Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Palūkanų už suteiktą paskolą apmokestinimo tvarka

Palūkanų už suteiktą paskolą apmokestinimo tvarka

Birutė Starevičiūtė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ūkio apskaitos specialistė


2017-01-24

 

Kai asmuo palūkanų gauna už gyventojui ar įmonei išduotą paskolą, pajamų mokestį nuo jų reikia mokėti nuo pirmo euro. O kada privaloma priskaičiuoti „menamas“ palūkanas ir kokia jų apmokestinimo tvarka?

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (toliau – GPMĮ) palūkanos, gautos už suteiktas paskolas fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, apmokestinamos taikant GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatytą 15 proc. tarifą. Palūkanoms netaikomos lengvatos ir jos apmokestinamos nuo pirmo euro.

A klasės pajamoms priskiriamos:

  • palūkanos, gautos nuolatinio Lietuvos gyventojo už kitam gyventojui suteiktas paskolas;
  • nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos palūkanos už suteiktas paskolas.

Tuo atveju, kai nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos palūkanos už suteiktas paskolas priskiriamos A klasės pajamoms, prievolė pajamų mokestį apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į valstybės biudžetą atsiranda palūkanas išmokančiam asmeniui.

Taigi, pagal GPMĮ 24 straipsnį, gyventojas, išmokėjęs palūkanas už gautas paskolas, privalo deklaruoti išmokėtas palūkanų sumas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį užpildydamas Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formą. Palūkanos nurodomos šios deklaracijos formos priede FR0572A „Nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys“. Ši tvarka taikoma deklaruojant 2016 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Kadangi nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos palūkanos už suteiktas paskolas taip pat priskiriamos A klasės pajamoms, prievolė apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį atsiranda palūkanas išmokančiam asmeniui. Skiriasi tik palūkanų deklaravimo tvarka. Šiuo atveju palūkanas išmokėjęs asmuo, kaip pajamų mokestį išskaičiuojantis asmuo, privalės deklaruoti išmokėtas palūkanų sumas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį, užpildydamas Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formą. Palūkanos nurodomos šios deklaracijos formos priede FR0573U „Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis“.

B klasės pajamoms priskiriamos:

  • nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos palūkanos už suteiktą paskolą juridiniam asmeniui;
  • nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos palūkanos už suteiktą paskolą nenuolatiniam Lietuvos gyventojui.

Tuo atveju, kai nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos palūkanos už suteiktas paskolas priskiriamos B klasės pajamoms, prievolė pajamų mokestį apskaičiuoti ir sumokėti į valstybės biudžetą tenka pačiam palūkanas gaunančiam gyventojui. Vadovaujantis GPMĮ 27 straipsniu, gyventojas, gavęs palūkanas už suteiktas paskolas, privalo užpildyti Metinę pajamų deklaracijos GPM308 formą. Šiuo atveju palūkanos nurodomos deklaracijos formos priede GPM308P „Apmokestinamosios pajamos“.

„Menamų“ palūkanų apmokestinimo tvarka

Vadovaujantis GPMĮ 9 straipsniu ir pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo nuostatomis, tuo atveju, kai gyventojas gauna paskolą, už kurią palūkanos nenumatytos arba jos yra žymiai mažesnės už rinkos palūkanų normą, nuo negrąžintos paskolos dalies privaloma priskaičiuoti „menamas“ palūkanas, kurios laikomos gyventojo pajamomis natūra. Metinės „menamos“ palūkanos apskaičiuojamos negrąžintą paskolos sumą dauginant iš rinkos palūkanų normos. Ji nustatoma pagal Lietuvos banko skelbiamus statistinius duomenis.

Gyventojui gavus beprocentinę paskolą iš kito gyventojo, laikoma, kad jis gavo B klasės pajamų. Pasibaigus metams, iki gegužės 1 d. paskolos gavėjas turi pateikti metinę pajamų deklaraciją ir nuo „menamų“ palūkanų sumokėti 15 proc. tarifo gyventojų pajamų mokestį.

Gyventojui suteikus beprocentinę paskolą įmonei, laikoma, kad gyventojas naudos negavo ir įmonei suteikta paskola be procentų nėra pajamos natūra.

Tuo atveju, kai įmonė suteikia beprocentinę paskolą asocijuotiems asmenims, t. y. susijusiems asmenims ir / arba asmenims, galintiems vienas kitam daryti įtaką, tuomet pagal Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 40 str. 2 dalies nuostatas, įmonė negautas palūkanas privalo įtraukti į apmokestinamąsias pajamas.

Tuo atveju, kai įmonė teikia paskolą darbuotojui, kuris nėra asocijuotas asmuo, tuomet „menamų“ palūkanų įmonė skaičiuoti neturi.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal GPMĮ nuostatas darbuotojo, nepriklausomai ar jis atitinka asocijuoto asmens kriterijus ar ne, dėl beprocentinės paskolos gauta nauda pripažįstama pajamomis, gautomis natūra. Dėl šios priežasties paskolos teikėjas privalo vykdyti pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens prievoles.

„Menamų“ palūkanų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Įmonei gavus beprocentinę paskolą iš asocijuoto asmens (fizinio arba juridinio asmens), „menamas“ palūkanas galima priskirti leidžiamiems atskaitymams tik tuo atveju, jei asocijuotas asmuo šias palūkanas įtraukė į gautas pajamas. Tokiu atveju, paskolos gavėjas mokesčių administratoriui pareikalavus privalėtų pateikti įrodymus, kad asocijuotas asmuo suteikęs paskolą įtraukė „menamas“ palūkanas į gautas pajamas.

Tuo atveju, kai gyventojas, vykdantis individualią veiklą ir pajamas pripažįstantis pagal kaupimo apskaitos principą, suteikia beprocentinę paskolą asocijuotam asmeniui (pvz.: įmonei, kurioje gyventojas turi akcijų), toks gyventojas privalo skaičiuoti „menamas“ palūkanas. Beprocentinės paskolos gavėjas „menamas“ palūkanas leidžiamiems atskaitymams gali priskirti tik tuo atveju, jei paskolą suteikęs asocijuotas asmuo „menamas“ palūkanas bus įtraukęs į gautas pajamas. Šiuo atveju mokesčių administratorius taip pat gali pareikalauti dokumentų, patvirtinančių, kad beprocentinę paskolą suteikęs asocijuotas asmuo „menamas“ palūkanas įtraukė į gautas pajamas.

Tuo atveju, kai gyventojas pajamas pripažįsta pinigų apskaitos principu (taip pat ir gyventojas vykdantis individualią veiklą) ir suteikia beprocentinę paskolą asocijuotam asmeniui, tokiam gyventojui „menamų“ palūkanų apskaičiuoti ir į gautas pajamas įtraukti nereikia. Šiuo atveju paskolą gavęs asocijuotas asmuo „menamų“ palūkanų priskirti leidžiamiems atskaitymams negali, nes paskolos teikėjas „menamų“ palūkanų į gautas pajamas neįtraukė.

Pavyzdys:

Įmonė X 2013 m. liepos 1 d. dukterinei įmonei Y suteikė 180 000 Eur beprocentinę paskolą. Įmonė Y skolą įsipareigojo grąžinti iki 2016 m. birželio 30 d., kas pusmetį grąžindama po 30 000 Eur. Tarkime, kad Lietuvos banko duomenimis laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. vidutinė rinkos palūkanų norma buvo 12 proc.

Taigi, įmonės X 2013 m. pelno mokesčio deklaracijos formoje PLN204 „menamų“ palūkanų apmokestinamosios pajamos sudarys 10 888,77 Eur (apskaičiuojama: 180 000 Eur x 12 proc. x 184 d. / 365 d. = 10 888,77 Eur).

Tik tuo atveju, kai įmonė X „menamas“ palūkanas įtraukė į apmokestinamąsias pajamas, įmonė Y pelno mokesčio deklaracijos formoje PLN204 gali priskirti „menamas“ palūkanas leidžiamiems atskaitymams, kurie sudarys 10 888,77 Eur.

Analogišku būdu nuo negrąžintos paskolos sumos apskaičiuojamos ir vėlesnių metų „menamos“ palūkanos.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5