STRAIPSNIAI > MIŠKININKYSTĖ > Įteisinta nauja apsaugos priemonė nuo pušinio straubliuko

Įteisinta nauja apsaugos priemonė nuo pušinio straubliuko

Vita Ivaškevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistė


2018-04-23

Nuotrauka: www.naturephoto.lt, Agnė Našlėnienė

Sveikas, produktyvus miškas ne tik mūsų, bet ir mūsų anūkų bei proanūkių ateitis. Lietuva neturi daugybės tvirtovių, pilių, krioklių, tačiau giriama ir žinoma dėl savo gamtos grožio, miškų didingumo. Norint, kad mūsų miškai būtų sveiki, miško plotai nemažėtų ir neįsivyrautų sanitariniai kirtimai, reikia prisiminti pagrindines taisykles ir prevenciją. Kiekvienas miško ar įveisiamo miško savininkas turėtų saugoti želdinius nuo ligų, kenkėjų, antropogeninės veiklos poveikio, bloginančio želdinių sanitarinę būklę, sodinti atsparias ligoms ir kenkėjams augalų rūšis, vykdyti sanitarines želdinių apsaugos priemones. Vienas žalingiausių spygliuočių želdinių kenkėjų – pušinis straubliukas.

Šie miško kenkėjai iš žiemojimo vietų lenda balandžio–gegužės mėnesiais. Liepą skraidančių vabalų sumažėja, o rugpjūtyje aptinkami tik pavieniai vabalai. Tai vidutinio dydžio vabalas, tamsiai rudas, per nugarą pasipuošęs dviem auksinės spalvos juostelėmis, kurios, jam senstant, išnyksta. Išskirtinis kenkėjų požymis – straubliukas, todėl jis ir vadinamas pušiniu straubliuku.

Web-pav4Šis kenkėjas priklauso vabzdžių klasei, vabalų būriui ir straubliukų šeimai. Lietuvoje dažniausias ir žalingiausias – didysis pušinis straubliukas. Taip pat dažnai sutinkami mažasis pušinis straubliukas ir eglinis straubliukas. Straubliukai poruojasi ir kiaušinėlius deda įlindę po paklote, pridengtoje kelmo šaknies kaklelio vietoje, šaknyse. Vasaros pabaigoje išsiritusios lervos lėliukių kamerose maitinasi ir žiemoja, lėliukėmis virsta tik kitais metais. Šio vabalo generacija gali užtrukti nuo vienų su puse iki dviejų metų. Tai priklauso nuo kiaušinėlių padėjimo laiko ir ekologinių gyvenamosios vietos sąlygų. Kenkėjai labai dažni sausesnėse augavietėse. Jų gausą lemia šviežių rudens–žiemos ir ankstyvo pavasario kelmų kiekis bei prevencijos nevykdymas.

Daroma žala

Maitindamiesi straubliukai pažeidžia vyresnio amžiaus spygliuočių žievę, pumpurus, spyglius. Šie pažeidimai, nors ir sutrikdo įprastą generaciją, augalui nemirtini. Daugiausia jie pakenkia jauniems spygliuočių medeliams, sodmenims: griaužia jų spyglius, pumpurus, pažeidžia liemenėlį. Jei straubliukų padarytos žaizdos apjuosia stiebelį, medelis žūva. Išsiritusios lervos šaknyse griaužia gilius (iki 3–4 m) takus. Kadangi šių kenkėjų viename hektare gali būti iki 40000, jų daroma žala, nesiėmus apsaugos priemonių, gali būti milžiniška.

Web-pav2Nuotrauka: www.naturephoto.lt , Agnė Našlėnienė

 Web-pav3Nuotrauka: www.macrogamta.lt , Autorius Žilvinas Pūtys

Įteisinta nauja apsaugos priemonė

Prevencinių priemonių imamasi dar projektuojant medelyną. Pasirinkus vietą medelynui, turi būti vykdoma vabzdžių apskaita ir naikinimas. Prevencinės priemonės vykdomas šviežiose biržėse kovo–balandžio mėnesiais: kasamos apie 40 cm gylio duobutės, kuriose įdedamišviežios žievės ar medienos nuopjovos gabalėliai, aptepti specialiu tirpalu, vabzdžiams privilioti. Sodmenis prieš iškasant iš medelynų reikėtų apdoroti insekticidais. Biržes viena šalia kitos reikėtų kirsti ne anksčiau kaip po 4–5 metų. Jei kirtavietės sąlygos tinkamos, mišką reikėtų atsodinti antraisiais ar net trečiaisiais metais. Želdinant rudens, žiemos ir ankstyvo pavasario kirtavietes, būtina naudoti insekticidus, apdorojant jais šviežius kelmus. Tikslingiausia pasirinkti ekonomines apsaugos priemones ir ekologines sąlygas.

Aplinkos ministerija ir Valstybinė miškų tarnyba skelbia, jog 2018 m. kovo mėnesį Lietuvoje įteisinta nauja apsaugos priemonė nuo pušinio straubliuko daromų pakenkimų – Hylonox polimerinė danga. Ant medelių žievės užpurkštas polimeras sudaro ilgalaikę elastingą dangą, atsparią atmosferos poveikiui. Nuo pušinių straubliukų ji žievę apsaugo 2 metus ir ilgiau. Danga nekenkia apdorotiems augalams ir aplinkai.

Hylonox preparatas sudarytas iš natūralios kilmės klijų ir kalnų kvarco susmulkintų kristalų. Sudėtinės medžiagos yra natūralūs produktai, todėl preparatas priskiriamas mechaninėms apsaugos priemonėms. Jis neturi cheminių veikliųjų medžiagų, todėl miškuose želdinių apsaugoje gali būti alternatyva atsisakant cheminės kilmės insekticidų naudojimo. Tinka Naudoti FSC ir PEFC sertifikuotuose miškuose.

Preparatu Hylonox sodmenų stiebelių žievė apdorojama purkštuvu iki 10–15 cm aukščio nuo žemės paviršiaus (šaknies kaklelio). Purškiant reikia saugoti nuo polimero patekimo ant šaknų ir šakelių spyglių. Medeliai gali būti apdoroti medelyne ar pasodinti miške. Apdoroti galima rankiniu nugariniu purkštuvu.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Miškasodis: kaip sodinti eglaites
Miško savininkų nuotoliniai mokymai: mokesčiai už parduotą medieną ir nenukirstą mišką

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos