Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Melioracijos ir kelių tvarkymo išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Melioracijos ir kelių tvarkymo išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Ingrida Zmitrevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Vilkaviškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2017-11-13

 

Ūkininkai ir juridiniai asmenys dažnai patiria nemažai išlaidų tvarkydami melioraciją ar kelius. Kokias atvejais patirtas išlaidas galima priskirti leidžiamiems atskaitymams?

Melioracijos išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas numato, kad melioracijos statiniai gali priklausyti fiziniam asmeniui, juridiniam asmeniui arba valstybei (pastaruosius pasitikėjimo teise valdo savivaldybė). Nuosavoje žemėje esantys melioracijos statiniai ir kiti priklausiniai yra žemės savininko – fizinio ar juridinio asmens – nuosavybė.

Valstybei nuosavybės teise priklauso už valstybės lėšas įrengti sureguliuoti upeliai, grioviai, juose esantys melioracijos statiniai, tvenkinių hidrotechnikos statiniai, kanalizuoti grioviai, drenažo rinktuvai, jeigu jų skersmuo yra 12,5 cm, nepaisant to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie statiniai, savininkas. Valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbus atlieka ir finansuoja valstybė, tačiau juos gali atlikti ir sklypo, kuriame minėti statiniai yra, savininkas.

Žemės savininkai ar kiti naudotojai statyti naujas melioracijos sistemas, remontuoti ar rekonstruoti melioracijos statinius privalo vadovaudamiesi Melioracijos įstatymo, Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Kai žemės savininkas yra juridinis asmuo ir stato sau nuosavybės teise priklausančias melioracijos sistemas, tokios sistemos yra priskiriamos juridinio asmens ilgalaikiam turtui. Šiam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas. Atliekant sausinimo sistemų remontą, patirtos išlaidos, pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais, gali būti priskirtos leidžiamiems arba riboto dydžio leidžiamiems atskaitymams (eliminavus gautą finansinę paramą minėtiems arbams atlikti). Jei juridinis asmuo atlieka valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbus, tai tik juridinio asmens patirtų išlaidų suma (neskaitant finansavimo) gali būti priskirta leidžiamiems atskaitymams.

Ūkininkai yra priskiriami asmenims, vykdantiems individualią veiklą. Kai melioracijos sistemų įrengimo ir remonto darbai, atliekami žemės ūkio veikloje naudojamiems sklypams gerinti, sausinti bei prižiūrėti, siekiant didesnio auginamų žemės ūkio augalų derliaus, tokios išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymas. Kadangi žemei nusidėvėjimas neskaičiuojamas, atlikto melioracijos sistemų remonto vertė negali būti priskirta ilgalaikiam turtui. Nuosavoje žemėje atliktų melioravimo darbų vertė, nepriklausomai nuo jų masto, leidžiamiems atskaitymas priskiriama tą laikotarpį, kurį šie darbai buvo atlikti.

Jeigu nuomojamos žemės sausinimo sistemų atstatymo vertė yra reikšminga, tokios sumos ribotų dydžių leidžiamiems atskaitymas turi būti priskirtos lygiomis dalimis per nuomos sutartyje numatytą laiką, pradedant nuo kito mėnesio po darbų užbaigimo dienos. Jei nuomos sutartis neterminuota, išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymas per laikotarpį, ne trumpesnį kaip 36 mėn. Jei nuomos sutartis nutraukiama anksčiau laiko, nepanaudota sąnaudų dalis leidžiamiems atskaitymams nebepriskiriama.

Jeigu žemės sklypas nenaudojamas žemės ūkio veiklai, jo sausinimo sistemų darbų atstatymo vertė nepriskiriama leidžiamiems atskaitymams.

Jei ūkininkas savo lėšomis tvarko melioracijos įrenginius, nuosavybės teise priklausančius valstybei, ir tvarkymas susijęs pajamomis, uždirbamomis iš žemės ūkio, tokios sąnaudos laikomos leidžiamais atskaitymais.

Kelių tvarkymo išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Pagal LR įstatymus keliai nuosavybės teise gali priklausyti valstybei, savivaldybei, fiziniams ar juridiniams asmenims. Savininkas privalo prižiūrėti kelią, kad jis būtų techniškai tvarkingas, atitiktų keliamus reikalavimus ir atliktų savo funkcijas. Nepriklausomai nuo to, kas yra kelio savininkas, kelių taisymo išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems arba riboto dydžio leidžiamiems atskaitymams.

Juridiniai asmenys ar asmenys, vykdantys individualią veiklą (ūkininkai), gali tvarkyti kelius, priklausančius valstybei, kurie nėra jo sklype, tačiau toks tvarkymas susijęs su iš žemės ūkio uždirbamomis pajamomis. Ūkininko faktiškai patirtos išlaidos yra priskiriamos leidžiamiems arba ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Kai atliekamas einamasis kelio remontas, patirtos išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, kada remontas buvo atliktas.

Kai juridinis asmuo ar ūkininkas savo lėšomis įrengia arba rekonstruoja infrastruktūros objektus, pvz., automobilių stovėjimo aikštelę, kurie yra reikalingi veiklai vykdyti, tokios sąnaudos priskiriamos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainai ir turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas Pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5