Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Žemės mokestis pagal naujas mokestines vertes

Žemės mokestis pagal naujas mokestines vertes

Jolanta Stalygienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2018-05-14

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Žemės mokestis bus skaičiuojamas pagal naujas, nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusias, masinio vertinimo būdu nustatytas vidutines rinkos vertes (mokestines vertes).

2018 m. sauso 1 d. perskaičiuotos žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, naudojamos mokestinėms žemės vertėms apskaičiuoti, galios 5 metus (2018–2022 metais).

Kiekvienas žemės mokesčio mokėtojas savo sklypų perskaičiuotas mokestines vertes  gali sužinoti Registrų centro svetainėje, suvedęs žemės sklypo unikalų numerį.

Žemės mokesčio mokėtojas yra žemės savininkas, t. y. fizinis ar juridinis asmuo. Žemės mokesčiu apmokestinama fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti Lietuvos Respublikoje esanti privati žemė, išskyrus miško žemę ir žemės ūkio paskirties žemę, kurioje įveistas miškas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Mokesčio tarifas – nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės.

Konkrečius žemės mokesčio tarifus nustato kiekviena savivaldybė individualiai. 2018 m. savivaldybių tarybų patvirtintus žemės mokesčio tarifus galima sužinoti  VMI prie FM svetainėje.

Žemės mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Šį mokestį apskaičiuoja centrinis mokesčių administratorius, kuris užpildytas žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas mokesčio mokėtojams pateikia iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 1 dienos.

Žemės mokestis už einamuosius mokestinius metus turi būti sumokamas iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 15 dienos.

Nauji žemės savininkai mokestį turi mokėti:

  • jeigu žemė įsigyta pirmąjį pusmetį, – už visus metus;
  • jeigu žemė įsigyta antrąjį pusmetį, – nuo kitų kalendorinių metų.

Žemės mokesčio nebereikia mokėti, kai:

  • žemė perleidžiama pirmąjį pusmetį, – tais pačiais metais;
  • žemė perleidžiama antrąjį pusmetį, – nuo kitų metų.

Pasikeitus žemės sklypo kadastro duomenims, turintiems įtakos  vidutinei rinkos vertei, žemės sklypo vidutinė rinkos vertė perskaičiuojama, jeigu žemės sklypo kadastro duomenų pasikeitimai Nekilnojamojo turto kadastre įregistruojami:

1) iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 30 d., žemės sklypo mokestinė vertė perskaičiuojama pagal nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenis jo įregistravimo momentu, t. y. einamaisiais metais,

2) po einamojo mokestinio laikotarpio birželio 30 d., žemės sklypo mokestinė vertė perskaičiuojama nuo kito mokestinio laikotarpio, einančio po mokestinio laikotarpio, kurio metu  nekilnojamojo turto kadastre įregistruoti  atitinkami žemės sklypo kadastro duomenų pasikeitimai.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5