STRAIPSNIAI > PASAULIS > Pristatytos bendrosios žemės ūkio politikos gairės po 2020 metų

Pristatytos bendrosios žemės ūkio politikos gairės po 2020 metų

LR žemės ūkio ministerija


2017-11-29

 

Šiandien Europos Komisija (EK) pristatė visų šalių nekantriai lauktą komunikatą „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, kuriame numatytos pagrindinės bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m. (BŽŪP) kryptys.

Šiame dokumente numatyti planuojami BŽŪP etapai: modernizavimas ir supaprastinimas bei žemės ūkio politikos derinimo su kitomis ES politikos kryptimis galimybės. Ateities BŽŪP bus siekiama išspręsti daugelį problemų, su kuriomis jau šiuo metu susiduria žemės ūkio sektorius, taip pat parengti politiką būsimiems iššūkiams.

EK pristatė naują į rezultatus orientuotą BŽŪP įgyvendinimo modelį, pagal kurį daugiau atsakomybės būtų suteikiama pačioms valstybėms narėms, tačiau ir daugiau lankstumo įgyvendinant specifinius reikalavimus bei vykdant kontrolę. Naujovės gerina maisto saugą ir išteklių veiksmingumą bei skatina tvarų žemės ūkį, todėl akcentuojama ir mokslinių tyrimų būtinybė. Numatoma sutelkti daugiau paramos žinių sklaidai, inovacijoms ir technologijoms, pabrėžiant būtinybę skatinti smulkių ūkių technologinę plėtrą.

Po 2020 m. numatoma labiau subalansuoti tiesioginės paramos paskirstymą tarp žemdirbių taikant tokius metodus kaip: privalomas tiesioginių išmokų ribojimas, proporcingai mažėjančių išmokų taikymas, paramos smulkiesiems ūkiams sustiprinimas, paramos nukreipimas tikriesiems ūkininkams. EK nori taikyti supaprastintą ir tikslingiau nukreiptą tiesioginių išmokų sistemą, mažinti skirtumus tarp valstybių narių teikiant BŽŪP paramą.

Pastaraisiais metais dauguma Europos valstybių susidūrė su sunkumais rinkose, klimato kaitos padariniais, gyvūnų ar augalų ligomis ir kitais iššūkiais, todėl BŽŪP ateities vizijoje daug dėmesio skiriama efektyvesnei rizikos valdymo sistemai sukurti.

Pristatydama naująją BŽŪP, EK akcentavo ūkininkų derybinių pozicijų stiprinimą, siekiant geresnio maisto tiekimo grandinės funkcionavimo. Numatoma ir didesnė parama ūkiams, išnaudojantiems bioekonomikos ir žiedinės ekonomikos suteikiamas galimybes.

Kaip ir tikėtasi, ateities BŽŪP vizijoje daug dėmesio skiriama su aplinkosauga, klimatu ir tvariu išteklių naudojimu susijusiems veiksmams. Numatoma keisti dabartinę su žalinimu susijusią BŽŪP architektūrą ir visus veiksmus integruoti į lankstesnę sistemą.

Didelė reikšmė teikiama kartų atnaujinimo problemai spręsti, ypač akcentuojant jaunųjų ūkininkų rėmimo svarbą. Išskirta galimybė derinti paramos instrumentus naujai besikuriantiems ir senosios kartos pasitraukimui iš ūkininkavimo, remiant žinių perdavimą tarp kartų ir ūkių perėmimo proceso planavimą.

Ateities BŽŪP priemonės bus nukreiptos ir vartotojų lūkesčiams sveikatos, mitybos, maisto švaistymo srityje tenkinti, kur numatoma skirti didesnį dėmesį maistui su specifinėmis charakteristikomis (ekologiški produktai, produktai su geografinėmis nuorodomis, specifiniai vietinės gamybos produktai, inovatyvūs maisto produktai) ir skatinti tvaresnį pesticidų naudojimą. Šią sritį bus siekiama susieti ir su naujų technologijų, mokslo tyrimų ir inovacijų panaudojimu.

BŽŪP yra bendroji ES politika, todėl akcentuojamas BŽŪP vaidmuo globaliuose procesuose sprendžiant prekybos liberalizavimo keliamus iššūkius, su migracija susijusias problemas, klimato kaitos problemas.

Formuojamoje BŽŪP po 2020 m. vizijoje paliesta daug ir Lietuvai svarbių bei artimų klausimų: BŽŪP supaprastinimas ir subsidiarumo principo stiprinimas, tiesioginių išmokų konvergencija, efektyvesnis kritinių situacijų valdymas, ūkininkų derybinių pozicijų stiprinimas siekiant geresnio maisto tiekimo grandinės funkcionavimo, kartų atnaujinimo problema ir kaimo vietovių gyvybingumo užtikrinimas.

Nors diskusijos dėl BŽŪP ateities po 2020 m. tebevyksta, pasirodžius Europos Komisijos komunikatui šis procesas dar labiau suaktyvės. Kitų metų viduryje turėtų įsibėgėti ir diskusijos dėl BŽŪP finansavimo, nes yra numatoma, kad gegužės mėnesį Europos Komisija pateiks pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos po 2020 m. Jau dabar žinoma, kad finansinės perspektyvos laukia didelis iššūkis dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos ir kitų prioritetinių sričių (saugumas, migracija) aktualumo. Pasirodžius daugiametei finansinei programai bus laukiami ir Europos Komisijos pasiūlymai dėl BŽŪP po 2020 m. teisėkūros. VIDEONAUJIENOS

Prioritetas – išsaugoti azotą, mažinant jo garavimą
Srutų rūgštinimas domina ir Estijos mokslininkus, ir praktikus

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 

baneris_5

pasaru-tyrimo-baneris

manto-baneris

nuotoliniai mokymai

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos