Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > VSD ir PSD įmokos 2017 metais

VSD ir PSD įmokos 2017 metais

Diana Valuckienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Tauragės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2017-02-20

 

Individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys (tiek GPM mokėtojai, tiek ne GPM mokėtojai) nuo 2017 metų sausio 1 d. draudžiami ne tik pensijų, motinystės, privalomuoju sveikatos draudimu, bet  papildomai draudžiami ir ligos socialiniu draudimu.

Tai reiškia, kad  ligos ar slaugos atveju šie asmenys galės gauti ligos išmoką, siekiančią 80 proc. jų draudžiamųjų pajamų. Papildomas draudimas koreguoja Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų tarifus.

Nuo 2017 m. VSD įmokos mokamos nuo žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos, bet ne didesnės nei praėjusių metų 7 vidutinių darbo užmokesčio (VDU) sumos, t. y. 5188,4 euro.

VSD įmokų tarifas – 29,7 proc. nuo minėtos sumos, arba 31,7 proc. tarifas – kai asmuo papildomai dalyvauja senatvės pensijos kaupimo programose.

VSD įmokas reikia sumokėti iki kitų metų gegužės 1 dienos.

Svarbu. Kad būtų gaunama ligos išmoka, 2017 metais reikia būti sukaupus ne trumpesnį kaip 3 mėn. ligos socialinio draudimo stažą  ir sumokėti įmokas avansu ne mažiau kaip nuo 3 MMA (1 MMA lygus 1 mėnuo stažo).

Todėl, mokantys įmokas avansu už tris mėnesius, kartu Sodrai pateikia SAV pranešimą (pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis), kuriame nurodoma, nuo kokios pasirinktos sumos sumokėtos VSD įmokos (ne mažesnės nei 3 MMA). Išmokos dydis priklausys nuo pateikto draudžiamųjų pajamų dydžio.

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos asmenims, kurių turimo ūkio EDV yra 4 arba daugiau, skaičiuojamos nuo žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos, tačiau ne maženės nei 12 MMA per metus, kai turimo ūkio EDV mažiau negu 4 – PSD įmokos skaičiuojamos nuo 12 MMA per metus.

PSD įmokų tarifas – 3 proc., kai EDV mažiau nei 2,  arba 9 proc., kai EDV daugiau nei 2.

PSD įmokos mokamos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

VSD įmokų tarifas  – 29,7 proc. (įmokos dydis 112,86 euro (380 x 29,7 %))  arba 31,7 proc. (įmokos dydis 120,46 euro (380 x 31,7 %)), kai asmuo papildomai dalyvauja senatvės pensijos kaupimo programose.

PSD įmokos taip pat skaičiuojamos nuo MMA, tačiau įmokos tarifas priklauso nuo turimo ūkio EDV.

PSD įmokų tarifas:  kai ūkio dydis neviršija 2 EDV – 3 proc. (įmokos dydis – 11,40 euro (380 x 3 %)),  kai ūkio dydis viršija 2 EDV – 9 proc. (įmokos dydis – 34,20  euro (380 x 9 %)).

Svarbu. Kad būtų gaunama ligos išmoka, 2017 metais reikia per paskutinius 12 mėn. būti sukaupus ne trumpesnį kaip 3 mėn. ligos socialinio draudimo stažą arba ne trumpesnį kaip 6 mėn., – per paskutinius 24 mėn.

PSD ir VSD įmokų kodai

Pavyzdys. Ūkininkas, kuris yra PVM ir GPM mokėtojas, per 2017 metus gavo 90 tūkst. Eur pajamų ir patyrė 80 tūkst. Eur išlaidų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) toms pajamoms uždirbti. Apmokestinamosios pajamos yra 10 tūkst. Eur (90000-80000). Kadangi ši suma viršija praėjusių metų 7 vidutinių darbo užmokesčio (VDU) sumą (5188,4 Eur), tai mokėtina VSD įmoka  yra 1540,95 Eur (5188,40 x 29,7 %), arba 1644,72 Eur  (5188,40 x 31,7 %), kai asmuo papildomai dalyvauja senatvės pensijos kaupimo programose.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5