Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Metinės investicinių projektų ataskaitos – iki balandžio 30 d.

Metinės investicinių projektų ataskaitos – iki balandžio 30 d.

LŽŪKT informacija


2018-04-05

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Šiuo metu LŽŪKT rajonų biurų ekonomikos konsultantai baigia parengti klientų, įgyvendinančių investicinius projektus, metines ataskaitas už praėjusius metus. Jas NMA reikia pateikti iki balandžio 30 dienos.  

Ataskaitos – vienas iš būtinų atsiskaitymo už ES paramą reikalavimų. LŽŪKT klientai, projekto įgyvendinimo eigos dokumentus tvarkyti yra patikėję konsultantams, kurie stebi visus pokyčius.

Jei įsipareigota apdrausti įsigytą turtą

Šiuo metu NMA akcentuoja vieną iš pasikeitimų, galiojantį nuo šių metų: jei už paramos lėšas įsigytą turtą įsipareigota apdrausti, teikiant metines ataskaitas NMA, papildomai reikia pateikti ir investicijų draudimo apmokėjimo dokumentą – banko mokėjimo pavedimo kopiją arba sąskaitos išrašą. NMA specialistai, negavę visų su draudimu susijusių dokumentų, bus priversti jų reikalauti papildomai. Jų nepateikus, bus laikoma, kad ataskaitiniu laikotarpiu draudimo paslaugos nebuvo įsigytos.

Priminimas juridiniams asmenims

Metinės ataskaitos pagal visas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) bei 2007–2013 m. KPP priemones NMA turi būti teikiamos per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS, adresu www.zumis.lt. Labai svarbu, kad paramos gavėjai, ataskaitas teikiantys juridinių asmenų vardu, pasitikrintų, ar nepasibaigę jų įgaliojimų teikti dokumentus per ŽŪMIS terminai. Jei praeitais metais pateiktuose įgaliojimuose nebuvo nurodyti jų galiojimo terminai, laikoma, kad atstovavimas fiziniam asmeniui naudotis ŽŪMIS juridinio asmens vardu suteiktas tik vieneriems metams. Tad teikiant ataskaitą, būtina pateikti naują įgaliojimą, rekomenduotina – prieš 3 d. iki dokumentų pateikimo NMA. Ataskaitos NMA gali būti teikiamos gavus iš NMA informaciją, kad įgaliojime nurodytam asmeniui suteikta atstovavimo teisė.

Ekonomikos konsultantai ataskaitas pateikia laiku

LŽŪKT rajonų biuruose dirbantys ekonomikos konsultantai klientų, įgyvendinančių investicinius projektus, ataskaitas NMA pateikia laiku. Juk už reikalavimo nevykdymą paramos gavėjas gali sulaukti sankcijos.

Parengta pagal NMA informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita