Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Priminimas teikiantiems dokumentus per ŽŪMIS

Priminimas teikiantiems dokumentus per ŽŪMIS

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2018-02-05

 

Primename, kad fiziniai asmenys, norintys pateikti paraiškas, mokėjimo prašymus ar kitus dokumentus per ŽŪMIS, privalo tai padaryti asmeniškai arba per įgaliotą fizinį asmenį, juridiniai asmenys – tik per įgaliotą fizinį asmenį.

Bendrovės, asociacijos ir kiti juridiniai asmenys, norėdami pateikti paraišką, mokėjimo prašymą ar kitą dokumentą per ŽŪMIS, tai gali padaryti tik įgalioję savo organizacijos atstovus. Įgaliojimas turi būti pasirašytas jo vadovo bei patvirtintas antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą turi ir jį naudoja. Įgaliojime būtinai turi būti nurodytas įgaliotinio asmens kodas ir elektroninio pašto adresas.

Tuo atveju, kai fizinis asmuo įgalioja pateikti paraišką ar kitus dokumentus per ŽŪMIS kitą fizinį asmenį, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

Atkreipiame dėmesį, kad raštu teikiamas įgaliojimas galioja konkrečiai įgaliojime nurodytai priemonei ar dokumento rūšiai. Jeigu įgaliojime nėra nurodytos priemonės ar dokumentų rūšys, įgaliojimas galioja visiems per ŽŪMIS teikiamiems dokumentams ir priemonėms.

Tačiau, jei juridinio asmens vadovas įmonės vardu prisijungs prie ŽŪMIS per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt), atstovavimas įmonei jam bus sukurtas automatiškai. Taigi pareiškėjui (įmonės vadovui) nereikės siųsti NMA įgaliojimo. Juridinio asmens vadovas per Elektroninius valdžios vartus taip pat gali įgalioti kitą fizinį asmenį atstovauti įmonei. Atkreiptinas dėmesys, kad tokiu atveju fiziniam asmeniui suteiktas įgaliojimas atstovauti įmonei automatiškai suteikiamas visoms elektroninėms paslaugoms, teikiamoms portale www.epaslaugos.lt. Taip pat įgaliojimas suteikiamas visų tipų dokumentų teikimui pagal visas NMA administruojamas paramos priemones.

Įgaliojimo terminas gali būti apibrėžtas ir neapibrėžtas. Jeigu terminas įgaliojime nenurodytas, tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos.

Apie įgaliojimo panaikinimą įgaliotojas privalo pranešti Nacionalinei mokėjimo agentūrai per 1 darbo dieną nuo sužinojimo arba turėjimo apie tai sužinoti. Apie šį faktą privalo būti pranešta ir įgaliotam asmeniui.

Įgaliojimo naudotis ŽŪMIS formą galima rasti čia.

Primename, jog paraiškos per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) turi būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad priemonių įgyvendinimo taisyklėse bei kvietime teikti paraiškas nurodoma, ar paraiškos gali būti teikiamos per įgaliotą asmenį, ar privalo būti teikiamos asmeniškai. 


baneris

mazinu_1

apskaita