Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > GYVULININKYSTĖ > Ūkinių gyvūnų augintojai galės gauti pagalbą

Ūkinių gyvūnų augintojai galės gauti pagalbą

Rūta Nenortaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos gyvulininkystės specialistė


2016-11-10

 

Ūkinių gyvūnų augintojai galės gauti pagalbą už mėsinius, pieninius galvijus, mėsines avis ir pienines ožkas. Tie, kuriems 2015 metais ši susietoji parama nebuvo skirta, turi  kuo greičiau kreiptis į žemės ūkio specialistus savo savivaldybėse.

Lapkričio 9 dieną žemės ūkio ministrė patvirtino įsakymo „Nereikšmingos (de minimis) pagalbos mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių veislių bulių, pieninių ožkų augintojams“ administravimo taisykles. Jos reglamentuoja pagalbos teikimą ūkinių gyvūnų augintojams, kuriems nebuvo skirtos 2015 m. susietosios paramos išmokos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas.

Pagalba teikiama ūkinių gyvūnų augintojams, kurie:

  • nėra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
  • 2015 metais valdoje nepertraukiamai išlaikė ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir suženklintas mėsines avis, pienines ožkas ir (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. mėsinius galvijus ir (ar) pieninių veislių bulius. Išvardinti gyvūnai turi būti Ūkinių gyvūnų registre įregistruoti iki 2015 m. spalio 31 d. (t. y. duomenys apie mėsinių galvijų / mėsinių avių / pieninių ožkų / pieninių veislių bulių laikymo pradžią į Ūkinių gyvūnų registrą turi būti įvesti iki 2015 m. spalio 31 d. įskaitytinai);
  • išmoka už tą patį mėsinį galviją arba tą pačią mėsinę avį, arba tą patį pieninės veislės bulių, arba tą pačią pieninę ožką gali būti skiriama tik vieną kartą. Tuo atveju, jeigu gyvūnai iki 2015 m. gruodžio 31 d. buvo parduoti kitam laikytojui, pardavėjui išmoka neskiriama. Šių gyvulių pirkėjas gali pretenduoti į paramą, jei atitinka visas paramos skyrimo sąlygas.
  • išmoka už mėsinį galviją arba mėsinę avį, arba pieninės veislės bulių, arba pieninę ožką gali būti skiriama pareiškėjui, jei pasibaigus numatytam išlaikymo laikotarpiui gyvulys yra paskerdžiamas, parduodamas eksportui, įvykus gyvulio kritimui arba esant gyvuliui gyvam valdoje einamųjų metų gruodžio 31 d.;
  • 2015 metais negavo paramos pagal Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-1009 „Dėl Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių patvirtinimo“.

Ūkinių gyvūnų augintojas savo savivaldybėje turi pateiki paraišką gauti nereikšmingą (de minimis) pagalbą. Bendra pagalbos suma vienam ūkinių gyvūnų augintojui per einamuosius ir dvejus ankstesnius mokestinius metus negali viršyti 15 000 Eur. Jeigu išmokėjus apskaičiuotą pagalbą būtų viršytas maksimalus leistinas pagalbos dydis, apskaičiuota pagalbos suma sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas reglamentas.

Paskubėkite, nes paraiškos bus surenkamos  tik nuo 2016 m. lapkričio 10 d. iki 2016 m. lapkričio 25 d. Ūkinių gyvūnų augintojas, pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties, dar gali ją pateikti iki 2016 m. lapkričio 30 d.

Pagalbos dydis ūkinių gyvūnų augintojams, atitinkantiems reikalavimus, negali viršyti 54,39 Eur už mėsinį galviją, 6,7 Eur už mėsinę avį, 38,3 Eur už pieninės veislės bulių, 20,69 Eur už pieninę ožką.

Ūkinių gyvūnų augintojams mokėti bus pradedama nuo 2016 m. gruodžio 9 d. Augintojas, negavęs pagalbos, ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 1 d. gali raštu kreiptis į savivaldybę, Nacionalinę mokėjimo agentūrą ar Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centą dėl informacijos suteikimo apie pagalbos neskyrimo aplinkybes.

Taisykles rasite čia.

Parengta pagal ŽŪM informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

AgS LT 230x350

apskaita

mobili-gyvulininkystes-laboratorija

GZPK BANERIS