Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Ūkininkų, ne PVM mokėtojų, 2017 metų „Sodros“ įmokos priklausys nuo metinės GPM deklaracijos

Ūkininkų, ne PVM mokėtojų, 2017 metų „Sodros“ įmokos priklausys nuo metinės GPM deklaracijos

Rasa Mureikienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Marijampolės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2017-12-11

 

Ūkininkai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio (toliau – ūkis) ekonominis dydis yra 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV) ir didesnis, yra draudžiami pensijų, motinystės bei privalomuoju sveikatos draudimu, o nuo šių metų pradžios pradėti papildomai drausti ir ligos socialiniu draudimu. Tai reiškia, kad ligos ar slaugos atveju gali gauti ligos išmoką, siekiančią  80 proc. (ligos atveju) arba 85 proc. (slaugos atveju) jų draudžiamųjų pajamų. Jų 2017 metų „Sodros“ įmokos priklausys nuo metinės GPM deklaracijos.

Tam, kad būtų galima pasinaudoti galimybe gauti nedarbingumo išmoką, reikia iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos susimokėti VSD įmokas, kurių tarifas nuo 2017 m. sausio 1 d. buvo 29,7 proc. , o nuo 2017 m. liepos 1 d. – 28,7 proc.

Ūkininkai, kurie yra GPM mokėtojai (t. y. ūkininkas PVM mokėtojas), VSD įmokas moka nuo jų pačių pasirinktos sumos. Bendra metinė VSD įmokų suma bus apskaičiuojama nuo žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų,  bet per metus įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 7 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai (VDU), galioję praėjusiais metais (už 2017 m., t. y. 5 188,40 Eur).

VMI 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VA-68 pakeitė metinės GPM deklaracijos (GPM308) pildymo taisykles ir nustatė pajamų, nuo kurių skaičiuojamos „Sodros” įmokos apskaičiavimo taisykles ūkininkams, kurių ūkis  – 4 EDV ir didesnis, bet kurie nemoka GPM. Užpildžius savo metinę GPM deklaraciją ir deklaravus pajamas (GPM mokėti nereikės), bus galima sutaupyti „Sodros” įmokų, arba atvirkščiai – mokėti daugiau.

Tai reiškia, kad ūkininkai, kurie nėra GPM mokėtojai (t. y. ūkininkas ne PVM mokėtojas), įmokas moka nuo pačių pasirinktos sumos, bet metų gale bus galima pasirinkti, ar pildyti metinę GPM deklaraciją ir deklaruoti iš veiklos gautas GPM neapmokestinamąsias pajamas, joms tenkančias sąnaudas ir apskaičiuoti pelną, nuo kurio mokės „Sodros“ įmokas. Arba GPM deklaracijos neteikti ir pajamų nedeklaruoti. Tokiu atveju VSD įmokos bus apskaičiuojamos nuo 12 MMA per metus (12 x 380 Eur = 4560 Eur).

PVM mokėtojais neregistruoti ir GPM nemokantys ūkininkai, deklaruojantys žemės ūkio veiklos neapmokestinamąsias pajamas, GPM308V priedo V7 laukelyje, siekiant apskaičiuoti VSD įmokas, turi įrašyti su uždirbtų pajamų gavimu susijusių faktiškai patirtų ir turimais dokumentais pagrįstų išlaidų sumą, kuri būtų pripažįstama leidžiamais atskaitymais, arba sumą, lygią 30 proc. gautų žemės ūkio veiklos pajamų. Išlaidomis pripažinus 30 proc. pajamų sumą, neprivaloma turėti išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

Iš įrašytų pajamų atėmus įrašytas sąnaudas, gausime apmokestinamąsias pajamas, nuo kurių mokėsime VSD įmokas, tačiau suma negalės viršyti „lubų“ – 7 VDU sumos (5188,40 Eur).

Tačiau, jeigu suma gaunasi mažesnė negu 12 MMA, reikia atkreipti dėmesį, kad vienų metų pensijų socialinio draudimo stažą įgysite tik tuo atveju, jeigu už kalendorinius metus bus sumokėtos įmokos nuo sumos,  ne mažesnės negu 12 MMA. Tais atvejais, kai įmokos sumokamos nuo mažesnės negu MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu. Pasirinkus VSD įmoką mokėti nuo praėjusių metų pelno, VSD įmokas reikės sumokėti iki gegužės 1 dienos.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5