Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > KPP programos pakeitimai: ūkininkams finansiškai naudingi, mažėja biurokratinė našta

KPP programos pakeitimai: ūkininkams finansiškai naudingi, mažėja biurokratinė našta

LŽŪKT informacija


2018-06-21

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) informuoja, kad Europos Komisija pritarė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos pakeitimui: priemonė „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ papildyta naujomis veiklomis „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ ir „Ražienų laukai per žiemą“, taip pat patikslintas veiklos „Ekstensyvus pievų tvarkymas“ aprašas.

Ūkininkams, laikantiems ražienų laukus per žiemą, numatyta kompensacinė išmoka 99 Eur už hektarą. Pareiškėjas įsipareigoja nupjovęs javus, laukus palikti neapartus iki kitų metų kovo 1 d., tame plote po derliaus nuėmimo nenaudoti pesticidų ir herbicidų, ražienų netręšti, nekalkinti ir neskusti. Svarbu veiklą vykdyti ne didesniame kaip 30 proc. ražienų laukams tinkamų augalų rūšių ploto. Didžiausias neapartas ražienų plotas, už kurį skiriama parama dalyvaujant veikloje, gali būti ne didesnis kaip 50 ha. Pareiškėjams, kurie tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoja iki 10 ha žemės ūkio naudmenų, ražienų plotas neribojamas. Ražienų plotas kasmet gali būti paliekamas vis kitoje vietoje, tačiau neturi mažėti. Už tarpinių pasėlių auginimą ariamojoje žemėje numatyta išmoka 134 Eur už hektarą. Po pagrindinio derliaus nuėmimo tarpinius pasėlius rekomenduojama pasėti per savaitę, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. Tarpiniai pasėliai turi būti išlaikyti iki kovo 1 d., o prieš pagrindinės kultūros sėją juos reikia įterpti į dirvą. Tuose plotuose negalima ganyti gyvulių ir naudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių trąšų bei srutų. Tarpiniais pasėliais užsėtas plotas kiekvienais metais turi sudaryti ne mažiau kaip 1 ha, tarpinių pasėlių plotas neribojamas.

Siekiantiems paramos bendradarbiavimui – pakeitimai

Siekiant paramos pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas“ atlikti pakeitimai, kuriais padidintas miško savininkų valdos plotas (iki 20 ha) ir smulkių ūkių valdos ekonominio dydžio ribos (iki 15 tūkst. Eur) bei paramos intensyvumas iki 70 proc. žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams ir dirbantiems prioritetiniuose sektoriuose.

Pareiškėjus ir partnerius, siekiančius bendradarbiauti ir norinčius gauti paramą, kviečiame kreiptis į arčiausiai esantį Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono biurą, kur ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai išsamiai susipažins su priemonės paramos teikimo schema, taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą, užpildys paramos paraišką bei parengs verslo planą.

Parama draudžiant gyvūnus nuo ligų

Nuo šiol ūkininkams bus teikiama parama draudžiant ūkinius gyvūnus ne tik nuo pavojingų užkrečiamųjų ligų (jų yra 19), bet nuo visų ligų, nurodytų Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos patvirtintame gyvūnų ligų sąraše (58). Tikimasi, kad tai paskatins drausti ūkinius gyvūnus ūkiuose ir taip mažinti patiriamus nuostolius ligų protrūkio metu.

Ūkininkaujantiems nederlingose žemėse – gera žinia

Pakeitus mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemėlapį, nustatyti išmokų dydžiai ir galimybė mokėti pereinamojo laikotarpio išmoką žemdirbiams, ūkininkaujantiems vietovėse, kurios nepateko į naująjį žemėlapį.  Siekiant efektyviau panaudoti priemonei „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ skirtas lėšas, nustatytas reikalavimas, kad parama už pievas ar ganyklas skiriama turint 0,25 sutartinio gyvulio į 1 ha. Taip pat didėja paramos lėšos veiklos sritims: veiklos sričiai „Parama smulkiesiems ūkiams“ paremti iš viso skirta 26,8 mln. Eur, „Natura 2000“ priemonei – iš viso 19,05 mln. Eur.

 Užsiimantiems pienine galvijininkyste, mažės biurokratinė našta

O tiems ūkininkams, kurie užsiims pienine galvijininkyste ir statys fermas ar plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštus, sumažės biurokratinė našta, kadangi nereikės skelbti statybos darbų pirkimo konkursų, bus taikomas fiksuotas standartinis įkainis. Šie pakeitimai susiję su veiklos sritimi „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Pagal ŽŪM informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita