Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Ūkininkų laukia buhalterinės apskaitos pokyčiai (papildyta 16 d.)

Ūkininkų laukia buhalterinės apskaitos pokyčiai (papildyta 16 d.)

LŽŪKT informacija


2018-05-09

 

Balandžio pabaigoje pakeistos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijos. Jos aktualios ūkininkams ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla.

Žemės ūkio ministro balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-264 buvo pakeistos ir nauja redakcija patvirtintos Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijos. 

Nors pagal naujas buhalterinės apskaitos tvarkymo rekomendacijas ūkininkai privalės tvarkyti finansinių metų apskaitą ir sudaryti ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas tik nuo 2020 m., jos gali būti taikomos ir sudarant ankstesnių (pradedant 2018 metais) laikotarpių finansines ataskaitas. 

Padės užtikrinti apskaitos informacijos palyginamumą

2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus verslo apskaitos standartų pakeitimams, kurie taikomi ir žemės ūkio veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, finansinės juridinių ir fizinių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, ataskaitos tapo skirtingos ir tam tikrais aspektais nepalyginamos. Todėl ŽŪM patvirtintos naujosios apskaitos tvarkymo rekomendacijos padės užtikrinti žemės ūkio veiklą vykdančių fizinių ir juridinių asmenų apskaitos informacijos palyginamumą.

Pagal naująją rekomendacijų redakciją ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinėje apskaitoje nebelieka bendrosios produkcijos rodiklio ir jo skaičiavimo. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pagrindinės veiklos rezultatas bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į pardavimo pajamas, parduotos produkcijos savikainą, pardavimo ir bendrąsias ūkio sąnaudas. Tuo tikslu pakeista Pelno (nuostolių) ataskaitos forma, atsisakant nebeaktualių straipsnių (pvz., pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos ir gyvūnų bei kito biologinio turto likučių pokyčių; produkcijos suvartojimo ūkio ir asmeninėms reikmėms; kintamųjų ir pastoviųjų sąnaudų) bei papildant reikiamais straipsniais.

Kita naujovė – balanse ūkininko ūkio biologinis turtas klasifikuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Kito ilgalaikio turto straipsnyje bus parodomas biologinis turtas, priskirtinas ilgalaikiam, o trumpalaikio turto požymius atitinkantis biologinis turtas – trumpalaikio turto atsargų straipsnyje. Atsižvelgiant į finansinių ataskaitų pokyčius, pakeistas Pavyzdinis ūkininko ūkio sąskaitų planas, t. y. jis papildytas naujomis reikiamomis sąskaitomis ir atsisakyta nereikalingų, pvz., skirtų kintamųjų ir pastoviųjų sąnaudų apskaitai, produkcijos suvartojimui ūkio ir asmeninėms reikmėms.

LŽŪKT klientai gali būti ramūs

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) klientai, kurių apskaita tvarkoma rajonų biuruose, bus ramūs. „Mes pirmieji sužinome apie buhalterinės apskaitos ir mokesčių pakeitimus ir pagal juos operatyviai atnaujiname savo įstaigos buhalterinės apskaitos programą. Dirbant vienam buhalteriui, sekti visus pakeitimus – labai sunku. LŽŪKT specialistai šią informaciją sistemina ir nuolat atnaujina“,– sakė Konsultavimo paslaugų ir produktų valdymo skyriaus ūkio apskaitos paslaugų vadovė Rita Dabkuvienė.

Dar vienas LŽŪKT privalumas – platus biurų tinklas. Kiekviename Lietuvos rajone ir Marijampolės, Elektrėnų, Rietavo savivaldybėse dirbantys konsultantai nuolat tobulina kvalifikaciją, yra akredituoti, dalinasi patirtimi. „Mūsų tikslas – ilgalaikis bendradarbiavimas su klientu, todėl labai svarbus prestižas. Kiekviena sudėtingesnė situacija analizuojama visos įstaigos mastu. Taip siekiama išvengti klaidų. Reikia paminėti, kad apskaitos tvarkymo paslauga yra apdrausta. Tad konsultantai prisiima atsakomybę už jos kokybę“, – akcentavo Rita Dabkuvienė.

Pasak Ritos Dabkuvienės, LŽŪKT biurų konsultantai pasirengę tvarkyti ne tik ūkininkų, bet ir smulkių ir vidutinių verslo įmonių apskaitą. Jie stengiasi, kad klientai galėtų užsiimti verslo reikalais ir neturėtų rūpesčių dėl atsiskaitymo su VMI ir Sodra. Vadovė įsitikinusi, kad 25-erius metus LŽŪKT konsultantų kaupta patirtis teikiant buhalterinės apskaitos paslaugą padės klientams įveikti ir naujus iššūkius.

LŽŪKT, ŽŪM informacija

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5