Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Neapmokestinamas pajamų dydis ir papildomas neapmokestinamas pajamų dydis 2017 metais

Neapmokestinamas pajamų dydis ir papildomas neapmokestinamas pajamų dydis 2017 metais

Kristina Tūskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2017-01-11

 

Nuo 2017 m. sausio 1 dienos keitėsi neapmokestinamas pajamų dydis (toliau – NPD), kuris yra taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis, ir jo apskaičiavimas. Aptarsime naująjį NPD ir papildomo NPD apskaičiavimo tvarką bei taikomus tarifus.

Mėnesinio NPD pritaikymas

2016 m. gruodžio 13 d. Seimas priėmė gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimus dėl naujojo NPD skaičiavimo, kuris yra išreikštas tokia formule:

1. NPD = 310 eurų, kai gyventojo pajamos susijusios su darbo santykiais neviršija 380 eurų.

2. NPD yra nuo 0 iki  310 eurų, kai gyventojo pajamos yra didesnės nei 380 eurų, bet mažesnės nei 1000 eurų.

Pavyzdžiai:

1) 2017 m. darbuotojo atlyginimas sausį buvo 390 eurų. Pagal formulę apskaičiuotas NPD yra 305 eurai, o GPM lygus 12,75 euro.

NPD = 310-0,5×(390-380) =305 Eur
GPM=(390-305)×0,15=12,75 Eur

2) 2017 m. gyventojo kovą su darbo santykiais susijusios pajamos buvo lygios 990 eurų. Pagal formulę apskaičiuotas NPD yra lygus 5 eurams, o GPM – 147,75 eurai.

NPD = 310-0,5×(990-380) = 5 Eur
GPM = (990-5)×0,15 =147,75 Eur

3. NPD = 0 eurų, kai gyventojo pajamos yra lygios ar didesnės nei 1000 eurų. Šiuo atveju gyventojų pajamų mokestis yra skaičiuojamas nuo viso darbuotojo gaunamo uždarbio, nes nėra tokios NPD sumos, kuri sumažintų GPM apskaičiavimą.

Mėnesinio NPD pritaikymas riboto darbingumo asmenims

Asmenims, kuriems nustatytas atitinkamas darbingumo lygis, taikomas skirtingas neapmokestinamas pajamų dydis, kuris atimamas visas iš gaunamo uždarbio, neatsižvelgiant į NPD skaičiavimo formulę.

Pavyzdys:

2017 m. vasarį gyventojo pajamos siekė 990 eurų, tačiau jo darbingumo lygis buvo 22 proc. Taigi jam yra taikomas 380 eurų NPD, o GPM yra lygus 91,50 eurų.

NPD=380 Eur
GPM=(990-380)×0,15=91,50 Eur

Mėnesinio PNPD pritaikymas

Nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams ar įtėviams), auginantiems vaikus ar įvaikius, kurie atitinka GPM įstatymo apibrėžimą, už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) taikoma 200 eurų papildomas NPD (toliau – PNPD). Tuo atveju, kai vaikus ar įvaikius augina du tėvai ar įtėviai, PNPD yra padalinamas per pusę, tai yra kiekvienam iš tėvų yra pritaikoma po 100 eurų PNPD.

Metinio NPD pritaikymas

Metiniui NPD skaičiuoti yra nustatyta tokia formulė:

1. Metinis NPD = 3 720 eurų, kai gyventojo pajamos susijusios su darbo santykiais neviršija 4560 eurų.

2. MNPD yra nuo 0 iki 3 720 eurų, kai gyventojo pajamos yra didesnės nei 4560 eurų, bet mažesnės nei 12 000 eurų.

3. MNPD = 0 eurų, kai gyventojo pajamos yra lygios ar didesnės nei 12 000 eurų.

Visi straipsnyje minimi dydžiai galioja tik iki kitų Seimo priimamų įstatymų pakeitimų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5