Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Susietoji parama už ūkinius gyvūnus – į ką reikėtų atkreipti dėmesį

Susietoji parama už ūkinius gyvūnus – į ką reikėtų atkreipti dėmesį

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2017-01-16

 

Supažindiname ūkinių gyvūnų laikytojus su aktualiais Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas taisyklių pakeitimais.

Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių (Susietosios paramos taisyklės) pakeitimai 2016 m. gruodžio 29 d. buvo patvirtinti žemės ūkio ministro įsakymu ir įsigaliojo š. m. sausio 4 d. Atkreipiame ūkinių gyvūnų laikytojų dėmesį į svarbiausius taisyklių pakeitimus.

Pakartotinai įsigijus tuos pačius ūkinius gyvūnus – išmoka neskiriama 

Taisyklių punktai, kuriais vadovaujantis nustatomi pagrindiniai tinkamumo skirti susietąją paramą reikalavimai išliko nepakitę. Valdos valdytojui, partneriui gali būti skiriamos išmokos už ūkinius gyvūnus, jei Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) įregistruotos ir suženklintos mėsinės avys, pieninės ožkos, ne jaunesni nei 12 mėn. mėsiniai galvijai, buliai nepertraukiamai išlaikomi valdoje ne mažiau 60 kalendorinių dienų. Įregistruoti ūkinius gyvūnus ŪGR privalu ne vėliau kaip einamųjų metų spalio 31 d.

Pakeistose taisyklėse patikslinta, kokiu atveju įsigijęs ūkinius gyvūnus kitas laikytojas laikomas atitinkančiu paramos skyrimo reikalavimus. Išmokos skiriamos mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas įsigijusiam kitam laikytojui, jei jis įvykdo reikalavimus (įgytus ūkinius gyvūnus paženklina ir nustatyta tvarka įregistruoja ŪGR) nuo pat pirmosios gyvulių išlaikymo dienos.

Įsigijęs ūkinius gyvūnus kitas laikytojas laikomas atitinkančiu paramos skyrimo reikalavimus ir tuo atveju, jei jis įsigyja netinkamai ženklintus ir registruotus mėsinius galvijus, mėsines avis pieninių veislių bulius ir (ar) pienines ožkas, tačiau įvykdo keliamus reikalavimus nuo pirmosios gyvulio laikymo dienos.

Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad išmoka pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už tą patį ūkinį gyvūną gali būti skiriama tik vieną kartą. Jei gyvulių laikytojas, pardavęs (ar dovanojęs) kitam laikytojui pakartotinai įsigijo tuos pačius gyvulius, kuriuos laikydamas nesilaikė Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimų, išmoka jam neskiriama.

Už vėlavimą taikoma sankcija

Pakeistos Susietosios paramos taisyklės buvo papildytos reikalavimu, kurio nesilaikantiems valdos valdytojams mažinamos išmokos.

Jeigu valdos valdytojas duomenis apie mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių veislių bulių, pieninių ožkų perkėlimus, kaitą pavėluotai pateikia paslaugos teikėjui (taip pat Valstybinio maisto ir veterinarijos teritoriniam skyriui, skerdimo įmonei, prekiautojui ūkiniais gyvūnais) arba suveda į ŪGR pavėluotai, pareiškėjui taikoma sankcija – skaičiuojama 20 proc. sankciją už kiekvieną konkretų gyvulį pagal einamaisiais metais atskiru žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus tikslius išmokos dydžius už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką.

Tinkamos sąlygos patikroms atlikti

Pakeistose Susietosios paramos taisyklėse nustatyta, kad Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) vykdant patikras valdos valdytojai privalo atskirti gyvulius ir sugrupuoti pagal atskiras rūšis ir veisles, pvz., atskirti pieninių veislių galvijus nuo mėsinių veislių galvijų, suvaryti juos į aptvarus ir pan. Tokiu būdu sudaromos sąlygos NMA patikrų specialistui suskaičiuoti visus gyvulius ir patikrinti jų ausų įsaguose įrašytus individualius numerius.

Už ūkinių gyvūnų duomenų įvedimą į ŪGR atsako ir paslaugų teikėjai

Anksčiau patvirtintose Susietosios paramos už ūkinius gyvūnus taisyklėse buvo apibrėžta valdos pareiškėjų atsakomybė už teisingą duomenų pateikimą paraiškoje. Taisyklės papildytos nuostata, kad valdos valdytojai, partneriai atsako už duomenų teisingumą paraiškoje ir patikros vietoje metu.

Taip pat taisyklės papildytos punktu, nustatančiu atsakomybę už ūkinių gyvūnų perkėlimo, kaitos dokumentų įvedimą į ŪGR. Už šių duomenų įvedimą į ŪGR atsako valdų valdytojai, partneriai, laikantys mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas, paslaugų teikėjai (gyvulių produktyvumo kontrolės asistentai, privatūs veterinarijos gydytojai), Valstybinės maisto ir veterinarijos skyriai, skerdimo įmonės, prekiautojai ūkiniais gyvūnais.

Naudinga informacija:

Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklės


baneris

mazinu_1

apskaita