STRAIPSNIAI > MIŠKININKYSTĖ > Sugriežtinti ne miškuose augančių medžių kirtimo reikalavimai

Sugriežtinti ne miškuose augančių medžių kirtimo reikalavimai

Justinas Zenevičius
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistas


2018-07-20

©Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Visuomenei vis dažniau nerimaujant dėl padaugėjusių želdinių niokojimo atvejų: privačiose valdose iškertami seni vertingi medžiai, naikinamos istorinės parkų alėjos, masiškai kertami gatvių medžiai, LR Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“. 

Žmonės jautriai reaguoja pamatę, kad daug metų augę medžiai kertami. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Miškininkystės paslaugų biuro specialistams dažnai tenka atsakyti į klausimus, kodėl taip elgiamasi, ar kas nors leido.

Šis įstatymas, įsigaliojęs nuo liepos 1 d., sugriežtina medžių ir krūmų, augančių ne miškuose, saugojimo sąlygas. Norint net ir privačioje valdoje nupjauti medžius ar krūmus, reikės gauti savivaldybės leidimą. 

Kurie medžiai ir krūmai saugotini 

Nutarime nurodoma, kurie ne miškų ūkio paskirties žemėje augantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems (žiūrėkite lentelę).

 * Ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės.

Taip pat akcentuojama, kad saugotini ir tie medžiai bei krūmai, kurie įrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą arba medžiai ir krūmai, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės. 

Kada leidimo nereikia 

Leidimų nereikia, kai kertami nudžiūvę, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, žvėrių sužaloti, taip pat invazinių rūšių medžiai ir krūmai. Kreiptis į savivaldybę nereikės kertant medžius ar krūmus, augančius ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių; geležinkelio želdinių apsaugos zonoje, jei jie aukštesni už nuotolį nuo medžio iki pirmojo bėgio; energetikos objektų (išskyrus elektros oro kabelius) apsaugos zonose. Išskirtos ir melioracijos sistemos.

Leidimų nereikia kertant medžius ir krūmus pylimo (polderio) priežiūros juostoje, melioracijos griovio (išskyrus sureguliuotas upių vagas) šlaituose ir priežiūros juostoje, drenažo rinktuvo apsaugos juostoje, ant melioracijos statinių ir 15 m atstumu nuo melioracijos statinių ašinės linijos ir žemės užtvankos žemutinio šlaito, kai melioracijos statiniai įtraukti į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, taip pat 15 m atstumu į abi puses nuo drenažo žiočių ir (ar) vandens nuleistuvų įtekėjimo į sureguliuotas upes.

Taip pat leidimo nereikės kertant medžius ir krūmus, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus ir saugomų rūšių apsaugos planus.

Aplinkos ministerijos iniciatyva, sugriežtinti medžių kirtimo reglamentavimą ryžtasi siekiant užtikrinti miestų ir gyvenviečių medžių bei želdynų apsaugą.

 

  VIDEONAUJIENOS

Miškasodis: kaip sodinti eglaites
Miško savininkų nuotoliniai mokymai: mokesčiai už parduotą medieną ir nenukirstą mišką

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos