STRAIPSNIAI > MIŠKININKYSTĖ > Įveisus mišką nereikėtų užmiršti įsipareigojimų

Įveisus mišką nereikėtų užmiršti įsipareigojimų

LŽŪKT informacijaNacionalinė mokėjimo agentūra


2018-05-17

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Paramos lėšomis įveisusiems mišką asmenims primename, kokių įsipareigojimų jie turėtų laikytis.

Parama miškui įveisti teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Anksčiau ji buvo teikiama pagal dvi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones: „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“. Tiek paramos pagal 2014–2020 metų programą gavėjai, tiek tęsiantys įsipareigojimus pagal ankstesnio programinio laikotarpio analogiškas priemones turėtų neužmiršti laiku atlikti tam tikrų darbų.

Dėl paraiškų užpildymo ir konsultacijų kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Miškininkystės paslaugų grupės specialistus.

Įgyvendinantiems projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą

Gaunantys paramą pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus. Miško želdinimo pavasario sezonas baigiasi liepos 1 d., o rudens sezonas – lapkričio 1 d.

Pavyzdžiui, jei paramos gavėju buvo patvirtintas pareiškėjas, pateikęs paraišką 2017 m. rudenį, tai jis privalo įveisti mišką ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 1 d. Tuo tarpu paramos gavėjai, pateikę paraiškas 2016 m. IV ketv. ir dar neįveisę miško, tai privalo padaryti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 1 d.

Taip pat paramos gavėjai turėtų neužmiršti per 10 darbo dienų nuo miško įveisimo, tačiau ne vėliau nei iki einamųjų metų, kai buvo įveistas miškas, lapkričio 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pristatyti želdinamų medžių rūšių pagrindinius miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatus ar miško dauginamosios medžiagos savininko (pardavėjo) patvirtintas šių sertifikatų kopijas ir želdinamų medžių įsigijimo dokumentus (jei miško sodmenys nebuvo pirkti, privaloma pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą). Miško įveisimo data nustatoma remiantis data, kuria NMA užregistruojami paramos gavėjo pateikti minėti dokumentai. Šie dokumentai turi būti teikiami elektroniniu būdu naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga.

Paramos gavėjai turi kasmet deklaruoti įveisto miško plotą paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje (tiesioginių išmokų paraiškoje) ir pateikti žemėlapio fragmentus su juose pažymėtomis įveisiamo miško sklypų ribomis. Ši prievolė galioja miškininkams, gaunantiems įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokas. Jei miškas apaugęs savaiminukais ir papildomai želdinti nereikia, deklaruoti miško sklypą taip pat privaloma tiesioginių išmokų paraiškoje.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad jei miškas įveisiamas pavasario sezono metu, dar nepasibaigus tiesioginių išmokų paraiškų teikimo terminui, mišką privalu deklaruoti jau tais pačiais metais. Uždelsusiems tai padaryti taikomos sankcijos.

Tęsiantiems įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą

Gaunantys paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ asmenys kasmet privalo deklaruoti veisiamo miško plotą ir pateikti žemėlapio fragmentus su juose pažymėtomis įveisiamo miško sklypų ribomis iki to laiko, kol teiktina įveisto miško priežiūros ir apsaugos bei prarastųjų pajamų kompensavimo išmoka.

Deklaruoti veisiamo miško sklypą ir pateikti žemėlapio fragmentus su juose pažymėtomis įveisiamo miško sklypų ribomis taip pat privalo paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ gavėjai. Tai daryti jie turi kasmet iki to laiko, kol teiktina įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmoka. Jei miškas apaugęs savaiminukais ir papildomai želdinti nereikia, deklaruoti miško sklypą taip pat privaloma tiesioginių išmokų paraiškoje.

Dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ veikloje miškininkams primename, kad įsipareigojimų laikotarpiu kasmet privalu tiesioginių išmokų paraiškoje deklaruoti miško plotą, už kurį mokama parama.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Miškasodis: kaip sodinti eglaites
Miško savininkų nuotoliniai mokymai: mokesčiai už parduotą medieną ir nenukirstą mišką

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos