Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > GYVULININKYSTĖ > Veiksniai, lemiantys pieno kokybę (V dalis)

Veiksniai, lemiantys pieno kokybę (V dalis)

Vidas Tolevičius
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyresnysis gyvulininkystės specialistas


2017-09-27

 

Tęsinys. Pradžia 2017-09-01, antra dalis  2017-09-05, trečia dalis 2017-09-11, ketvirta dalis 2017-09-18

Automatizuotas karvių melžimas su melžimo robotais ir jo reikšmė karvių produktyvumui

Automatizuotas melžimas, kitaip – melžimo robotas, šiandien yra pats aukščiausias inovacinis techninis sprendimas, kurį įgyvendina dauguma ūkininkų visame pasaulyje, tarp jų ir Lietuvoje.

Naujos, automatizuotos melžimo sistemos palengvina melžiamų karvių bandų valdymą ir leidžia ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms didinti pelną. Robote gali būti nuo 2 iki 5 boksų. Įrenginyje yra varteliai, pro kuriuos įėjusi karvė yra identifikuojama roboto pagal daviklį, pritvirtintą jai ant kaklo. Veikiant šiai sistemai, užtikrinama optimali pieno kokybė, nes melžimo robotai geba nustatyti pieno kokybę pagal pieno elektrinį laidumą ir daug somatinių ląstelių turintį pieną atskirti. Taip pat visą informaciją apie melžiamas karves, pieno kiekius ir kokybę robotas surenka į valdymo programą.

Plovimo sistema robotuose užtikrina, kad prieš melžiant visi karvių speniai būtų tinkamai nuvalyti. Plaunant taip pat numelžiamos pirmosios pieno čiurkšlės, o nuplauti speniai nusausinami oru. Kadangi pienas, neatitinkantis reikalavimų, yra automatiškai atskiriamas ir nepatenka į bendrą talpą su kokybišku pienu, tokiu pat būdu atskiriamos ir krekenos. Skaičiuojama, kad melžimo robotai ūkiams atsiperka per 7–10 metų.

12 auksinių melžimo taisyklių, kurių privalo laikytis melžėja

Web-teksto1. Reguliariai tikrinkite tešmens sveikatos būklę:

 • visuomet mūvėkite vienkartines pirštines ir pasirūpinkite, kad jos visada būtų švarios,
 • reguliariai tikrinkite tešmens sveikatos būklę,
 • pirmiausiai patikrinkite pirmaveršes, neseniai apsiveršiavusias ir prieš 1–2 savaites apsiveršiavusias karves (naudokite Kalifornijos mastito testą (CMT) ir kitus specialius reagentus somatinių ląstelių skaičiui ar mastitui nustatyti),
 • reguliariai tikrinkite primelžto pieno kokybę,
 • registruokite kiekvienos karvės ir jos tešmens ketvirčių sveikatos būklę,
 • karvių, kurias įtariate sergant, pieną visuomet laikykite atskirai.

2. Laikykitės teisingos melžimo veiksmų tvarkos:

 • pirmiausiai melžkite sveikas karves ir sveikas pirmaveršes karves,
 • po to melžkite neseniai apsiveršiavusias – bus patikrinta jų tešmens sveikatos būklė,
 • vyresnes ir ligotas karves visada melžkite paskutines arba melžkite jas kaip atskirą grupę.

3. Visuomet numelžkite pirmąsias pieno čiurkšles:

 • jokiu būdu nenumelžkite pirmųjų pieno čiurkšlių ant grindų,
 • pirmąsias 2–3 pieno čiurkšles iš kiekvieno spenio numelžkite į specialiai tam skirtą indelį,
 • apžiūrėkite pieną, ar nematyti pieno konsistencijos, spalvos pokyčių ar kitų defektų,
 • pirmųjų čiurkšlių pienas privalo būti sunaikintas,
 • numelžiant pirmąsias pieno čiurkšles karvės taip pat skatinamos atleisti pieną.

4. Prieš melždami, apiplaukite ir (arba) dezinfekuokite spenius:

 • švariai apiplaukite visą tešmenį ir spenius,
 • kada leidžiama dezinfekuoti spenius prieš melžiant: naudokite rekomenduojamą spenių plovimo prieš melžimą priemonę, palaukite 30 sek. ir tada ją nuvalykite,
 • bet kokiu atveju kiekvieną spenį nušluostykite vienkartiniu popieriniu rankšluosčiu ar specialiai tam skirta tešmens šluoste ir kruopščiai nusausinkite. Jokiu būdu tuo pačiu rankšluosčiu ar šluoste nešluostykite kitos karvės spenių,
 • tešmens paruošimas melžimui turėtų trukti ne ilgiau kaip 60 sek.

5. Tikrinkite melžimo vakuumą:

 • kiekvieną kartą prieš pradėdami melžti, patikrinkite melžimo vakuumą,
 • vakuumo stiprumas, pulsavimo greitis ir pulsatoriaus santykis turi atitikti rekomenduojamus gamintojų parametrus.

6. Melžiklių uždėjimas:

 • dedant melžiklius pasistenkite, kad uždedant melžtuvą, nepapultų oro,
 • uždėjus melžiklius, patikrinkite melžtuvo padėtį,
 • pasirūpinkite, kad ilgieji pieno vamzdeliai būtų sulygiuoti su pulsavimo vamzdeliu ir nesusipintų,
 • nuėmę melžtuvą nuo vienos karvės tešmens, prieš uždėdami kitai, būtinai perplaukite, o prireikus, ir dezinfekuokite.

7. Stenkitės karvių nepermelžti:

 • stebėkite, kaip vyksta melžimo procesas,
 • mokėkite atpažinti melžimo pabaigą tiesiogiai stebėdami pieno tekėjimo srautą arba pieno srauto jutikliais, jei melžtuvas yra nuimamas automatiškai,
 • permelžimas gali būti spenių galiukų pažeidimo priežastis.

8. Teisingai nuimkite melžtuvus:

 • baigę melžti, atjunkite į melžtuvą tiekiamą vakuumą (rankiniu būdu arba automatiškai),
 • prieš nuimdami melžtuvą, leiskite vakuumui kolektoriuje atslūgti,
 • melžtuvą nuimkite tik išjungę vakuumą.

9. Baigus melžti iškart dezinfekuokite spenius:

 • nuėmę melžtuvą, iš karto apipurkškite spenius dezinfekuojamąja priemone arba pamirkykite joje,
 • naudokite tik rekomenduojamas spenių dezinfekavimo po melžimo priemones, nes tai pats veiksmingiausias būdas užkirsti kelią plisti mastitui.

10. Išplaukite ir dezinfekuokite melžimo įrangą:

 • nuvalykite visų melžimo įrenginių išorę ir visus paviršius melžimo aikštelėje,
 • po kiekvieno melžimo praskalaukite ir išplaukite melžimo sistemos vidų – rankomis arba automatiškai,
 • naudokite tik rekomenduojamas plovimo priemones, laikykitės jų etiketėse pateiktų nurodymų dėl normų, naudojimo tvarkos ir temperatūros,
 • prireikus dezinfekuokite melžimo sistemą tam skirtomis dezinfekuojamomis priemonėmis, laikydamiesi etiketėse pateiktų nurodymų,
 • visą melžimo įrangą ir sistemą perplaukite švariu vandeniu ir leiskite išdžiūti.

11. Užtikrinkite, kad pienas būtų tinkamai atšaldomas:

 • visuomet tikrinkite temperatūrą šaldytuve, kad melžiant ir baigus melžti pienas būtų tinkamai atšaldytas,
 • griežtai laikykitės rekomendacijų dėl aušinimo temperatūros,
 • ištuštinus pieno aušinimo ir laikymo talpyklas, jas nedelsiant išplaukite tam tinkamomis plovimo priemonėmis.

12. Reguliariai tikrinkite ir stebėkite melžimo rezultatus:

 • reguliariai peržiūrėkite gaunamą informaciją apie pieno kokybę ir sudėtį,
 • jei yra galimybė, reguliariai lyginkite su CMT, DCC, HN ir kitų įrenginių duomenimis.

Vaizdo informacija

Taisyklingas melžimas – sveika ir produktyvi karvė

Per šalį vilnija rajoninės melžėjų varžytuvės

Kviečiame paskaityti

Dviejų kartų kelias – ekologinis pieno ūkis (su fotogalerija)

Konkursas „Geriausi melžėjai 2017“ startavo Šilutėje

 

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

AgS LT 230x350

apskaita

mobili-gyvulininkystes-laboratorija

GZPK BANERIS