Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Bendrovė rinkai teikia žemės ūkio augalų dauginamąsias medžiagas

Bendrovė rinkai teikia žemės ūkio augalų dauginamąsias medžiagas

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija


2018-06-13

 

ŽŪB „Kerkasiai“ įkurta 1992 m. reorganizavus Kelmės rajono „Žalpių“ kolūkį. Bendrovė užsiima augalininkystės, gyvulininkystės produkcijos gaminimu ir perdirbimu, turi maistinių miltų malūną, teikia žemės ūkio ir transporto paslaugas, gamina biokurą.

Web-kortele

Šiuo metu bendrovėje dirba 19 darbuotojų. Pavasarį lauko darbams nudirbti samdomi dar 6. Vidutinis darbuotojų amžiaus – 43 metai. Administracijoje dirba 4 žmonės. ŽŪB „Kerkasiai“ vadovas ir valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius bendrovėje dirba nuo jos įkūrimo. Jam talkina komercijos direktorius Tomas Petkevičius ir darbų vadovas Ramūnas Globys. Bendrovės apskaitą tvarko vyr. finansininkė Danutė Jurgilienė.

Web-pav1Gausus bendrovės kolektyvas

ŽŪB „Kerkasiai“ vadovas Ildefonsas Petkevičius mano, kad gerus gamybos rezultatus lemia ir moderni technika, naujos technologijos, ir žmonės, dirbantys su ja. Nuo bendrovės susikūrimo pradžios dabuojasi mechanizatoriai Jonas Baltrušaitis, Kęstutis Steponavičius, Virginijus Veryga ir vairuotojas Gintautas Jonaitis. Vėliau prie jų prisijungė mechanizatoriai Saulius Petrauskas, Žydrūnas Dumša, Giedrius Norkus. Atnaujinus technikos bazę, bendrovėje įdarbinti jauni mechanizatoriai Tadas Kasparavičius, Darius Ivakškevičius ir vairuotojas Remigijus Urbutis. Galvijus prižiūri ilgametis darbuotojas Algirdas Samuilis, maistinių miltų malūne darbuojasi Robertas Jankus. Ūkio pastatų rekonstrukcijos ir statybos darbus atlieka statybininkai Šarūnas Norkus ir Kęstutis Balčiūnas. Jiems talkina Antanas Milkintas. Dauguma darbuotojų yra vietiniai gyventojai, dalis važinėja iš Kelmės ir aplinkinių rajono gyvenviečių.

ŽŪB „Kerkasiai“ dirba apie 850 ha žemės, 54 proc. jos – nuosava. Didžiausius dirbamos žemės plotus užima kviečių pasėliai (53 proc.), taip pat auginami žirniai (20 proc.), pupos (8 proc.), žieminiai rapsai (4 proc.), kukurūzai pašarui (3 proc.), likusi plotų dalis – pievos ir ganyklos. Grūdai laikomi sandėliavimo bokštuose, kuriuose įrengta moderni ventiliavimo sistema. Žieminių kviečių derlingumas siekia 8–9 t/ha, žieminių rapsų – 4 t/ha, žirnių – 3,7 t/ha, pupų – 4 t/ha. Bendrovė įtraukta į Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą – gali dauginti ir rinkai tiekti žemės ūkio augalų dauginamąsias medžiagas.

Mėsinė gyvulininkystė ŽŪB „Kerkasiai“ yra gretutinė šaka, gyvuliai aprūpinami savos gamybos pašarais, laikomi palaidi. Bendrovėje laikoma apie 360 vnt. galvijų, jų skaičius kintantis.

Bendrovė 2004 m. įsigijo maistinių miltų malimo liniją. Čia malami ŽŪB „Kerkasiai“ laukuose užauginti kviečiai. Pagaminti aukščiausios, pirmos ir antros rūšies miltai parduodami Lietuvos kepykloms ir pristatomi į prekybos tinklus. Kvietinės sėlenos sušeriamos galvijams.

Pažangiam ir šiuolaikiškam ūkiui reikalinga moderni gamybinė bazė. Jai atnaujinti ŽŪB „Kerkasiai“ pasinaudojo ES teikiama parama. Atnaujinta javų auginimo technika, džiovinimo ir sandėliavimo įranga, modernizuota pašarų gamybos ir gyvulių šėrimo technika.

Dirbamos žemės plotai per paskutiniuosius 5 m. išliko stabilūs, tik padidėjo darbuotojų skaičius. Tai lėmė naujos veiklos sritys – transporo paslaugos ir biokuro gamyba. ŽŪB „Kerkasiai“ įsigijo du vilkikus. Jais realizuojami ūkyje išauginti javai, pagamintas biokuras, suteikiama transportavimo paslauga ūkininkams bei įmonėms.

Biokurui gaminti ŽŪB „Kerkasiai“ įsigijo medienos smulkintuvą. Direktoriui Tomui Petkevičiui dalyvaujant komercijos biokuro prekybos biržoje, sudaromi sandoriai su Lietuvos pirkėjais ir kuras pristatomas į katilines. Biokuro gamybos veikla padeda išspręsti darbuotojų užimtumo problemą žiemos laikotarpiu, taip pat sudaro galimybes uždirbti papildomų pajamų.

ŽŪB „Kerkasiai“ yra vienintelė išlikusi žemės ūkio bendrovė Kelmės rajone. Jos tikslas – išlikti konkurencinga įmone esamomis ekonominėmis sąlygomis, išlaikyti stabilią gamybinę ir finansinę veiklą, užtikrinti darbuotojų užimtumą ir pastovų atlygį už darbą, bendradarbiauti su vietos bendruomene, remiant kultūrinius ir sportinius renginius.

Informacija iš LŽŪBA 25-erių metų kn. „Sutelktomis jėgomis – į pažangą (1992–2017)“


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/