Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > GYVULININKYSTĖ > Svarbiausias bityno dokumentas

Svarbiausias bityno dokumentas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba


2017-02-17

 

Kiekvienas bitynas privalo turėti bityno pasą, kurį išduoda tos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kurioje yra įrengtas bitynas. Bityno pasas išduodamas ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos, kai veterinarijos gydytojas-inspektorius patikrina bityną, ar jis atitinka privalomus reikalavimus. Bitynai tikrinami aktyviuoju bičių gyvenimo sezonu – nuo balandžio iki spalio.

Bityno paso pavyzdinė forma yra patvirtinta Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų 1 priede.

Bityno pasas reikalingas:

  • užtikrinant bičių užkrečiamųjų ligų kontrolę;
  • prekybai bitėmis ir bičių produktais;
  • bitynų judėjimui šalies teritorijoje.

Veisliniai bitynai, bitynai, prekiaujantys bitėmis, ir bitynai, kurie tiekia rinkai bičių produktus skirtus naudoti bičių maitinimui, privalo turėti sveiko bityno statuso patvirtinimą. Bityno sveikatos statusas – bityno sveikatos būklė, nustatoma pagal privalomų registruoti bičių užkrečiamųjų ligų sąrašą.

Sveikatos statusas patvirtinamas, jeigu:

bitynas yra teritorijoje, kurioje netaikomi apribojimai dėl bičių užkrečiamųjų ligų (amerikinio bičių perų puvinio, europinio bičių perų puvinio, bitinio žvilgvabalio, Tropilaelaps spp. erkių);

tikrinimo dieną bitės yra sveikos;

bityne laikomos bitės per paskutinius 12 mėnesių prieš bityno sveikatos statuso patvirtinimą buvo tirtos dėl bičių užkrečiamųjų ligų (amerikinio bičių perų puvinio, europinio bičių perų puvinio, bitinio žvilgvabalio, Tropilaelaps spp. erkių) ir laboratorinių tyrimų rezultatai nepatvirtino šių užkrečiamųjų ligų.

Bityno pasą išduoda ir registruoja teritorinės VMVT. Bičių laikytojas, teritorinei VMVT, kurios teritorijoje nori įregistruoti bityną, pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodo bičių laikytojo vardą, pavardę/ juridinio asmens ar organizacijos pavadinimą, kodą, kontaktinius duomenis, bityno veiklos rūšį, nuolatinės bičių laikymo vietos adresą (-us).

Ar reikalingas naujas bityno pasas laikinai perkeliant bites į kitos teritorinės VMVT kontroliuojamas teritorijas medunešio laikotarpiu?

Ne, naujas bityno pasas nėra išduodamas, tik bičių laikytojas turi informuoti teritorinę VMVT, kuri išdavė bityno pasą, ir teritorinę VMVT, kurios kontroliuojamoje teritorijoje numatoma laikinai pastatyti avilius su bičių šeimomis.

Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimai patvirtinti Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-27 (Žin., 2005, Nr. 38-1266; 2011, Nr. 13-593)

2010 m. gegužės 6 d. Komisijos sprendimas 2010/270/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 ir 2 dalys dėl pavyzdinių sveikatos sertifikatų ūkiuose auginamiems gyvūnams ir bitėms bei kamanėms.


baneris

AgS LT 230x350

apskaita

mobili-gyvulininkystes-laboratorija

GZPK BANERIS