STRAIPSNIAI > VERTA ŽINOTI > Mokslas: granuliuotos organinės trąšos – gūžinių baltųjų kopūstų derliui didinti ir dirvožemio ekosistemai gerinti

Mokslas: granuliuotos organinės trąšos – gūžinių baltųjų kopūstų derliui didinti ir dirvožemio ekosistemai gerinti

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas


2018-01-16

 

Paukščių, ypač vištų, mėšlas – vertinga organinė trąša dėl didelio kiekio amoniakinio azoto. Augalams tręšti jį naudojant šviežią, galima patirti didelių nuostolių, tačiau granuliuotas paukščių mėšlas, turintis daug maisto medžiagų, patogus naudoti ir sandėliuoti, neskleidžia nemalonaus kvapo, neturi patogenų, turi daug (50–80 %) organinės medžiagos.

Pagamintų trąšų agronominiam ir ekonominiam pagrįstumui įvertinti buvo atlikti moksliniai tyrimai. Eksperimentai buvo atlikti LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute, įrengti lauke, kuriame vyrauja priesmėlio ant lengvo priemolio karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis. Tirta koncentruotų ir granuliuotų paukščių mėšlo su durpėmis trąšų (N – 4,6 %, P2O5 – 1,2 %, K2O – 2,3%, huminių rūgščių – 14,6 %, fulvinių rūgščių – 1,2 %), naudotų skirtingu laiku, išberiant po N 122 kg/ha, įtaka dirvožemio savybėms ir gūžinių baltųjų kopūstų derliui.

Įtaka dirvožemio savybėms

Tyrimų duomenys parodė, kad panaudojus granuliuotas organines trąšas pagerėjo dirvožemio fizikinės savybės: sumažėjo tankis ir kietis, jame išliko daugiau drėgmės. Organines trąšas išbėrus rudenį, dirvožemyje auginimo metų pavasarį buvo 2,71 % organinės medžiagos, 1,89 % humuso, 0,117 % suminio ir 33,9 kg/ha mineralinio azoto. Organinės medžiagos kiekis, palyginti su buvusiu pavasarį, prieš tręšimą mineralinėmis trąšomis, padidėjo 3,8 %, humuso – 3,5 %, suminio azoto – 6,4 %, mineralinio azoto – 26,1 %.

Rudenį, nuėmus gūžinių baltųjų kopūstų derlių, dirvožemyje liko mažiausias kiekis mineralinio azoto ir didesni kiekiai, palyginti su mineraliniu tręšimu, – organinės medžiagos, humuso bei suminio azoto.

Įtaka produkcijos kokybei

Mažiausias nitratų kiekis gūžiniuose baltuosiuose kopūstuose buvo organinėmis koncentruotomis ir granuliuotomis paukščių mėšlo su durpėmis trąšomis rudenį tręšto laukelio produkcijoje.

Web-pav1

Įtaka derliui

Ekonomiškai efektyviausias gūžinių baltųjų kopūstų prekinis derlius (77,2 t/ha) gautas koncentruotas ir granuliuotas paukščių mėšlo trąšas išbėrus rudenį (žr. paveikslą). Mažiausia (0,070 EUR/kg) produkcijos savikaina buvo tręšiant šiomis trąšomis tik rudenį.

Siekiant gauti ekonomiškai efektyvų gūžinių baltųjų kopūstų derlių, rekomenduojama koncentruotas granuliuotas paukščių mėšlo su durpėmis trąšas (122 kg/ha N) išberti rudenį ant suartos bei išlygintos dirvos ir jas į dirvą įterpti diskiniu skutikliu arba išberti ant ražienų bei smulkintų šiaudų liekanų ir įterpti ražieniniu skutikliu, o po 10–14 d. giliai užarti.

Parengė ir konsultuoja Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius, Roma Starkutė, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Daržininkystės technologijų sektoriaus mokslo darbuotojai, Kauno g. 30, Babtai, Kauno r., tel.: (8 37) 555 226, 555 535.
NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 

pasaru-tyrimo-baneris

manto-baneris

nuotoliniai mokymai

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos