Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Rentabilią žemės ūkio bendrovę išlaikyti padeda darbuotojai

Rentabilią žemės ūkio bendrovę išlaikyti padeda darbuotojai

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija


2018-05-04

 

ŽŪB „Gražionių bekonas“ įkurta 1992 m. Radviliškio r., Kalnelio Gražionių kaime. Bendrovės steigėjai – 153 buvusio Gražionių veislininkystės tarybinio ūkio darbuotojai. Bendrovė įregistruota 1992 m. gegužės 25 d., registro Nr. ŽB 92-01. Tai pirmoji įregistruota žemės ūkio įmonė Radviliškio rajone, atkūrus nepriklausomą Lietuvą. Sutelktomis pastangomis, bendrovė per savo gyvavimo metus įsitvirtino kaip stabili, atsakingai veiklą plėtojanti, darbuotojų žinias tobulinanti žemės ūkio įmonė, kuri savo produkciją realizuoja Lietuvoje, Rusijoje, Latvijoje, Ukrainoje.

Web-kortele

Per 25-erius metus „Gražionių bekono“ pagrindinis kapitalas išaugo 61 kartą, gamybos rentabilumas – 7,6 karto, pardavimo pajamos – 5,9 karto, kiaulių užauginimo rodiklis – 6,3 karto. Bendrovėje liko 18 pajininkų, tačiau jų pastaraisiais metais vėl pradėjo daugėti: pajaus paveldėtojai prašosi priimami pajininkais ir bendrovės nariais. Kolektyvas jaunėja, jaunimas pasitiki bendrove, savo paveldėtą turtą investuoja į žemės ūkio gamybą. Tai ypač džiuginanti ir perspektyvią bendrovės ateitį grindžianti tendencija.

WEb-pav3Iš kairės: ekologas V. Buivydas, vyr. buhalterė I. Vėžienė, buhalterė-kasininkė L. Povilauskienė ir energetikas R. Pocius

Gyvulininkystė – pagrindinis ŽŪB „Gražionių bekonas“ gamybos segmentas. Čia per paskutinius 5 m. kasmet užauginama ir parduodama vidutiniškai po 18 500 kiaulių gyvo svorio. Už parduotus gyvulius kasmet gaunama vidutiniškai daugiau kaip 2 mln. Eur pajamų. Bendrovės kiaulių augintojai nuolat didina gamybos intensyvumą, mažina užauginimo išlaidas. Tam paskutiniai 5 m. buvo gana palankūs. Ypač geros ekonominės sąlygos susiklostė 2012, 2013 ir 2016 metais, mažiau palankios – 2014 ir 2015 m., nors ir pastarieji buvo rentabilūs. Analizuojant „Gražionių bekono“ kiaulių auginimo gamybinius, finansinius rezultatus, akivaizdu, kad visus 25 m. ši bendrovė gyvulininkystės srityje dirbo pelningai.

WEb-pav1Gyvulininkystės padalinio darbuotojos

Panaši situacija ir augalininkystėje. Bendrovė dirba 664 ha žemės ūkio paskirties žemės, iš jų 282 ha – bendrovės nuosavybė, 382 ha – nuomojami. „Gražionių bekonas“ augina grūdinius, ankštinius ir aliejinius žemės ūkio augalus. Per paskutinius 5 m. gautas gausus derlius. Pavyzdžiui, žieminių kviečių 5 m. vidutinis aruodinis derlius – 7,66 t, žieminių kvietrugių – 7,53 t, pupų – 4,84 t, žieminių rapsų – 3,78 t, pašarinių miežių – 5,34 t. Bendrovė, turėdama pakankamai organinių trąšų, gali užtikrinti tinkamą tręšimą. Sėjomainos, gera pasėlių priežiūra, palankios klimato sąlygos (išskyrus 2016 m. javapjūtę) leidžia nuolat gauti gausius žemės ūkio augalų derlius.

Užauginti ankštiniai, aliejiniai žemės ūkio augalai parduodami. Tai papildo bendrovės pajamas. Grūdai, priklausomai nuo ekonominio intereso, parduodami arba šeriami saviems gyvuliams.

Kokie iškalbingi veiklos rezultatai bebūtų, visgi pats didžiausias bendrovės turtas – žmonės. „Gražionių bekonas“ dabar turi 28 darbuotojus. Vidutinis jų amžius – 46-eri metai. Ketvirtadalis jų dirba nuo bendrovės įkūrimo, pusės darbuotojų gamybinė veikla bendrovėje – 10–20 m., ketvirtadalio – 1–7 metai.

Įmonei vadovauja Edmondas Adomaitis. Bendrovės pasididžiavimas – darbo veteranai: gyvulininkystės padalinio vadovė Laimutė Račkauskienė, veterinarijos gydytoja Birutė Šliogerytė, finansininkė Irena Vėžienė, šauniosios kiaulių augintojos: Vilma Kudriavceva, Nijolė Urbelienė, Nijolė Baliutienė, Vilma Kairienė. Nuo gyvulininkų stengiasi neatsilikti ir triūsiantieji augalininkystėje. Vadovaujami padalinio vadovo Gedimino Adomavičiaus, sąžiningai darbuojasi mechanizatoriai: Audrius Stonys, Dainius ir Vladas Šiukštos, pašarų ruošėjas Vytautas Suchockis, technologinės įrangos prižiūrėtojas Vytautas V. Suchockis, energetikas Ramūnas Pocius, daugelis kitų bendrovės darbuotojų. Tik dėl jų atsidavusio darbo pavyko sukurti ir išlaikyti rentabilią žemės ūkio bendrovę, tik jų nuoširdžios kasdienės pastangos plečia drąsius bendrovės užmojus ir kuria gražios ateities viltis.

Iš šio krašto kilęs šviesaus atminimo Tėvas Stanislovas visada mokė: „Gyventi reikia ne vien dėl savęs“. Bendrovės kasdienybė – tos didžios tiesos, nors ir kuklus atspindys. Įmonė neužsisklendžia tik savo reikaluose. Ji remia visus Kalnelio Gražionių kaimo, kuriame įsikūrusi, bendruomenės renginius, dalyvauja juose. Šefuoja Kalnelio Gražionių vaikų ir jaunimo centrą „Ežiukas“, pagal išgales padeda kitiems. Ir pačios bendrovės darbuotojai kasmet sulaukia Kalėdų Senelio, Velykų Bobutės. Jiems išdirbami pasodybiniai sklypai, suteikiami lengvatiniai kreditai butui, automobiliui įsigyti, kitaip skatinama, pagerbiama ir dėkojama.

Visa tai telkia bendrovės žmones, kuria pozityvius tarpusavio santykius, nuteikia darbuotis bendram labui. Matyti, kad 25-erių metų bendrovės kelias tuo paženklintas. Ar begali būti svaresnis atpildas ir džiugesnis įvertinimas?!

Informacija iš LŽŪBA 25-erių metų kn. „Sutelktomis jėgomis – į pažangą (1992–2017)“


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/