Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Deklaravimas. Didesnis dėmesys – rizikingųjų kategorijai priskiriamiems pareiškėjams

Deklaravimas. Didesnis dėmesys – rizikingųjų kategorijai priskiriamiems pareiškėjams

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2018-05-23

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama užkardyti paramos mokėjimą neteisėtai deklaravusiems žemę asmenims, didesnį dėmesį skiria rizikingųjų kategorijai priskiriamiems pareiškėjams. Pastarųjų ūkiai tikrinami dažniau, o tikrieji ūkininkai kontrolės specialistų sulaukia rečiau. Taip pat rizikingi pareiškėjai tikrinami administracinio patikrinimo būdu.

NMA, atlikusi pateiktų paraiškų duomenų analizę bei įvertinusi pažeidimų riziką, kasmet atnaujina rizikos kriterijus. Šiais metais nustatytus rizikos kriterijus, pagal kuriuos bus atrenkami pareiškėjai patikrinimams, skelbėme straipsnyje „Kokiuose ūkiuose patikrų specialistai lankysis dažniau“. Rizikingųjų kategorijai priskirtų pareiškėjų gali būti paprašyta pateikti deklaruotų plotų valdymo teisę, žemės dirbimą įrodančius dokumentus.

Ūkininkai turės pateikti žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus ir šiais atvejais:

  • kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos arba deklaruoja per praėjusius dvejus metus visiškai nedeklaruotus didesnius nei 2 ha naudmenų ir kitus plotus, tais atvejais, kai pareiškėjas pats pildo paraiškos elektroninę formą;
  • kai pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo;
  • įtariant, kad pareiškėjas padidino deklaruotą plotą, siekdamas gauti didesnę paramos sumą (išmoką už pirmuosius hektarus, išmoką jaunajam ūkininkui);
  • kai gaunama informacija (skundas, pranešimas ar kt.) apie pareiškėją dėl netiksliai ir (arba) neteisėtai einamaisiais arba praėjusiais metais deklaruotų plotų;
  • atsitiktinės atrankos ar rizikos analizės būdu atrinkus pareiškėją žemės valdymo teisės patikrai.

Žemdirbius, dirbančius jiems nuosavybės teise nepriklausančią žemę, raginame su sklypų savininkais sudaryti rašytines nuomos ar panaudos sutartis dėl žemės valdymo. Kilus nesutarimų ar susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, sudarę rašytines sutartis ūkininkai apsaugos savo interesus. Daugiau sužinoti apie sutarčių naudą galima straipsnyje „Žemės ūkio ministras: „Raginame ūkininkus sudaryti žemės valdymo sutartis“. Be to, čia galima rasti pavyzdines sutarčių formas.

Primename, jog teisės aktuose nustatyta, kad žemės ūkio veiklą (žemės dirbimą) galima įrodyti vienu iš šių būdų:

  • jei pateikiami žemės ūkio produkcijos pardavimo praėjusiais arba einamaisiais metais fakto pagrindimo dokumentai arba suteiktų žemės ūkio paslaugų teikimo sutartis, arba ūkio reikmėms išsinuomotos žemės ūkio technikos nuomos sutartis ir atsiskaitymo pagal minėtas sutartis dokumentai;
  • jei einamaisiais metais pareiškėjo, jo valdos partnerių, valdoje registruotų šeimos narių ar susijusių subjektų vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre yra nepertraukiamai registruotos (įregistruotos ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 d. (imtinai) ir neišregistruotos) žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų);
  • jei pareiškėjas, jo valdos partneriai, valdoje registruoti šeimos nariai einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laiko ūkinių gyvūnų, registruotų Ūkinių gyvūnų registre, ne mažiau kaip 0,1 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų plotų ir nurodytu laikotarpiu laikytų ūkinių gyvūnų vidurkio santykis).

Pareiškėjai, deklaruojantys 30 ha ir didesnius tiesioginėms išmokoms tinkamus plotus, produkcijos pardavimo paslaugų įsigijimo ar technikos nuomos faktui pagrįsti taip pat privalo pateikti apmokėjimo, įvykdyto per komercinius bankus, kredito unijas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus, patvirtinimo dokumentus – mokėjimo nurodymus su mokėjimo paslaugų teikėjų žyma. 

Naudinga informacija:


baneris

mazinu_1

apskaita