STRAIPSNIAI > VERTA ŽINOTI > Prisijunk, pajusk įkvėpimą ir sužinok apie modernų ūkininkavimą!

Prisijunk, pajusk įkvėpimą ir sužinok apie modernų ūkininkavimą!

Dr. Gintarė Kučinskienė
Inovacijų plėtros ir projektų valdymo skyriaus vadovėRamunė Sutkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyriausioji redaktorė


2017-11-28

 

Web-juosteleŽemės ūkis ir maisto produktų gamyba – viena svarbiausių pasaulinės ekonomikos sudedamųjų dalių. Žemdirbiams čia tenka nemenkas iššūkis – tvariai gaminti konkurencingus žemės ūkio produktus saugojant gamtą ir biologinę įvairovę. Raktas į  tokią  darnią žemės ūkio veiklą – informacinių technologijų taikymas ir neformalus mokymasis.

Tarptautinė keturių šalių projekto „Pažengusių ūkininkų gebėjimų stiprinimas (SKIFF)“ komanda žemdirbiams sukūrė ne vieną informacinį produktą, skirtą žemės ūkiui. Visi SKIFF projekto rezultatai pristatyti šį mėnesį vykusiuose sklaidos renginiuose Aleksandro Stulginskio universitete bei Kauno kolegijoje.

Web-pav1

Kartu su lietuviais projektą SKIFF įgyvendina du partneriai iš Graikijos – Kompiuterinių technologijų ir spaudos institutas Diophantus prie Graikijos švietimo ir mokslo ministerijos, privatus  Europos integracijos ir plėtros institutas, konsultacinė įmonė „Blankcon“ iš Olandijos, Turkijos MKV Tarptautinio konsultavimo, mokymo ir prekybos paslaugų įmonė bei Turkijos žemės ūkio ir gyvulininkystės ministerija.

Skiff projekto metu sukurta mokymų platforma internete, kuri pasiekiama ir per mobiliąsias aplikacijas pagal šešias mokymų temas: ekologinį ūkininkavimą, kaimo plėtrą, žemės ūkio rinką, ūkio valdymą, ekonomiką, grįstą biotechnologijomis, informavimo ir komunikavimo technologijas žemės ūkyje, taip pat komercinė platforma, skirta parduoti žemės ūkio produktus iš ūkio, bei projekto mobilioji programėlė. Visi projekto produktai yra sukurti projekto partnerių gimtosiomis kalbomis: graikų, olandų, turkų, lietuvių, o taip pat ir anglų kalba.

„Dar prieš kelerius metus daugelyje projektų planuoti daugiakalbius veiksmus buvo itin sudėtinga. Vyravo nuostata, kad tarptautiniuose projektuose sukurti rezultatai anglų kalba yra įprasta praktika. Pastaruoju metu gręžiantis į galutinį produkto vartotoją – ūkininką, ši tendencija radikaliai pakito – daugelis projektų su pasididžiavimu demonstruoja ir reguliariai viešina informaciją apie rezultatus daugiakalbiu formatu. Ir tai labai patrauklu, jei vietinius ūkininkus nori informuoti apie naujoves“, – pristatydama SKIFF projekto rezultatus teigė dr. Gintarė Kučinskienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Inovacijų plėtros ir projektų valdymo skyriaus vadovė.

Web-pav2

Web-pav3

Konsultavimo tarnybos specialistai parengė du mokymo modelius

Mokymo programų prieinamumas internete ar mobiliosiose aplikacijose jau nėra unikali mokymo praktika. SKIFF projekto mokymų programų išskirtinumą lemia partnerių pasirinktos specifinės mokymo programų temos, pvz., informacinės ir ryšių technologijos žemės ūkyje, bioekonomika, žemės ūkio  rinkos, kaimo plėtra. Tiesa, šioje mokymų platformoje galima bus rasti ir „klasikinių“ programų, dėstančių ekologinio ūkininkavimo ar ūkio valdymo  mokymų turinį. Visos jos yra skirtos žemės ūkio mokslus baigusiems, savamoksliams ūkininkams, žemės ūkio konsultantams bei profesinio mokymo teikėjams.

Lietuvai SKIFF projekte atstovavo gausi LŽŪKT specialistų komanda (per 10 įvairių sričių specialistų). Jie pagal kompetencijas, remdamiesi 25-erių metų konsultavimo patirtimi ir darbo su ūkininkais praktika, vadovaudamiesi pačiomis naujausiomis profesinėmis žiniomis platformai parengė  dvi mokymo programas „Informacinės komunikacinės technologijos (IKT) žemės ūkyje“ ir „Ūkio valdymas“. Minėtas programas mokymų platformoje LŽŪKT pateikė ir lietuvių, ir anglų kalbomis.

Kuriant „IKT žemės ūkyje“ programą, siekta besimokantiems suteikti bendrųjų žinių apie žemės ūkio informacines sistemas, specialias programas ir įrankius augalininkystės bei gyvulininkystės ūkiams, norintiems orientuotis į išmanųjį (precizinį) ūkininkavimą, praplėsti akiratį ieškant naujų žinių internete. Ši mokymo programa susideda iš keturių dalių: debesų kompiuterijos, išmaniojo augalininkystės ir išmaniojo gyvulininkystės ūkių bei komunikacijos. „IKT žemės ūkyje“ rengė Informacinių technologijų skyriaus vadovė Ilma Rimkevičienė, verslo ekonomikos paslaugų vadovė Ingrida Strankauskienė, augalininkystės specialistas Gintautas Klevinskas, Konsultavimo paslaugų ir produktų valdymo skyriaus vadovė Reda Milčiuvienė bei Inovacijų plėtros ir projektų valdymo skyriaus vadovė Gintarė Kučinskienė.

„Ūkio valdymas“ – antroji interneto mokymų platformai lietuvių parengta mokymo(si) programa. Anot mokymo programą rengusios LŽŪKT verslo ekonomikos paslaugų vadovės Ingridos Strankauskienės, ši mokymo programa iš kitų šio projekto mokymosi programų išsiskiria savo specifiškumu. Minėtos programos tikslas ne tik suteikti bendrųjų ūkio valdymo žinių, bet supažindinti su ūkio veiklos efektyvumo kriterijais, atkreipti dėmesį į galimas rizikas, ūkio potencialą, veiklos efektyvumo gerinimą, sprendimų pagrindimą ir pan.

Web-pav4

Mokymo programos anglų kalba „Ekologinis ūkininkavimas“, „Kaimo plėtros programa“ ir „Žemės ūkio rinkos“ yra parengtos ilgamečio Graikijos žemės ūkio ministerijos darbuotojo dr. Antonio Perdikaris, kuris šiuo metu vadovauja Europos vystymosi ir integravimosi institutui Graikijoje.

Projekto vadovams iš Kompiuterinių technologijų ir spaudos instituto Diophantus leidus, minėtas tris programas („Ekologinis ūkininkavimas“, „Kaimo plėtros programa“ ir „Žemės ūkio rinkos“) Lietuvos auditorijai aktualizavo ir pateikė lietuvių kalba LŽŪKT specialistai. Toks susitarimas tarp partnerių – pagal nacionalinį poreikį keisti anglų kalba parengtų programų turinį – leido maksimaliai priartinti mokymų programų turinį prie tikslinių grupių kiekvienoje projekto partnerio šalyje.

Viena populiariausių dėl savo turinio naujumo mokymo programa „Bioekonomika“ anglų kalba parengta nedidelės Olandijos konsultavimo įmonės „Blankcon“. Jos vadovas – Hansas Blankestinas (Hans Blankestijn). Lietuvių kalba „Bioekonomikos“ mokymo programa beveik nesiskiria nuo angliškojo varianto.

Web-pav5

Inovatyvumą skatina laikmečio iššūkiai 

Didelę įtaką projekto  rezultatams  turėjo ir projekto vadovų iš Kompiuterinių technologijų ir spaudos instituto Diophantus (Graikija) įdirbis. Puikų šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimą kuriant projekto produktus demonstruoja elektroninių mokymų platforma ir mobilioji programėlė, skirta pasiekti mokymus išmaniuosiuose telefonuose. Projekto programėle galima skaityti žemės ūkio naujienas, o komercinėje platformoje – prekiauti žemės ūkio produkcija iš ūkių (ją rasti ir nemokamai naudotis galima tinklapyje, skiltyje E-commerce).

Pravartu akcentuoti, kad visi projekto rezultatai yra sukurti ne tik anglų, bet ir lietuvių kalba. Jie sukurti ir pateikti laisvai naudotis taip, kad juos būtų nesunku pagal poreikį keisti, pasiekti, jų turinys atsinaujina automatiškai.

Dar vienas šio projekto inovatyvumo aspektas – SKIFF parengtos elektroninės  platformos  mokymų programoms yra taikoma Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (ECVET).  Tikimasi, kad ECVET naudojimas šio projekto rezultatams įvertinti, taps pirmuoju žingsniu įvertinant neformaliuoju būdu įgytų žinių panaudojimą toliau organizuojant ir rengiant mokymus ūkininkams.   

„Inovacijų diegimas bet kurioje veikloje reikalauja reguliaraus ir įtraukiančio komandinio darbo, kruopštumo, tikėjimo idėja ir pastangų, kad sukurtas produktas būtų naudojamas praktikoje. Dvejus metus mes dirbome kurdami ir tobulindami šešias mokymų programas, į lietuvių kalbą versdami mobiliųjų aplikacijų ir komercinės platformos turinį. Taigi SKIFF projekto sklaidos renginiuose akademinei visuomenei, jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio srities mokslų siekiantiems jaunuoliams stengėmės kuo išsamiau pristatyti projekto rezultatus, parodyti, kaip jais naudotis, įsitraukti į jų tobulinimą-adaptavimą pagal individualų poreikį ir galų gale įtikinti, kad  mokymasis  internete ar per mobiliąsias aplikacijas šiandien gali būti ir patrauklus, ir naudingas“, – apibendrindama projekto SKIFF sklaidos renginius sakė dr. G. Kučinskienė.

Nuo 2018 m. kovo elektroninėje platformoje www.future-farmer.eu mokymų programas perskaitę ir teisingai atsakę į 70 proc. klausimų besimokantieji gaus šiuolaikinius mokymų kokybės standartus  atitinkančius sertifikatus. 

Mokymo ekspertų teigimu, daugiau kaip pusė mūsų kasdien naudojamų žinių yra įgytos būtent neformaliuoju būdu, t. y. savaime mokantis. Pastarųjų žinių formalizavimas (jų įvertinimas ir užskaitymas) mokslų įstaigose – netolima ateitis.   

Ką apie sukurtąją mokymų platformą mano projekto SKIFF renginių dalyviai?

Web-pav6ECVET ekspertė Lietuvoje Roma Šimukauskienė teigė, kad Europos profesinio mokymo kreditų sistema palaiko darbuotojų ir besimokančiųjų geografinį mobilumą bei mokymąsi visą gyvenimą. Anot ekspertės, skiriasi ir požiūris į mokymąsi: Europoje kalbama, kad mokosi ne dalyką, o modulį, kuriame yra mokymosi rezultatai ir kompetencijos. Tai reiškia, kad baigdamas neformaliojo mokymo kursą, besimokantysis gaus pažymėjimą, kuriame bus nurodyti mokymosi rezultatai ir kompetencijos, kurias jis įgijo. O su įgytu sertifikatu jis gali kreiptis į profesinio mokymo įstaigą, į kolegiją ar universitetą, pasirinkdamas vieną ar kitą formaliojo ugdymo programą – žinios bus įskaitytos ir nereikės vėl iš naujo mokytis. „Taigi, išklausę projekto SKIFF parengtas programas ir įgijęs neformaliojo mokymo sertifikatą, žemdirbys, turės įrodymą, kad jis turi tam tikrus mokymosi rezultatus ir yra labiau pažengęs nei pradedantis ūkininkas “, – teigė R. Šimukauskienė.

Web-pav7

Prof. dr. Astrida Miceikienė, Aleksandro Stulginskio universiteto  Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė: „Šiuo metu pasaulyje vykstant 4-ajai pramonės revoliucijai keičiasi tiek mokymosi formos, tiek mokymosi poreikiai bei požiūris į užimtumą, ypač žemės ūkyje, kur veikla yra sezoninė ir per trumpą laiką reikia atlikti daug darbų. Elektroninės paslaugos bei mokymosi formos – vienos iš perspektyviausių mokymosi formų, ypač tęstinio mokymosi, t. y. mokymosi visą gyvenimą procese. Toks mokymosi būdas akcentuojame ir Europos Sąjungos reglamentuose, ir Lietuvos strateginiuose dokumentuose. Manau, kad studijuojantiems nuolatinėse ar ištęstinėse studijose, keliantiems kvalifikaciją ar jau dirbantiems žemės ūkio versle, SKIFF projekto komandos parengtos mokymo(si) programos labai aktualios, ypač bioekonomikos tema. Tai Lietuvoje dar naujas, bet labai svarbus dalykas. Įdomios ir aktualios žemės ūkio valdymo bei kaimo plėtros programos. Jos naudingos ir dirbantiems kaimo vietovėse, ir viešojo sektoriaus darbuotojams (seniūnams, seniūnijų darbuotojams, vietos veiklos grupėms) bei žemės ūkio specialistams. Manau, kad šios programos tikrai turi perspektyvą ir bus paklausios.“ 

Web-pav8

Rolandas Rakštys, ūkininkas ir ASU dėstytojas: „Ir tekstinė, ir vaizdinė informacija gali būti naudinga. Svarbiausia, ką ūkininkas norėtų išgirsti ar išmokti. Dabar juk norime informaciją gauti greitai. Dažnai galioja taisyklė: su mažiausiomis pastangomis – didžiausias rezultatas. Įdomu pasižiūrėti, kas yra daroma kitose šalyse, kas aktualu, ko mokoma. Galbūt kai kurių dalykų galima pasisemti iš kitų ES valstybių“.

Web-pav9Šilutiškis Dovaldas Bielskis, Kauno kolegijos agroverslo technologijų studijų programos 3 kurso studentas, jau 5 metus kryptingai domisi žemės ūkio verslu  – augalininkyste. Prieš keletą dienų Dovaldas gavo paramą pagal priemonę jaunojo ūkininko įsikūrimas. Jaunasis ūkininkas sako, kad nuo mažų dienų domėjosi žemės ūkiu, nes tėvai daugiau kaip du dešimtmečius valdo apie 130 ha augalininkystės ūkį. Jaunuolis ir toliau žada gilintis į ūkininkavimo subtilybes ir planuoja tęsti studijas ASU, tačiau mano, kad neformalusis mokymas žymiai naudingesnis, o mobiliosios programos – būtinybė. „Kolegija ar universitetas suteikia tik pagrindus, todėl patiems reikia gilintis, ieškotis naujų žinių. Neformalusis mokymas yra daugiau praktiškesnis, nes yra laisvė tobulėti ir įgyti daugiau būtent tau reikalingų žinių. Mobiliosios programėlės tikrai naudingos, juk telefoną visuomet nešiojiesi su savimi. Gerai, kad SKIFF komanda parengė programas, kuriose aptariamos pačios aktualiausios temos, pvz., bioekonomika, kaimo plėtra, žemės ūkio rinkos, apžvelgiamos programos po 2014–2020 metų. Manau, kad tai padės jaunajam ūkininkui apsispręsti kai kuriais klausimais“, – po renginio sakė Dovaldas Bielskis.

„Mobiliosios programėlės (apps-ai) yra ateities perspektyva, ypač jauniesiems ūkininkams. Jie yra labiau linkę į naujoves. Programėlės naudingos ir dirbant laukuose, kai čia ir dabar gali pasitikrinti informaciją“, – mobiliųjų programėlių naudingumu neabejoja iš Vilkaviškio atvykęs Nerijus Zarskis, šiemet baigsiantis agroverslo technologijų studijas Kauno kolegijoje.

Web-pav10Raseiniškė Simona Kudakaitė Kauno kolegijoje studijuoti Darnaus ūkininkavimo programą pasirinko neatsitiktinai – ji planuoja perimti tėvų ir senelių valdomą per 150 ha augalininkystės ūkį. Kaip sako Simona, reikia ūkyje naujovių. „Mobiliosiomis programėlėmis (apps-ais) naudinga naudotis, nes sutaupai laiko, net ir važiuodama iš paskaitų galiu domėtis žemės ūkio naujienomis. Projekto SKIFF komanda tikrai pataikė į mano studijų programą. Kaip tik ir mes šiais metais lankome paskaitas, tokias kaip ūkio ekonomika, kaimo plėtra. Tai labai džiaugiuosi, kad gausiu informacijos ne tik iš paskaitų, bet galėsiu dar ir pasitobulinti besimokydama iš SKIFF mokymo platformoje esančių programų“, –  teigiamai programas vertino studentė Simona.

Prisijunkite ir išbandykite patys!

Elektroninių mokymų platforma

Elektroninė komercinė platforma 

Naudinga vaizdo informacija

Prisijunk, pajusk įkvėpimą ir sužinok apie modernų ūkininkavimą!

Mokymai internete – pažengusių ūkininkų gebėjimams stiprinti

Web-logo-Skiff-visi-trys-kartu

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 

pasaru-tyrimo-baneris

manto-baneris

nuotoliniai mokymai

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos