlių apsėjama sertifikuotomis sėklomis.

Gera žinia žemdirbiams tai, kad Žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-714 patvirtintose Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse (toliau – Taisyklės), numatyta už 2017 metais deklaruotus, sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, mokėti susietąją paramą. Tai turėtų dar labiau motyvuoti žemdirbius naudoti sertifikuotas sėklas.

Taisyklėse nurodyta, kad susietoji parama bus teikiama už sertifikuota sėkla apsėtus ir deklaruotus avižų, grikių, vasarinių kviečių, kvietrugių, miežių bei žieminių kviečių, kvietrugių, miežių, rugių laukus.

Parama bus teikiama už ne mažesnį kaip 0,5 ha sertifikuota sėkla apsėtą javų plotą. Pareiškėjas, siekiantis gauti susietąją paramą, privalės išsėti ne mažesnį sėklos kiekį nei numatyta Taisyklėse (avižų – 180 kg/ha, grikių – 80 kg/ha, vasarinių kviečių – 170 kg/ha, vasarinių kvietrugių – 170 kg/ha, vasarinių miežių – 150 kg/ha, žieminių kviečių – 160 kg/ha, žieminių kvietrugių – 160 kg/ha, žieminių rugių – 150 kg/ha, hibridinių rugių – 75 kg/ha, žieminių miežių – 150 kg/ha).

Pareiškėjai pasėlių deklaravimo metu turės pateikti seniūnijos ar Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuro darbuotojui patikrinti sertifikuotos sėklos įsigijimo dokumentus:

  • jeigu sėkla buvo įsigyta iš Lietuvoje veikiančio dauginamosios medžiagos tiekėjo – sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą) (neatsižvelgiant į tai, ar sėklos kilmės šalis yra Lietuva ar užsienio valstybė, šie dokumentai turi būti lietuvių kalba (atliktas oficialaus vertimo patvirtinimas). Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris (kuris turi sutapti su nurodytuoju sėklos sertifikate), įsigytos sėklos kiekis, įsigytos sėklos augalo rūšis, veislė ir kategorija;
  • jeigu sėkla buvo įsigyta tiesiogiai iš Europos Sąjungos šalyse veikiančio užsienio šalies (ne Lietuvos) dauginamosios medžiagos tiekėjo – sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą) ir (arba) pakuočių etiketes (šie dokumentai turi būti lietuvių kalba (atliktas oficialaus vertimo patvirtinimas). Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris (kuris turi sutapti su nurodytuoju sėklos sertifikate ir (arba) pakuočių etiketėse, kurios gali būti patikrintos Agentūros atliekamos patikros vietoje metu), įsigytos sėklos kiekis, įsigytos sėklos augalo rūšis, veislė ir kategorija;
  • jeigu sėjai panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduodamą sėklos sertifikatą (ar jo kopiją) ir sertifikuotos sėklos pakuočių etiketes ar jų kopijas (pareiškėjo pasirinkta forma: spausdinta kopija, fotonuotrauka, skaitmeninė nuotrauka ar kt.), kuriuose pateiktas siuntos numeris turi sutapti su nurodytu sėklos sertifikate.

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, privalo ne trumpiau kaip vienus metus nuo paraiškos teikimo metų išsaugoti ir pareikalavus pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos sertifikuotos sėklos įsigijimo dokumentus.

Tikslūs susietosios paramos dydžiai bus nustatomi atskiru žemės ūkio ministro įsakymu.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

230x350_1

ikmis mokymu baneris

baneris-i-agro

GZPK BANERIS