Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Tobulinami reikalavimai smulkiajam verslui

Tobulinami reikalavimai smulkiajam verslui

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba


2017-12-13

 

Smulkiųjų žemės ūkio ir maisto gamintojų veikla ypač svarbi, ja siekiama išsaugoti tradicinių maisto produktų gamybą, išlaikyti kultūros paveldą, visa tai perduoti ateities kartoms. Kiekvienais metais Lietuvoje užregistruojama vis daugiau mažų maisto tvarkymo subjektų (įmonių). Šiuo metu pirminę žemės ūkio produkciją gamina daugiau kaip 730 subjektų (278 – negyvūninio ir 455 – gyvūninio maisto).

„Rengiant įvairius reikalavimus, taisykles ir tvarkas bei kontroliuojant jų vykdymą, stengiamės mažinti dokumentų kiekį ir apimtis, iš esmės keisti požiūrį į gamintojus. Turime labiau pasitikėti jais, padėti nustatyti galimas rizikas bei konsultuoti, kaip jų išvengti. Negalime žiūrėti į verslininkus kaip į potencialius pažeidėjus, todėl svarbu keisti ir inspektorių supratimą, kad jie daugiau konsultuotų ir teiktų metodinę pagalbą. Planuojame glaudžiau bendradarbiauti su asociacijomis, tikimės, kad jos pačios nurodys tobulintinas sritis bei perteklinius reikalavimus. Stengsimės peržiūrėti ir nustatyti aiškias, suprantamas ir trumpas taisykles bei tvarkas“, – teigė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorius Darius Remeika.

Direktoriaus teigimu, VMVT supaprastino maisto tvarkymo subjektų registravimo ir patvirtinimo reikalavimus, t. y. išplėtė ūkinių komercinių veiklų, kurios gali būti registruojamos supaprastinta tvarka, sąrašą, sumažino reikalaujamų pateikti dokumentų skaičių. Dabar supaprastintai galima registruoti 22 rūšių ūkines komercines veiklas (pvz., sezoninę mažmeninę prekybą, mažmeninę prekybą kioskuose, prekyvietėse, degalinėse, gatavo maisto tiekimą renginiams ir kt.).

VMVT parengė vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų projektą, kuriuo nustatyti supaprastinti reikalavimai gyvūninio maisto (pieno, žuvų, mėsos) tvarkymo patalpoms ir įrenginiams. Šie reikalavimai suderinti su Europos Komisija (notifikuoti).

Derinamas su kitomis institucijomis maisto produktų (įskaitant rankų darbo) ženklinimo projektas. Šiuo projektu bus aiškiai apibrėžta, kokiais atvejais gamintojams nebus privaloma ant pakuočių pateikti maistingumo deklaracijų, sumažės išlaidos teoriniam maistingumo skaičiavimui ir laboratoriniams tyrimams.

Be to, patvirtintas Žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų kontrolės bendras klausimynas, kuris pildomas atliekant ūkių patikrinimus pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos prašymus. Patvirtinus šį klausimyną, ūkininkų patikros tapo ženkliai trumpesnės.

VMVT specialistai parengė maisto tvarkymo subjektų suskirstymo į rizikos grupes pakeitimo projektą, kuriuo norima patobulinti šiuo metu taikomą tvarką ir patikrinimų dažnumą. Prognozuojama, kad nuo 2018 m. VMVT tikrinimų skaičius sumažės apie 30 proc.

Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktas siūlymas pakeisti privalomų higienos įgūdžių mokymosi tvarką. Siūloma, kad šie kursai būtų neprivalomi turgavietėse prekiaujantiems pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais ir kt.

Kaimo turizmo paslaugų teikėjams patvirtinti Maisto tvarkymo reikalavimai, kuriais vadovaujantis, leidžiama pieną ir jo produktus, kiaušinius, taip pat žuvis, sugautas dirbtiniuose vandens telkiniuose, pirkti iš ūkininkų, turinčių leidimus tokiai veiklai vykdyti. Sodybų šeimininkams taip pat leidžiama maistą gaminti ir iš savo užaugintų vaisių, daržovių, uogų, ir kt.

Siekiant padėti ūkininkams įgyvendinti reikalavimus, keliamus nedidelio pajėgumo skerdykloms, parengtos „Gyvulių skerdyklų įrengimo ir gyvulių skerdimo rekomendacijos“.

Visus VMVT parengtus supaprastintus reikalavimus ir rekomendacijas galima rasti interneto svetainėje http://vmvt.lt


baneris

mazinu_1

apskaita