Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > GYVULININKYSTĖ > NMA tikrina gyvulininkystės ūkius

NMA tikrina gyvulininkystės ūkius

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2018-03-28

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai, siekdami įsitikinti, kaip pareiškėjai laikosi susietosios paramos reikalavimų, šią savaitę pradeda ūkių patikras. Norėdami padėti ūkininkams pasiruošti artėjančioms patikroms, primename pagrindinius reikalavimus.

Atvykę į ūkį NMA specialistai patikrins, kaip laikomasi susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas taisyklių. Taip pat bus tikrinami pieno ūkių valdytojai, siekiantys susietosios paramos už pienines karves. Atliekant patikras ūkiuose tikrinama, kaip laikomasi ūkinių gyvūnų registracijos ir ženklinimo įsipareigojimų. Nustačiusi įsipareigojimų nesilaikymo atvejus, NMA apie pažeidimus informuos Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT).

Laiku paženklinti gyvulių prieauglį

Siekiantieji susietosios paramos už ūkinius gyvūnus turėtų neužmiršti gyvulius laiku ir tinkamai suženklinti. Galvijai ir avys turi būti ženklinami įsegant po vieną dviejų dalių įsago dalį į abi ausis su gyvūno individualiu numeriu.

Pažymėtina, kad gyvulių prieauglį privalu paženklinti ir įregistruoti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prieauglio atvedimo. Tuo tarpu pametęs ausies įsagą gyvulys ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo įsago pametimo dienos turi būti paženklintas tokiu pat įsagu. Dėl naujo įsago reikia kreiptis į paslaugų teikėją ar į VMVT.

Gyvulius užregistruoti Ūkinių gyvūnų registre

Susietoji parama mokama už valdoje išlaikytas ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų bei Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir suženklintas mėsines avis, pienines ožkas, ne jaunesnius nei 12 mėn. mėsinius galvijus, pieninių veislių bulius. Šie gyvuliai turi būti užregistruoti Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų atvežimo į naują laikymo vietą.

Už šių duomenų įvedimą į ŪGR atsako valdų valdytojai, partneriai, laikantys mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas, paslaugų teikėjai (gyvulių produktyvumo kontrolės asistentai, privatūs veterinarijos gydytojai), VMVT, skerdimo įmonės, prekiautojai ūkiniais gyvūnais.

Už pavėluotą duomenų suvedimą į ŪGR numatytos sankcijos. Jeigu valdos valdytojas duomenis apie mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių veislių bulių, pieninių ožkų perkėlimus, kaitą pavėluotai pateikia paslaugos teikėjui (taip pat VMVT teritoriniam skyriui, skerdimo įmonei, prekiautojui ūkiniais gyvūnais) arba pavėluotai suveda į ŪGR, pareiškėjui taikoma sankcija –20 proc. mažinama parama už kiekvieną konkretų gyvulį pagal einamaisiais metais atskiru žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus tikslius išmokos dydžius už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką.

Atlikdami patikras pieno ūkiuose NMA specialistai be paminėtų reikalavimų taip pat tikrins, ar ūkininkai tinkamai deklaravo parduoto pieno kiekį.

Tinkamos sąlygos kontrolei atlikti

Gyvulių ūkių valdytojai ir (ar) partneriai turi ne vėliau kaip per 48 val. nuo informavimo apie patikrą sudaryti tinkamas sąlygas kontrolei atlikti. NMA vykdant patikras reikėtų atskirti gyvulius ir sugrupuoti pagal atskiras rūšis ir veisles, pvz., atskirti pieninių veislių galvijus nuo mėsinių veislių galvijų, suvaryti juos į aptvarus ir pan. Taip sudaromos sąlygos NMA specialistui suskaičiuoti visus gyvulius ir patikrinti jų ausų įsaguose įrašytus individualius numerius.

Nustačius, kad žemės ūkio veiklos subjektai trukdo atlikti patikras arba nesudaro tinkamų sąlygų kontrolę atliekantiems darbuotojams, parama žemės ūkio veiklos subjektams einamaisiais metais nemokama.

Tikrinami visi prisiimti įsipareigojimai

Atliekant patikras ūkiuose tikrinami visi be išimties pareiškėjo pagal programas prisiimti įsipareigojimai, kuriuos galima patikrinti. Šiuo metu aktualus geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimas, draudžiantis deginti žemės ūkio augalus ir jų ražienas, žolę ganyklose arba pievose, taip pat daugiametėse ganyklose arba pievose, išskyrus tam tikrus atvejus, kurie numatyti Aplinkos apsaugos reikalavimuose dėl sausos žolės, nendrių, šiaudų bei laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimo. Apie nudegintus laukus NMA informuoja regionų aplinkos apsaugos departamentus ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybas, savivaldybes. Dėl šio pažeidimo NMA specialistai vyksta tikrinti laukų ir gavę pranešimus Pasitikėjimo linija.

Galutinė išmokos suma pareiškėjams, kurių valdose buvo atliktos patikros, apskaičiuojama atsižvelgiant į patikros rezultatus.

Naudinga informacija:


baneris

AgS LT 230x350

apskaita

mobili-gyvulininkystes-laboratorija

GZPK BANERIS