STRAIPSNIAI > VERTA ŽINOTI > Gamybinę praktiką jaunuoliai kviečiami atlikti Gačionių ŽŪB

Gamybinę praktiką jaunuoliai kviečiami atlikti Gačionių ŽŪB

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija


2018-03-29

 

Pakruojo rajono Gačionių žemės ūkio bendrovė 2017 m. kartu su daugeliu kitų žemės ūkio bendrovių gali pasidžiaugti savo gamybinės veiklos 25-mečiu. Nuo pat bendrovės susikūrimo pradžios sėkmingai ir stabiliai vykdoma augalininkystės produkcijos gamyba. Jau dešimtmetį sėkmingai auginami mėsiniai galvijai. Prieš 6 m. bendrovė pradėjo vykdyti dar vieną gamybinę veiklą – gamina skiedras biokurui.

Web-kortele

Web-pav1Specialistų kolektyvas iš kairės: R. Šiburskienė, I. Ulkytė, L. Povilionienė, vadovas E. Norkus
ir S. Šiburskis

Nors Gačionių žemės ūkio bendrovė yra nedidelė, dirbamos žemės plotas tik apie 900 ha (nuosavos 430 ha), augina 200 galvijų, dirba vidutiniškai apie 20 darbuotojų, tačiau ji yra pelningai dirbanti ir konkurencinga žemės ūkio įmonė. Bendrovė, vykdydama gamybinę veiklą, prisideda ir prie savo kaimo gyventojų gerovės kėlimo, aplinkos tvarkymo ir gamtos išteklių tausojimo.

Žemės dirbimas ir įvairių žemės ūkio augalų (kviečių, miežių, kvietrugių, rapsų ir kt.) auginimas ir užauginto derliaus realizavimas – pagrindinė gamybinė veikla, kuria jau 25 m. užsiima bendrovė ir iš kurios gaunamos didžiausios pajamos.

Augalininkystės produktų pardavimo pajamos visų pajamų struktūroje sudaro apie 70 proc., žemės dirbimo – apie 3 proc., tiesioginės išmokos – apie 17 procentų. Tiesioginės išmokos – labai svarbi gaunamų pajamų dalis, tačiau per paskutinius 3 m. jos sumažėjo 25 Eur/ha.

Augalininkystės produkcijos gamyba yra specifinė gamybinė veikla. Jos rezultatams turi įtakos ne tik gebėjimas dirbti žemę, technologijų laikymasis ar inovacijų diegimas, čia dažnai lemiamą vaidmenį atlieka gamtinės sąlygos. Todėl ir galutiniai gamybiniai rezultatai nebūna stabilūs. Vienais metais užauga didesni derliai, gaunama daugiau pelno, kitais rodikliai būna mažesni. Per paskutiniuosius metus Gačionių žemės ūkio bendrovei nedidinant dirbamų žemės plotų pavyko 500 t padidinti bendrą užaugintą derlių, kuris kartais siekia daugiau nei 3500 tonų.

Geresnių rezultatų pasiekti padeda ir atnaujintas technikos parkas, tinkamos darbo sąlygos, gera darbinė atmosfera kolektyve. Per 2015–2016 m. atliktos dar 2 didelės investicijos. Už 255 tūkst. Eur įsigytas naujas javų nuėmimo kombainas, nupirkta ir pastatyta nauja grūdų valymo, džiovinimo ir saugojimo įranga, kurios bendra vertė – 350 tūkst. Eur.

Prieš dešimtmetį pradėta vykdyti nauja gamybinė veikla – mėsinė galvijininkystė – sėkmingai plėtojama ir toliau. Iš Austrijos 2007 m. parsivežta 30 simentalų veislės mėsinių telyčių. Šiuo metu jų banda – 200 mėsinių galvijų. Nors ši gamybos šaka ne tokia pelninga, kokios tikėtasi, didėjant galvijų skaičiui, didėja ir pajamos. Taip pat sėkmingai naudojami nederlingi žemės sklypai, kurie netinkami javams ir kitiems žemės ūkio augalams auginti, o tinka gaminti pašarams.

Web-pav2Prie galvijų fermos. Iš kairės: S. Kazlauskienė, E. Norkus ir Z. Kupriūnienė, prie krautuvo vairo
V. Kanišauskas

Šiuo metu gyvulininkystės pajamos sudaro apie 10 procentų. Bendrovės galvijų banda turi veislinės bandos statusą, todėl galvijai parduodami ir skerdimui, ir veislei. Dalyvaujama veislinių galvijų parodose. Gačionių žemės ūkio bendrovė parodoje „AgroBalt“ 2014 m. gavo padėką už eksponuotus simentalų veislės mėsinius galvijus.

Web-pav3Bendrovės eksponuojami galvijai „Agro Balt“ parodoje. Prie aptvaro A. Kanišauskienė  ir I. Ulkytė

Didėjant gyvulių skaičiui ir siekiant geresnių rezultatų šioje srityje, būtina investuoti. Reikia daugiau technikos, skirtos galvijų fermai, pašarams gaminti, taip pat norima pagerinti galvijų prižiūrėtojų darbo sąlygas. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje skiriant paramą investicijoms į žemės ūkio valdas išskirta prioritetinė kryptis – gyvulininkystė, nuspręsta rengti dar vieną investicinį projektą „Mėsinės galvijininkystės ūkio konkurencingumo didinimas“ ir teikti paraišką paramai gauti. Parengtas 120 tūkst. Eur vertės verslo planas, numatyta pirkti šieno vartytuvą, pašarų dalytuvą, traktorių su frontaliniu krautuvu, srutvežį ir mėšlo kratytuvą. Bendrovės lūkesčiai pasiteisino. Paraiška buvo patenkinta, bendrovei skirta beveik 40 tūkst. Eur parama. 2016 m. šis projektas sėkmingai įgyvendintas.

Augalininkystės produkcijos gamyba yra sezoninis darbas, todėl žiemos laikotarpiu dauguma darbuotojų neužimti. Atleisti jų iš darbo negalima, kadangi atlyginimas yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis, todėl nutarta imtis dar vienos veiklos – gaminti skiedras biokurui. Pradėti šią veiklą bendrovę paskatino ir tai, kad Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje buvo numatyta remti priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“. Bendrovė 2011 m. parengė 790 tūkst. Lt vertės investicinį projektą „Pakaitinio kuro gamyba, naudojant nepavojingas atliekas“, kurio įgyvendinimo metu numatyta pirkti visą šiai veiklai reikalingą techniką: traktorių su šakų griebtuvu, puspriekabę su konteineriu skiedroms vežti, krautuvą ir medienos smulkintuvą. Paraiška buvo patenkinta, bendrovei paskirta 464 tūkst. Lt parama. Šis projektas sėkmingai įgyvendintas.

Web-pav4Darbuotojų kolektyvas prie naujojo, 2016 m. pastatyto, grūdų valymo, džiovinimo ir saugojimo įrangos komplekso

Nuo pat susikūrimo bendrovei vadovauja aukštąjį agronominį išsilavinimą turintis vadovas Egidijus Norkus. Bendrovėje dirba vidutiniškai apie 20 darbuotojų, iš jų 6 specialistai. Visų darbuotojų amžiaus vidurkis yra 48 metai. Kaip daug kur Lietuvoje, taip pat ir Gačionių žemės ūkio bendrovėje, jaučiamas jaunų kvalifikuotų darbuotojų, gebančių dirbti su nauja vakarietiška kompiuterizuota žemės ūkio technika, stygius. Pagrindinė motyvacija, kuri lemia jauno žmogaus apsisprendimą likti kaime ir dirbti žemės ūkyje – atlyginimas, leidžiantis oriai pragyventi. Nors vidutinis gaunamas darbo užmokestis bendrovėje kasmet didėja, deja, pagal gaunamas pajamas, ji ne visada gali darbuotojui pasiūlyti norimą atlyginimą.

Užauginta žemės ūkio produkcija pirmiausiai realizuojama įmonėms, kurios tiekia trąšas, sėklas, augalų apsaugos priemones, tai yra AB „Linas Agro“, UAB „Agrochema“, UAB „Agrokoncernas“, UAB „Robusta“ ir kt.

Užauginti galvijai realizuojami AB „Agaras“ arba AB „Krekenavos agrofirma“. Kartais tenka parduoti neužaugintus galvijus toliau auginti. Dažniausiai jie parduodami į kitas užsienio valstybes – Lenkiją arba Vokietiją. Nuolatinis kuro tiekėjas yra Ginto Vaičėno individuali įmonė „Šoklys“, atsarginės dalys dažniausiai perkamos iš AB „Lytagra“, UAB „Panevėžio Lytagra“. Bendrovė palaiko gerus darbinius santykius ir su žemės ūkio produkciją superkančiomis, žaliavas tiekiančiomis įmonėmis, ir su kitomis žemės ūkio bendrovėmis, ūkininkais. Dalijamasi patirtimi, aptariamos įvairios žemės ūkio problemos, kartu ieškoma jų sprendimo būdų.

Bendrovė yra Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos narė, taip pat priklauso Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijai. Nuo 2013 m. bendrovė turi žaliąjį diplomą, kuris suteikia teisę dalyvauti žemės ūkio srities švietimo ir profesinio praktinio mokymo veikloje.

Bendrovė suteikia galimybę moksleiviams ir studentams atlikti gamybinę praktiką. Labai džiugina faktas, kad ši veikla davė vaisių – bendrovėje dirba jaunas darbuotojas, baigęs mokyklą ir atlikęs gamybinę praktiką bendrovėje.

Darbuotojams bendrovė organizuoja darbų pabaigimo šventes, įvairias išvykas, ekskursijas po lankytinas Lietuvos vietas. Kasmet visas kolektyvas susirenka palydėti senųjų metų, aptarti praėjusių metų darbus, pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Gačionių žemės ūkio bendrovė palaiko glaudžius ryšius su Gačionių kaimo bendruomene. Reikalui esant, visada padeda kaimo gyventojams, remia įvairius rajone organizuojamus kultūrinius renginius.

Informacija iš LŽŪBA 25-erių metų kn. „Sutelktomis jėgomis – į pažangą (1992–2017)“
NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 

pasaru-tyrimo-baneris

manto-baneris

nuotoliniai mokymai

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos