Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Remtinose vietovėse deklaruojančiųjų pasėlius ateityje laukia permainos

Remtinose vietovėse deklaruojančiųjų pasėlius ateityje laukia permainos

LR žemės ūkio ministerija


2017-02-27

 

Artėjant kasmetiniam žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui, Žemės ūkio ministerija informuoja, kad šiemet dar bus deklaruojama pagal senąjį vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemėlapį. Jis buvo taikomas ir praėjusiais 2016 metais. Naująsias didelių gamtinių kliūčių turinčių vietovių ribas Europos Komisija ruošiasi patvirtinti 2018 metais.

Nuo balandžio 10 dienos potencialūs pareiškėjai turi galimybę dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėje „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ (toliau – Gamtinių kliūčių priemonė). Jiems reikia seniūnijose užpildyti ir pateikti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2017 metais vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ribos nepasikeitė. Kompensacinių išmokų dydžiai taip pat nesikeis: didelio nepalankumo vietovėse už ūkininkų patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas bus mokama po 73,6 Eur/ha, mažo nepalankumo vietovėse – 55,2 Eur/ha, intensyvaus karsto zonoje – 44 Eur/ha ir potvynių užliejamose teritorijose – 48,8 Eur/ha.

Tačiau nuo 2018 metų įsigalios naujos didelių gamtinių kliūčių turinčių vietovių ribos, kurių nustatymui reikės vadovautis bendra visoms Europos Sąjungos šalims atrankos metodika. Vadovaujantis šia metodika, seniūnijos, kurios turėtų patekti į naująjį žemėlapį, bus atrenkamos per du atrankos etapus. Jie atliekami nuosekliai ir yra tarpusavyje susiję.

Pirmojo atrankos etapo metu biofizikinių kriterijų (žemos temperatūros, dirvožemio tekstūros, drenažo, rūgštingumo ir šlaito nuolydžio) pagalba kiekvienoje seniūnijoje pagal metodiką nustatoma (arba ne) didelė gamtinė kliūtis. Jeigu daugiau kaip 60 proc. žemės ūkio paskirties žemės ploto seniūnijoje atitiks bent vieną iš išvardytų biofizikinių kriterijų, tokiu atveju bus laikoma, jog tokia teritorija seniūnijos lygmeniu yra paveikta didelės gamtinės kliūties, dėl kurios susidaro žemės ūkiui nepalankios sąlygos. Ekspertų atliktos atrankos pagal biofizikinius kriterijus rezultatai rodo, kad didelių gamtinių trūkumų dėl žemos temperatūros turi 95 proc. viso žemės ūkio paskirties žemės ploto Lietuvoje.

Išskyrimas pagal biofizikinius kriterijus yra derinamas su Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centru, kuris jau beveik baigia vertinti šio darbų etapo rezultatus. Gavus patvirtinimą dėl išskyrimo pagal biofizikinius kriterijus rezultatų teisingumo, bus atliekamas pakartotinis seniūnijų ekonominės veiklos įvertinimas, t. y. vyks antrasis vietovių atrankos etapas pagal 2016 metų žemės ūkio valdų duomenis.

Ekonominės veiklos įvertinimas ir jo rezultatai privaloma tvarka taip pat bus teikiami derinti ir tvirtinti Europos Komisijai. Šis darbas turėtų būti baigtas iki 2017 metų pabaigos. Nuo šio etapo rezultatų priklausys, kurios seniūnijos nuo 2018 metų pateks į remtinų vietovių sąrašą pagal Gamtinių kliūčių priemonę.

Norintiesiems sužinoti pasėlių deklaravimo naujoves – mokymai


baneris

mazinu_1

apskaita