STRAIPSNIAI > MIŠKININKYSTĖ > Pavyzdingo miško savininko kalendorius: liepa

Pavyzdingo miško savininko kalendorius: liepa

LŽŪKT informacijaLietuvos miško savininkų asociacija


2018-07-03

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Drauge su Lietuvos miško savininkų asociacija pristatome rubriką „Pavyzdingo miško savininko kalendorius“. Kokie svarbiausi darbai miške liepą?

  • Atliekami ugdymo ir sanitariniai kirtimai, apžiūrimi želdiniai.
  • Renkamos beržų sėklos.
  • Stebimas miško kenkėjų gausumas.
  • Pradedama ruošti dirva kitų metų želdiniams.
  • Skiepijami spygliuočiai.

Vasarą ugdant spygliuočių jaunuolynus, pasodintus žemės ūkio paskirties žemėje, kelmus patartina tą pačią dieną patepti preparatu, apsaugančiu nuo šakninės pintinės infekcijos.

Iškertami antros kinivarpų kartos vabzdžiagaudžiai medžiai pušynuose. Rėžiamos biržės žiemos kirtimams.

Reikia žinoti

Įvažiuoti į mišką ir važinėti po jį galima tik keliais. Draudžiama kurti laužus tam tikslui neįrengtose vietose. Nešiukšlinkite miške! Vasarą padidėja gaisrų pavojus. Pastebėję gaisrą, gesinkite ir nedelsdami praneškite artimiausiai girininkijai ar miškų urėdijai arba bendruoju pagalbos telefonu 112.

Nuo liepos 2 iki rugpjūčio 31 d. miškų savininkai ir valdytojai gali pasinaudoti Europos Sąjungos parama. Laukiama paraiškų  pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.

Kviečiame privačių miškų savininkus, neturinčius miškininkystės krypties išsilavinimo, pasinaudoti LR aplinkos ministerijos vykdomu projektu „1000 miško savininkų individualus konsultavimas jų miško valdose konkrečios valdos tvarkymo, priežiūros, atkūrimo, apsaugos ir naudojimo klausimais“, kurio metu suteikiama nemokama 1–2 val. trukmės konsultacija miško valdoje.

Pirmenybė gauti konsultaciją teikiama: Miško valdos savininkams, kurie neturi parengto galiojančio miškotvarkos projekto, miško valdoje turintiems jaunuolynus, ketinantiems pretenduoti į ES paramą, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos miškų srities priemones. Dėl konsultacijos galima kreiptis iki 2019 m. gegužės 15 d.:

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba tel.: (8 347) 44 041, 8 642 11 894, el. p. vita.guogaite@lzukt.lt

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija tel. (8 37) 383 082, el. p. info@kmaik.lm.lt

Lietuvos miško savininkų asociacija tel. (85) 27 67 590, el. p. info@forest.lt

Rekomenduojame paskaityti

„Įteisinta nauja apsaugos priemonė nuo pušinio straubliuko“

Naudinga vaizdo informacija

Miškininko užrašai: jaunuolynų ugdymas

Įvairi vaizdo informacija aktualiomis miškininkystės temomis VIDEONAUJIENOS

Miškasodis: kaip sodinti eglaites
Miško savininkų nuotoliniai mokymai: mokesčiai už parduotą medieną ir nenukirstą mišką

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos