Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Parama numačiusiems investicijas į žemės ūkio produktų perdirbimą ir veiklos plėtrą

Parama numačiusiems investicijas į žemės ūkio produktų perdirbimą ir veiklos plėtrą

LŽŪKT informacija


2018-05-16

 © Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d. galima teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Šaukimui skirta 10 mln.  Eur.

Siekiantys ūkių plėtros, galite kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų konsultantus. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai supažindins su taisyklių reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins ūkio atitiktį projekto atrankos kriterijams, parengs verslo planą, užpildys paraišką ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Pasak Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyr. specialisto Audriaus Kunigėlio, ši Europos Sąjungos (ES) parama – tai puiki galimybė juridiniams asmenims, taip pat žemės ūkio kooperatyvams, numačiusiems investicijas į žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą,  tapti konkurencingesniems rinkoje. „Akivaizdu, kad didesnę pridėtinę vertę atneša ne, pavyzdžiui, gaminamas pienas, bet ir ten pat gimstantis iš jo produktas: varškė, sviestas ar sūris, kuris keliauja tiesiai vartotojui ant stalo. Toks juridinis asmuo ar žemės ūkio kooperatyvas, kuris ir gamina, ir perdirba, ir net pats parduoda, yra stabilesnis ir konkurencingesnis už tą, kuris tik gamina“, – pastebi specialistas.

Pretendentai į paramą

Pretenduoti į paramą gali juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara. Remiamas vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara bei jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas. Taip pat mėsos, pieno, augalininkystės produkcijos, trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų ir kitų Sutarties dėl ES veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Finansuojamos išlaidos

Paramos lėšomis finansuojamos išlaidos, skirtos statinių statyboms, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, naujiems įrenginiams ir (arba) įrangai (įskaitant techniką) įsigyti. Taip pat finansuojamos bendrosios ir viešinimo išlaidos.

Paramos dydis

Paramos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas (be PVM) ir  perdirbto galutinio produkto priskyrimą Sutarties dėl ES veikimo I priedui.

2018 m. patvirtinus naujas įgyvendinimo taisykles, didžiausioji paramos suma vienam projektui gali siekti iki 400 tūkst. Eur, o visu 2014–2020 m. laikotarpiu – iki 3 mln. Eur. Juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl ES veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos valstybės pagalbos reglamento nuostatos. Tokie pareiškėjai gali gauti iki 200 tūkst. Eur vienam projektui ir iki 3 mln. Eur 2014–2020 m. laikotarpiui.

Paramos intensyvumas negali viršyti 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Pareiškėjams, kurie gamina ekologiškus žemės ūkio produktus arba kurie yra pripažinti ŽŪK, taikomi kiti standartai. Jiems paramos intensyvumas gali siekti iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Kviečiame kreiptis įvertinti savo galimybes gauti paramą

Ketinantys investuoti į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą, laukiami visuose LŽŪKT rajono biuruose. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai padės išsiaiškinti pareiškėjo tinkamumą ir galimybes gauti paramą, supažindins su prisiimamais įsipareigojimais, parengs paraišką ir verslo planą.

Parengta pagal ŽŪM informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita