Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Bendrovė plėtoja konkurencingą pieno ūkį

Bendrovė plėtoja konkurencingą pieno ūkį

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija


2018-05-08

 

Šakių r. 1992 m. įkurta Griškabūdžio žemės ūkio bendrovė, kuri plėtoja mišrią veiklą – augalininkystę, pieninę gyvulininkystę, prekiauja naftos produktais, nuomoja techniką, iš gyventojų superka pieną ir kt.

Web-kortele

Web-pav3Pagrindinis bendrovės veiklos plėtros tikslas – didinti veiklos efektyvumą, konkurencingumą, diegiant naujus, inovatyvius procesus, technologijas, modernizuojant ir plečiant pieno gamybinę bazę.

Daugiau nei 20 m. Griškabūdžio žemės ūkio bendrovei vadovauja Petras Puskunigis. Bendrovės darbuotojų komandą sudaro net 84 dirbantieji, iš jų 10 specialistų. Vidutinis darbuotojų amžius – 43 metai.

Vidutinė bendrovės metinė apyvarta siekia 3,5 mln. Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos per 2016 m. – 842 tūkst. Eur.

Griškabūdžio žemės ūkio bendrovė per 2003–2015 m. laikotarpį įgyvendino 5 investicinius projektus, kurių pagrindinė kryptis – pieno ūkio ir pašarų gamybos modernizavimas. Juos įgyvendinant, iš viso investuota daugiau nei 3,23 mln. Eur, paramos gauta apie 1,4 mln. Eur. Šiuo metu planuojama įgyvendinti projektą „Griškabūdžio ŽŪB galvijininkystės ūkio modernizavimas“. Parama skirta investicijoms į žemės ūkio valdas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą. Bendra projekto vertė – 1,07 mln. Eur (be PVM).

Bendrovė dirba apie 1561 ha žemės ūkio naudmenų, nuomojama žemė sudaro 80 proc. viso dirbamo žemės ploto. Vienam darbuotojui tenka vidutiniškai 18,5 ha žemės ūkio naudmenų.

Per 2016 m. iš 1061 ha nukulto žemės ploto iš viso nuimta 5935 t derliaus. Auginami žemės ūkio augalai: žieminiai ir vasariniai kviečiai, vasariniai miežiai, kukurūzai, rapsai, pupos ir kt.

Žemės ūkio augalų derlingumas 2012–2016 m., t/ha

Web-lentele

2014–2015 m. atlikta išsami dirvožemio analizė. Bendrovė taiko naujas pasėlių priežiūros technologijas, tačiau 2016 m. derlingumui didelės įtakos turėjo nepalankios oro sąlygos.

Bendrovė turi 1560 galvijų, iš jų 750 melžiamos karvės, 56 avys, 754 – prieauglis. Nuosekliai investuodama, bendrovė siekia plėtoti šiuolaikinį, modernų, konkurencingą pieno ūkį, didinti pieno, kaip pirminės žemės ūkio produkcijos, gamybos efektyvumą ir konkurencingumą, gerina gaminamos produkcijos kokybinius rodiklius. Investuojant į inovatyvias technologijas, naujus įrengimus ir techniką, gerinant procesus, gerinama galutinė produkcijos kokybė, mažinamos gamybos išlaidos, didinamas darbo našumas. Tai leidžia sistemingai didinti produkcijos pardavimo apimtis ir pajamas, gerinti bendrovės veiklos ir pelningumo rodiklius.

Web-pav1Iš kairės: vyr. zootechnikė R. Vaivadienė, fermų vedėjas A. Mureika, melžimo operatorė A. Venskūnienė gyvulininkystės komplekse

Kol kas bendrovė produkcijos į kitas šalis neeksportuoja. Viską realizuoja vietinėje rinkoje. Bendradarbiaujama su įmonėmis: AB „Žemaitijos pienas”, AB „Marijampolės pieno konservai”, UAB „Baltic Agro”, UAB „Agrosfera”, AB „Kauno grūdai”, UAB „Scandagra”, UAB „Konekesko Lietuva“, UAB „DOJUS agro“, UAB „Soliris“, AB „Lytagra“, UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB „Imlitex“, UAB „Baltic Petroleum“, UAB „Linas agro”, UAB „Utenos mėsa“ ir kt.

Griškabūdžio žemės ūkio bendrovė priklauso Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijai, Lietuvos pieno gamintojų asociacijai, Lietuvos darbdavių konfederacijai.

Bendrovė per visą savo egzistavimo laikotarpį gavo daugybę padėkos raštų už pasiekimus ir nuopelnus, pagalbą įvairioms organizacijoms, ir iš vietinių (rajono) institucijų, ir iš LR Seimo, LR žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio rūmų ir kt.

Nuo 2013 m. kredito biuras CREDITINFO bendrovei kasmet įteikia sertifikatą „Stipriausi Lietuvoje“, kuriame pažymima, kad bendrovė turi aukštą kredito reitingą, kurį turi tik 4 proc. Lietuvoje veikiančių įmonių.

Web-pav2Šakių rajono Griškabūdžio ŽŪB darbuotojai darbymečio pabaigtuvių šventės metu

Bendrovėje šiuo metu dirba darnus 84 darbuotojų kolektyvas. Puoselėjama tradicija nepraleisti nei vieno darbuotojo jubiliejaus, taip pat per kiekvienas šventes darbuotojams įteikiamos dovanėlės. Rudenį, po darbų pabaigtuvių laukuose, visas mechanizacijos darbuotojų kolektyvas vyksta į pramogines ir pažintines keliones. Nuo jų neatsilieka ir gyvulininkystės padalinio darbuotojai, jie keliones organizuoja dažniausiai vasarą. Bendrovės pirmininkas padalinių vadovams, pasitarus su darbuotojais, suteikia galimybę patiems nuspręsti, kur jie nori vykti, ir finansuoja visas kelionės išlaidas. Taip darbuotojai atitrūksta nuo kasdienės rutinos, pasisemia naujų įspūdžių, aplanko įvairias žymias Lietuvos vietas, kaimynines valstybes.

Informacija iš LŽŪBA 25-erių metų kn. „Sutelktomis jėgomis – į pažangą (1992–2017)“


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/