Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Pasikeitimai deklaruojant pajamas už 2017 m.

Pasikeitimai deklaruojant pajamas už 2017 m.

Aldona Čėsnienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilutės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2018-01-09

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VA-68  patvirtintos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės. Už 2017 m. teiksime GPM308 formos 03 versiją. Iki šiol formoje būdavo išvardinti pajamų rūšių kodai. Nuo 2017 m. pajamų rūšių kodų sąrašas pateikiamas taisyklių 2 priede „Pajamų rūšių kodų sąrašas“. Reikia atkreipti dėmesį, nes sąrašas yra papildytas.

Nuo 2017 m. iš pajamų gali būti atimama ne didesnė nei 2 000 Eur, sumokėtų gyvybės draudimo įmokų ar įmokų į pensijų fondus suma. L4 laukelyje sumokėtų įmokų suma turi būti įrašyta tokia, kad bendra įmokų suma neviršytų 2 000 Eur.

Individuali žemės ūkio veikla

Nuo 2017 m. ūkininkai, kurių ūkis yra 4 EDV ar didesnis, kurie nemoka gyventojų pajamų mokesčio (GPM), nes yra ne PVM mokėtojai ir neprivalo jais registruotis, ir kurie 2017 metų Sodros įmokas nuspręs mokėti ne nuo MMA, turi galimybę Sodros įmokas mokėti nuo apmokestinamųjų pajamų. Jeigu jie pasirinks įmokas mokėti nuo apmokestinamųjų pajamų, metinėje GPM deklaracijos formos GPM308 V priede turės deklaruoti gautas žemės ūkio veiklos pajamas ir toms pajamos tenkančias išlaidas. Šios pajamos laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis ir nuo jų GPM mokėti nereikės. Jeigu ūkininkas neteiks GPM deklaracijos ir nedeklaruos žemės ūkio veiklos pajamų, Sodros įmokas, kaip iki šiol, mokės nuo 12 MMA per metus.

Ūkininkai, pasirinkę deklaruoti gautas pajamas, jas turi deklaruoti V priede, laukelyje V6. O V7 laukelyje turi įrašyti su pajamų gavimu susijusių faktiškai patirtų ir turimais dokumentais pagrįstų išlaidų sumą. Jeigu dokumentų neturi, gali rinkti antrąjį būdą ir išlaidomis pripažinti 30 procentų dydžio pajamų sumą. V17 laukelyje turi pasirinkti, kuris leidžiamų atskaitymų būdas taikomas.

V18 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėtinų VSD ir PSD įmokų suma. Šiame laukelyje negali būti įrašoma suma, didesnė negu nuo 7 VDU  (2017 m. – 2 007, 91 Eur), kai iš individualios žemės ūkio veiklos pajamos buvo  gautos  per 2017 m. I pusmetį. Įrašyta įmokų suma nurodoma neįskaitant kaupiamosios pensijų įmokos, mokamos pensijų kaupimo dalyvio lėšomis.

Pavyzdžiui:

Jeigu ūkininkas iš individualios žemės ūkio veiklos 2017 m. gavo 25 000 Eur pajamų, patyrė 20 000 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, o individualios žemės ūkio veiklos pajamų gavo lygiomis dalimis per visus 2017 m. mėnesius, tai V18 laukelyje jis turi įrašyti 1 910 Eur sumą (2017 m. I ir II pusmečiais buvo taikomi skirtingi VSD įmokų tarifai, todėl 25 000 Eur – 20 000 Eur = 5 000 Eur; 5 000 Eur : 2 = 2 500 Eur; (2 500 Eur x 29,7proc.) + (2 500 Eur x 28,7 proc.) = 1 460 Eur VSD įmokų ir (25 000 Eur – 20 000 Eur) x 9 proc. = 450 Eur PSD įmokų).

Jeigu ūkininkas pensijai kaupia papildomai, turi būti mokama kaupiamoji pensijų įmoka, tai pavyzdyje nurodytu atveju jo mokėtina VSD ir PSD įmokų suma yra 2 010 Eur (2017 m. I ir II pusmečiais buvo taikomi skirtingi VSD įmokų tarifai, todėl 25 000 Eur – 20 000 Eur = 5 000 Eur; 5 000 Eur : 2 = 2 500 Eur; (2 500 Eur x 31,7 proc.) + (2 500 Eur x 30,7 proc.) = 1 560 Eur VSD įmokų ir (25 000 Eur – 20 000 Eur) x 9 poc. = 450 Eur PSD įmokų), tačiau V18 laukelyje turi būti įrašoma 1 910 Eur suma (be kaupiamosios pensijų įmokos).

Pavyzdžiui:

Jeigu ūkininkas iš individualios žemės ūkio veiklos 2017 m. gavo 14 000 Eur pajamų, patyrė 7 000 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, o individualios žemės ūkio veiklos pajamų gavo per 2017 m. I pusmetį: apskaičiuota VSD ir PSD įmokų suma yra ((14 000 Eur – 7 000 Eur) x 29,7) + (14 000 Eur – 7 000 Eur) x 9 = 2 709 Eur, tačiau V18 laukelyje jis negali įrašyti didesnės negu 2 007,91 Eur sumos (nes negali būti įrašoma suma didesnė negu nuo 7 VDU).

Individuali veikla

Mokėtina VSD ir PSD įmokų suma, apskaičiuojama nuo gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla 50 proc. deklaruotų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų. V18  laukelyje negali būti įrašoma suma didesnė negu 28 VDU (t. y. 2017 m. – 8031,64 Eur). Mokėtina VSD įmokų suma nurodoma neįskaitant kaupiamosios pensijų įmokos, mokamos pensijų kaupimo dalyvio lėšomis.

Pavyzdžiui:

Individualią veiklą vykdantis gyventojas per 2017 m. mokestinį laikotarpį sumokėjo 410,40 Eur PSD įmokų. 2017 m. jis iš individualios veiklos gavo 5 500 Eur pajamų ir patyrė 3500 Eur su šiomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų. Pajamos buvo gautos lygiomis dalimis per visus 2017 m. mėnesius. V18 laukelyje jis turi įrašyti 702,40 Eur sumą (2017 m. I ir II pusmečiais buvo taikomi skirtingi VSD įmokų tarifai, todėl (5 500 Eur – 3500 Eur) : 2  = 1000 Eur; 1000 Eur : 2 = 500 Eur; ((500 Eur x 29,7 proc.) + (500 Eur x 28,7 proc.)) = 292 Eur VSD įmokų ir (5 500 Eur – 3 500 Eur) : 2 x 9 proc. = 90 Eur PSD įmokų, tačiau per mokestinį laikotarpį kas mėnesį sumokėtų PSD įmokų suma yra didesnė, todėl V18 laukelyje jis turi įrašyti kas mėnesį sumokėtų PSD įmokų ir mokėtinų VSD įmokų sumą).

Pavyzdžiui:

Jeigu gyventojas iš individualios veiklos 2017 m. gavo 125 000 Eur pajamų, patyrė 55 000 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, o individualios veiklos pajamų gavo per 2017 metų I pusmetį, tai V18 laukelyje jis turi įrašyti 8 031,64 Eur sumą ((125 000 Eur – 55 000 Eur) : 2 x 29,7 proc. + (125 000 Eur – 55 000 Eur) : 2 x 9 proc.) = 13545 Eur, nes V18 negali būti įrašoma suma didesnė negu nuo 28 VDU).

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5