Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Nebegalioja cukraus kvotų sistema

Nebegalioja cukraus kvotų sistema

LR žemės ūkio ministerija


2017-10-03

 

Rugsėjo 30 d. nustojo galioti beveik 50 metų veikusi Europos Sąjungos (ES) cukraus kvotų sistema, taigi cukraus gamintojai galės nevaržomai plėtoti savo gamybą ir ieškoti naujų eksporto rinkų.

Nuo spalio 1 d. nebeliko cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo gamybos kvotų, gamybos mokesčių, mažiausios runkelių kainos, kurią turėjo mokėti cukraus gamintojai cukrinių runkelių augintojams, panaikintos cukraus importo ir eksporto licencijos (išskyrus atvejus, kai cukrus importuojamas pagal tarifines kvotas).

Tačiau ES rinką ir toliau saugos pakankamai dideli cukraus importo tarifai (išskyrus importą pagal lengvatinio prekybos režimo susitarimus), o galimo rinkos sutrikdymo atveju Europos Komisija galės spręsti dėl paramos privačiam cukraus saugojimui teikimo ar taikyti kitas pagal bendrąjį rinkos organizavimą numatytas krizių valdymo priemones. Taip pat valstybės narės turi galimybę teikti savanoriškąją susietąją paramą runkelių auginimo sektoriui. Lietuvoje taip pat bus teikiama ši parama – pagal 2017 m. deklaruotą cukrinių runkelių plotą, išmoka turėtų siekti apie 80 Eurų už hektarą.

Ir toliau ES cukrinių runkelių augintojams ir cukraus gamintojams lieka galioti reikalavimas sudaryti tarpšakinius prekybos susitarimus bei rašytines tiekimo sutartis. Taip pat palikta galimybė cukrinių runkelių augintojams ir cukraus gamintojams derėtis dėl vertės pasidalijimo sąlygos sutartyse, nustatant kaip jiems turi būti paskirstytas dėl cukraus arba kitų prekių rinkų kainų pokyčių atsiradęs pelnas arba nuostoliai.

Cukraus gamintojai ir toliau privalės teikti informaciją apie cukraus gamybą, prekybą, atsargas, cukraus ir cukrinių runkelių supirkimo kainas.

Be to, rengdamasi cukraus kvotų panaikinimui, Europos Komisija įsteigė naują cukraus rinkos stebėjimo centrą (angl. „Sugar Market Observatory“), šalia jau veikiančių pieno, mėsos ir grūdų stebėjimo centrų. Cukraus rinkos stebėjimo centro tikslas – didinti skaidrumą ir pateikti detalesnius rinkos duomenis ir trumpalaikes cukraus sektoriaus analizes.

Cukraus kvotų panaikinimas yra dar vienas žingsnis  vis labiau į rinką orientuotos bendrosios žemės ūkio politikos link – pieno kvotų sistema panaikinta dar 2015 metais.

ŽŪM informacija


baneris

mazinu_1

apskaita