Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > AUGALININKYSTĖ > Naudmenų deklaravimo taisyklių 2017 m. naujovės

Naudmenų deklaravimo taisyklių 2017 m. naujovės

LR žemės ūkio ministerija


2016-12-21

 

Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų už plotus skyrius informavo apie Naudmenų deklaravimo taisyklių 2017 m. naujoves. Pats metas į jas įsigilinti.

Bendrieji tinkamumo reikalavimai

Kalbant apie bendruosius tinkamumo reikalavimus, akcentuojama, kad visame deklaruotame plote esant daliai nenušienauto, apleisto, piktžolėto ir t. t. ploto pažeidimas apskaičiuojamas taip:

1 pavyzdys. Pažeidimas + pažeidimas × 1,5 (+ taikoma „Geltona kortelė“), jei pažeidimas nuo 3 proc. (arba 2 ha) iki 10 proc. viso ploto.

2 pavyzdys. Pažeidimas + pažeidimas × 1,5 (jokios „Geltonos kortelės“, jei pažeidimas > 10 proc. viso ploto.

Akcentuotina, kad vertinant tinkamumą tiesioginėms išmokoms gauti taikoma galimai teisėtų sąlygų, sukurtų gauti didesnę paramą, metodika.

Konkrečių plotų tinkamumas

Informuojama, kad pievų priežiūros reikalavimai nekinta, o pūdymų šiek tiek patikslinti. Juose gamyba nevykdoma nuo sausio 1 d. iki liepos 31 d. Juodasis pūdymas periodiškai įdirbamas, tik taikomi augalų apsaugos produktų apribojimai, o žaliasis nešienaujamas, neganomas, o prieš įterpimą nedraudžiama smulkinti.

Informacija jauniesiems ūkininkams

Čia esminių pokyčių nėra. Tik pateiktas vienas patikslinimas, kad vienas fizinis asmuo gali dalyvauti tik vieno juridinio asmens valdyme. Kitu atveju situacija vertinama pagal galimai neteisėtų sąlygų metodiką.

Žalinimas

Produktyvūs ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) elementai

Taisyklėse įsėlis (įsėliniai žoliniai augalai) apibūdinamas kaip visos baltyminės ir nebaltyminės žolės.

Nurodyta, kad posėlį pasėti reikia bent rugpjūčio viduryje, kad rugsėjo 1 d. – spalio 15 d. būtų matomi bent 2 jau sudygę pasėliai.

Patikslinta sąvoka, kokie augalai laikomi azotą kaupiantys – t. y. visi mišiniai, kurių daugiau kaip 50 proc. sudaro baltyminiai augalai.

Neproduktyvūs ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) elementai

Miškelių ir kūdrų plotas neribojamas. Jie gali ribotis su elementu, paramai netinkamu plotu. EASV užskaita – max 0,3 ha × 1,5. Neįeina miškai, ežerai ir t. t.

Neribojamas ir griovių plotis. EASV užskaita – ilgio metras × 10.

Nurodyta, kad palaukės priežiūra tokia pati kaip pievos. Taigi ją nušienauti reikia iki rugpjūčio 31 dienos.

Susietoji parama

Jei plotai apsėti sertifikuotomis javų sėklomis (minimalus plotas – 0,5 ha), reikalinga sąskaita faktūra, sertifikatas ir etiketės, kai pareiškėjas pats sertifikuoja sėklas.

Minimalus sėklinių bulvių plotas turi būti 0,5 ha. Jų plotus iki kitų metų birželio 1 d. reikia aprobuoti, o užaugintas sėklines bulves sertifikuoti.

Auginantys cukrinius runkelius turi žinoti, kad minimalus jų plotas taip pat 0,5 ha. Jie turi būti sudarę pirkimo–pardavimo sutartį su cukraus gamintoju.

Deklaravimas, duomenų apdorojimo tvarka

Taisyklėse nurodoma, kad naikinamas paraiškos registracijos lapas. Vietoje jo pildomas paraiškų priėmimo registras.

Taip pat bus reikalingas pareiškėjo susitikimas, kad VMI gali tikrinti jo duomenis dėl aktyvaus ūkininko kriterijų įgyvendinimo.

Bus reikalaujama lentelių apie sertifikuotas javų sėklas, cukrinius runkelius.

Griežtėja žemės valdymo teisės kontrolė – pareiškėjas turi nurodyti, kokiais pagrindais valdo žemę, t. y. nuosavybės, nuomos ar panaudos. Nebelieka – „kitais pagrindais“.

Žemės dirbimo faktas įrodomas pagal žemės ūkio produkcijos realizavimo ar kitus minėtos veiklos fakto įrodymo dokumentus.

Įbraižymas

Netinkamų paramai plotų pavertimo tinkamais (dėl kitų metų deklaravimo) aprašymas turi būti pateiktas nuo deklaravimo pradžios iki gruodžio 1 dienos.

Taip pat turi būti įbraižytas potencialių daugiamečių pievų sluoksnis.

Išskiriami plotai, už kuriuos reikia pateikti valdymo dokumentus (nedeklaruoti plotai; eigoje deklaravimo).

Persidengiant iki 0,3 ha, parama už tą plotą neskiriama.

Daugiau skaitykite čia.


baneris

230x350_1

ikmis mokymu baneris

baneris-i-agro

GZPK BANERIS