Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > AUGALININKYSTĖ > Ar Lietuvoje veikia lauko augalų ligų ir kenkėjų plitimo pasėliuose sistema?

Ar Lietuvoje veikia lauko augalų ligų ir kenkėjų plitimo pasėliuose sistema?

Giedrė Masliukovienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos augalininkystės specialistė


2017-01-16

Daugelis galvoja, kad bene pagrindinis augalų apsaugos uždavinys – sunaikinti žalingus organizmus, tačiau realybė visai kitokia. Esminis uždavinys – sumažinti žemės ūkio augalų derliaus nuostolius iki ekonomiškai pagrįsto lygio, kad gamtoje išliktų kuo didesnė bioįvairovė. Dėl šios priežasties rekomenduojama periodiškai stebėti kenksmingus organizmus ir prognozuoti jų plitimą.

Praėjusiais metais prasidėjus augalų vegetacijai ir iki jų brandos Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) rajonų biurų augalininkystės konsultantai visoje šalyje periodiškai, kartą per savaitę, vyko į ūkininkų laukus. Dirbdami pagal LAMMC Žemdirbystės instituto ir ES šalyse taikomą žalingų organizmų apskaitos metodikas, specialiai įrengtose stacionariose stebėsenos aikštelėse jie vykdė lauko augalų kenksmingų organizmų plitimo apskaitas. Stebėjimų tikslas – laiku nustatyti ligų ir kenkėjų plitimo pradžią, piktžolių rūšinę sudėtį ir jų išsivystymą, įspėti ūkininkus apie galimą ligų ir kenkėjų plitimo riziką, rekomenduoti tikslingai naudoti tinkamiausias augalų apsaugos priemones. 

Padeda įgyvendinti nustatytus reikalavimus

2009 m. spalio 21 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti ES šalių veiksmų pagrindus, siekiant tausiojo pesticidų naudojimo. Be kitų su tausiuoju pesticidų naudojimu susijusių reikalavimų direktyva Europos ir nacionaliniu lygmeniu skatina diegti moksliškai pagrįstas ankstyvos augalų ligų ir kenkėjų diagnozės, prognozavimo ir įspėjimo sistemas. Dėl šios priežasties minėtos direktyvos reikalavimais Lietuvoje buvo patvirtintas Augalų apsaugos planas (2012-06-29 įsakymo Nr. 3D-535) ir papildytas 9.4 papunkčiu, kuris sako, kad reikia „vykdyti žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų plitimo prognozę ir stebėseną, tvarkyti duomenis, susijusius su žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų plitimo stebėsena bei  juos viešinti“. Įsakymas įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 dienos. Šią funkciją LR žemės ūkio ministerija patikėjo atlikti LŽŪKT pagal programos priemonę „Žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų plitimo stebėsena ir prognozavimas STEB“.

Šiems reikalavimams įgyvendinti puikiai tinka LŽŪKT specialistų sukurta Integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinė sistema IKMIS (www.ikmis.lt). Inovatyvioje sistemoje integruoti austrų (Pessl instruments) agrometeorologinių stočių duomenys, augalininkystės konsultantų pateikti kenksmingų organizmų stebėsenos duomenys, visi Lietuvoje registruoti profesionaliam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, LAMMC mokslo darbuotojų sudaryti ligų, kenkėjų ir piktžolių katalogai.

Sistemoje visos šalies ūkininkai augalų vegetacijos metu gali matyti žaladarių plitimą, jų pažeidimo intensyvumą pagal moksliškai pagrįstas žalingumo ribas. Taip pat IKMIS dėka galima planuoti augalų apsaugos produktų naudojimo reikalingumą pagal ligų ir kenkėjų prognozių modulius, kurie matematiniu būdu apskaičiuoja jų pasireiškimą ir plitimo tikimybę. Pateikiama patogi augalų apsaugos produktų bazė, nes yra galimybė juos atsirinkti pagal skirtingus žemės ūkio augalus, veikimo grupes, kenksminguosius organizmus. Kilus klausimų identifikuojant kenksmingus organizmus, galima interaktyviai konsultuotis su augalininkystės konsultantais.

Svarbiausia, kad visos IKMIS paslaugos nemokamos ir prieinamos bet kuriam, turinčiam interneto ryšį. Registruokitės į Integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinę sistemą IKMIS ir rasite daug įvairios informacijos.

Kiekvienas suvokiame, kad pesticidai kenksmingi visiems gyviems organizmams, bet vis tik užauginti augalininkystės produkciją be augalų apsaugos produktų ne visada pavyksta. Visi žinome, kad tinkamai ir laiku atliekant darbus, neigiamą pesticidų poveikį galima gerokai sumažinti. Taigi, naudodamiesi sukurtomis informacinėmis sistemomis, sparčiau ir tiksliau priimsime sprendimus, palankius aplinkai ir žmonėms.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

230x350_1

ikmis mokymu baneris

baneris-i-agro

GZPK BANERIS