Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Terminai, kurių ūkininkai negali pražiopsoti liepą

Terminai, kurių ūkininkai negali pražiopsoti liepą

LŽŪKT informacija


2018-07-04

Ūkininkams, siekiantiems gauti tiesiogines išmokas už deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, NMA primena liepos mėnesį aktualius įsipareigojimus. 

 

Iki rugpjūčio 1 d. reikia nušienauti pievas  

Pareiškėjai privalo laikytis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų. Vienas iš jų –ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. nušienauti pievas. Tiesa, pareiškėjai, įregistravę Ūkinių gyvūnų registre bičių šeimas, pievas gali nušienauti iki rugpjūčio 31 dienos. 

Taip pat ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. privalu nušienauti sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva. Be to, sodų ir uogynų tarpueilius (išskyrus tarpueilius, kuriuose yra pieva) būtina periodiškai mechaniškai arba chemiškai įdirbti taip, kad juose būtų sunaikintos piktžolės. 

Deklaruojantiems pūdymo plotus 

Deklaruojant pūdymą, būtina užtikrinti, kad nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d. šiame plote nebūtų vykdoma jokia žemės ūkio gamyba, t. y. juodajame pūdyme nebūtų vykdoma sėja, nebūtų auginamas ar nuimamas derlius, žaliajame pūdyme nebūtų ganomi gyvuliai, šienaujama žolė arba auginami kiti nei žoliniai (klasifikatoriaus III grupėje ir kodu GPŽ deklaruojami) augalai. Taip pat juodasis pūdymas turi būti periodiškai įdirbamas, kad jame nebūtų subrendusių ir žydinčių piktžolių, o žaliajame pūdyme dirvos struktūrai gerinti skirti žoliniai augalai iki rugsėjo 15 d. turi būti įterpiami į dirvą. Pūdyme, kuris naudojamas ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės (EASV) užskaitai, siekiant atitikti žalinimo EASV reikalavimą, nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d. draudžiama naudoti augalų apsaugos priemones. 

Išlaikyti pasėlį 

Nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki liepos 31 d. pareiškėjai privalo užtikrinti, kad atliekantis patikrą vietoje NMA specialistas rastų paraiškoje deklaruotą pasėlį ar jo liekanas, iš kurių būtų matyti, kad lauke augintas paraiškoje deklaruotas pasėlis. Nebūtų laikoma pažeidimu, jei vietoje deklaruoto pasėlio būtų randamas kitas tai pačiai klasifikatoriaus augalų grupei priskiriamas pasėlis ir (arba) tai neturėtų įtakos nei pareiškėjo atitikties EASV reikalavimams, nei pretenduotų atitikti susietosios paramos reikalavimus.

Parengta pagal NMA informaciją


baneris

mazinu_1

apskaita