Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Bendrovės pagrindas – gyvulininkystė

Bendrovės pagrindas – gyvulininkystė

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija


2018-04-20

 

Žemės ūkio bendrovė „Ginkūnų agrofirma“ veiklą pradėjo 1992 m. Bendrovė įsikūrusi prie pat Šiaulių, šalia kelio į Pakruojį. Ginkūnų miestelis minimas nuo 1690 m., kuris ypač suklestėjo, kai jį nupirko grafas P. Zubovas, o Ginkūnai tapo grafų Zubovų administraciniu centru. Jie miestelyje pastatė naujus rūmus, vykdė švietėjišką veiklą. Grafų dėka Ginkūnai pagarsėjo kaip Danijos žalųjų veislės galvijų auginimo centras.

Web-kortele

Pradėjęs plėtoti intensyvią gyvulininkystę, V. Zubovas 1892 m. iš Danijos atsigabeno 40 veršingų Danijos žalųjų telyčių ir 2 bulius. Šiandien ši pieninių galvijų veislė plačiai paplitusi Lietuvoje, o ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ yra Lietuvos žalųjų galvijų veislynas, kuris priklauso Lietuvos žalųjų galvijų gerintojų asociacijai.

Web-pav2Ir dabar, minint bendrovės 25-metį, gyvulininkystė išlieka pagrindine gamybos šaka, generuojanti daugiau kaip 50 proc. pajamų. Bendrovėje laikoma apie 580 Lietuvos žalųjų veislės pieninių karvių banda. Primilžis iš karvės siekia daugiau nei 7500 l per metus. Kasmet žemės ūkio kooperatyvui „Pienas LT“ parduodama apie 3800 t 4,8 proc. riebumo ir 3,4 proc. baltymingumo pieno.

Suprasdama kooperacijos svarbą, bendrovė minėto kooperatyvo veikloje dalyvauja nuo pat įsteigimo 2009 metais. Kooperatyvo akcininkų nutarimas – statyti pieno perdirbimo įmonę – buvo realizuotas, ir 2017 m. įmonė jau perdirba iki 600 t pieno per parą. Kooperatyvo nariams sudaroma galimybė už pieną gauti rinkos kainą, taip pat ir pridėtinę vertę iš pieno perdirbimo. ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ svariai prisidėjo prie kooperatinės pieno perdirbimo gamyklos statymo. Pajaus dydis kooperatyve – 570 tūkst. eurų.

Pieninių galvijų bandai atnaujinti kasmet užauginamas reikiamas kiekis veislinių telyčių. Iki 100 jų parduodama Lietuvos ir užsienio rinkose. Džiugu paminėti, kad respublikinėse žemės ūkio parodose bendrovės veislinės telyčios gerai įvertinamos ir pelno aukštus apdovanojimus. Per metus užauginama ir realizuojama apie 100 penimų bulių.

Vasarą važiuojant pro Šiaulius Pakruojo ar Joniškio link, galima pamatyti besiganančias bendrovės karvių bandas, žiemos laikotarpiu jos laikomos tvartuose. Atsižvelgiant į priemiestinio ūkio specifiką, profesionalių gyvulininkystės darbuotojų trūkumą, gamybos optimizavimą, bendrovės valdyba svarsto būtinybę rekonstruoti karvių fermas, statyti naujus blokus gyvulių palaidam laikymui, aikšteles kompiuterizuotam melžimui. Tai didelis ateities iššūkis.

ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ dirba 2240 ha žemės. Iš jų 640 ha nuosava, apie 1600 ha nuomojama (iš valstybės tik 15 ha). Žoliniams pašarams paruošti, ganykloms paliekama apie 500 ha daugiamečių žolių, sėjama 150 ha kukurūzų silosui, visas kitas plotas apsėjamas grūdiniais žemės ūkio augalais: kviečiais, miežiais, rapsais. Gyvuliams šerti ir sėklai pasiliekama apie 1500 t grūdų, likusią dalį produkcijos bendrovė parduoda Lietuvos rinkoje.

Vidutinės metinės bendrovės pajamos – apie 3 mln. eurų. Gamybai modernizuoti, žemės ūkio paskirties žemei pirkti per 2012–2016 m. laikotarpį investuota daugiau nei 2 mln. eurų.

Web-pav3

Bendrovėje dirba vidutiniškai apie 80 darbuotojų. Vidutinis dirbančiųjų amžius – apie 50 metų. Vidutinis mėnesinis atlyginimas – 730 eurų. Per metus sumokama apie 290 tūkst. eurų mokesčių „Sodrai“, apie 200 tūkst. pridėtinės vertės mokesčio ir 90 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio.

Web-pav1ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ vadovas Arūnas Grubliauskis darbą Ginkūnuose pradėjo dar 1991 m. eidamas vyr. agronomo pareigas. Nuo 1992 m., kai buvo įkurta bendrovė, iki dabar jis yra bendrovės valdybos pirmininkas.

Kaip teigia A. Grubliauskis, sklandžią ir kryptingą agrofirmos veiklą lemia čia dirbantys žmonės. Visi 5 valdybos nariai dirba bendrovėje nuo įsikūrimo ir yra puikūs savo srities specialistai: vyr. zootechnikas Aleksandras Ivoškevičius, agronomas Jonas Gružinskas, vyr. agronomas Alvydas Ivanavičius, vyr. inžinierius Arsenas Andraitis. Nuo pat bendrovės pradžios čia dirba ir daugiau gabių, darbščių žmonių: mechanizatoriai Kęstutis Breimelis, Valdas Petraitis, melžėjos Irutė Petraitienė, Irena Povilaitienė.

ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ darbuotojai skatinami turiningai leisti laisvalaikį. Organizuojamos pažintinės kelionės po Lietuvą ir užsienio šalis, sudaromos sąlygos pailsėti Lietuvos pajūryje, darbuotojai pagerbiami jubiliejinių gimtadienių proga. Tradicija tampa bendrovės jubiliejų paminėjimas, į kuriuos kviečiami ir anksčiau dirbę darbuotojai, svečiai.

Web-pav4

Web-pav6

Web-pav5

Bendrovė remia daugelį visuomeninių iniciatyvų, Ginkūnų kultūros centro organizuojamas šventes, Ginkūnų mokyklos renginius, knygų, susijusių su Ginkūnų istorija ir žmonėmis, leidybą. „Esame įsitikinę, jog įmonė be gamybos turi matyti visą socialinę ir kultūrinę aplinką“, – teigia bendrovės vadovas.

Informacija iš LŽŪBA 25-erių metų kn. „Sutelktomis jėgomis – į pažangą (1992–2017)“


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/