Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Ūkio vizija – išmanusis ūkininkavimas

Ūkio vizija – išmanusis ūkininkavimas

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija


2018-05-17

 

Laisvūno Gudjurgio ūkis įsteigtas 1999 m. Gaižūnų kaime, Pakruojo rajone. Ūkio veikla prasidėjo nuo 3 ha nuosavos žemės, o šiuo metu dirbamos žemės plotas siekia 1423,56 ha, net 55 proc. nuosavos žemės.

Web-kortele

Web-vadovasTradiciškai didžiausią pasėlių plotą užima žieminiai kviečiai, sėjama 600–900 ha, rapsams skiriama apie 300–600 ha, taip pat auginami ir kiti žemės ūkio augalai: žirniai, pupos, miežiai. Ūkyje naudojamos intensyvios auginimo technologijos, todėl esant palankioms augimo sąlygoms, gaunamas geras derlius. Paskutiniais metais kviečių derlius siekė 7,4 t/ha, žieminių rapsų – 4,2 t/ha, pupų – 4 t/ha, žirnių – 4,9 t/ha.

Ūkis teikia ir krovininio transporto paslaugas: 6 krovininės transporto priemonės išveža supirkėjams užaugintą derlių, esant paklausai, vykdo ir kitų krovinių komercinius pervežimus.

Sėkmingai sudalyvavus Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėje „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir įgyvendinus projektą „Pakaitinio kuro gamybos bei paslaugų ne žemės ūkiui vystyti“, sukurta viena darbo vieta, įsigytas krovininis automobilis su priekaba, du krautuvai, medienos smulkintuvas. Gautos paramos suma – 200 tūkst. Eur. Per pastaruosius 5 m. ūkyje buvusios investicijos darytos iš uždirbtų lėšų. Įsigyta žemės už 67 tūkst. Eur, žemės ūkio technikos – už beveik 800 tūkst. Eur, krovininių transporto priemonių – už 550 tūkst. eurų.

Šiuo metu ūkyje dirba 10 darbuotojų. Jų vidutinis amžius – 43 metai. Kolektyvas darnus, net 2 darbuotojai ūkyje dirba nuo jo įkūrimo dienos. Vienam darbuotojui tenka 142 ha dirbamos žemės. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2016 m. buvo 510 Eur.

Pajamos už realizuotą žemės ūkio produkciją 2016 m. sudarė daugiau nei 2 mln. Eur, už paslaugas ir kitos produkcijos realizavimą – 25 tūkst. eurų.

Ilgametė partnerystė L. Gudjurgio ūkį sieja su AB „Linas agro“, UAB „Agrochema“, UAB „Agrokoncernas“, UAB „Scandagra“, UAB „Agrorodeo“. Bendradarbiavimas grįstas abipusiu pasitikėjimu ir atsakingu požiūriu. Šiuolaikinis žemės ūkis konkurencingas ir gyvybingas, todėl svarbu nestovėti vietoje, diegti pažangias technologijas. Tad tiekėjų konsultantai visada laukiami ūkyje.

Ūkininkas ne kartą apdovanotas Pakruojo r. Linkuvos seniūnijos, Rimkūnų bendruomenės, Pakruojo vaikų lopšelio darželio „Saulutė“ padėkomis už materialinę pagalbą.

Ūkio vizija – išmanus ūkininkavimas, toliau plėtojant navigacinių sistemų naudojimą, įsigijus naujos kartos žemės ūkio techniką, gerinti derlingumo parametrus naudojant jutiklius, atliekant sėjos, tręšimo, herbicidų ir pesticidų paskleidimo darbus. Artimiausiuose planuose – įdiegti specialias ūkio valdymo programas, kurios apimtų derliaus stebėjimą, kintamų normų tręšimą, purškimą, dirvožemio stebėseną. Tai leistų kaupti informaciją apie visas ūkio operacijas ir ją panaudoti ateityje priimant optimalius sprendimus. Šiai vizijai įgyvendinti būtinas ūkio veiklos tęstinumas, kurio, kaip tikisi L. Gudjurgis, imsis jo vaikai.

Informacija iš LŽŪBA 25-erių metų kn. „Sutelktomis jėgomis – į pažangą (1992–2017)“


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/