Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Ekstremali situacija neatleidžia nuo sutartinių įsipareigojimų

Ekstremali situacija neatleidžia nuo sutartinių įsipareigojimų

LR žemės ūkio ministerija


2018-07-31

 

Žemės ūkio ministerija dar kartą primena: paskelbus ekstremalią situaciją Lietuvoje ūkininkai nėra savaime atleidžiami nuo sutartinių įsipareigojimų su verslo subjektais vykdymo. 

Nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą žemdirbys gali būti atleidžiamas, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl su ekstremalia situacija susijusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. To įrodymas gali būti panaudotos Prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduodamos šias aplinkybes liudijančios pažymos.

Neatleidžia nuo įsipareigojimų pagal privačių subjektų sutartis

Žemės ūkio viceministrė Ausma Miškinienė atkreipia dėmesį į labai svarbų niuansą – žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartis yra verslo sutartis, kurią pasirašydamos abi pusės laisva valia prisiima su jos vykdymu susijusias pareigas ir atsakomybę. Ekstremalios situacijos paskelbimas neatleidžia nuo įsipareigojimų, prisiimtų pagal privačių subjektų sutartis. Žemdirbiai turi žinoti, kad force majeure pažyma nėra šimtaprocentinis garantas, jog bus atleidžiama nuo minėtųjų įsipareigojimų.

„Kiekvienas atvejis yra individualus ir pasižymi tik jam būdingomis faktinėmis aplinkybėmis. Ne paslaptis ir tai, kad grūdų supirkėjai kiekvienais metais susiduria su ūkiais, kurie, siekdami parduoti grūdus aukštesne nei susitarta kaina, atsisako vykdyti savo įsipareigojimus. Bet kokiu atveju grūdų augintojai privalo įspėti grūdų supirkėjus, kad negalės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, ir kartu spręsti šią situaciją“, – pabrėžia viceministrė ir dar kartą primena, kad Žemės ūkio ministerija nereguliuoja privačių sutartinių santykių ir įsipareigojimų vykdymo bei neišduoda jokių pažymų.

Šiuo metu Žemės ūkio ministerija siekia palengvinti žemdirbiams finansinę naštą ir norėtų teisiškai įtvirtinti galimybę jiems kompensuoti force majeure pažymos išlaidas – šis klausimas dar tebederinamas su kitomis institucijomis.

Privačių sutarčių ir ES paramos įsipareigojimai – skirtingi dalykai

Ūkininkaujantiems labai svarbu žinoti ir tai, kad įsipareigojimų, prisiimtų pagal privačių subjektų sutartis, ir ES bei nacionalinės paramos priemonių įsipareigojimų nevykdymas yra skirtingi dalykai. Pareiškėjai, dalyvaujantys su plotu susijusių priemonių veiklose ir negalintys įvykdyti taisyklėse nustatytų įsipareigojimų dėl netinkamų gamtinių oro sąlygų, sankcijų nesulauks. Patikrų specialistai nefiksuos pažeidimų, susijusių su įsipareigojimais, kurių įvykdyti neleidžia sausra (atkreiptinas dėmesys, kad geros agrarinės būklės reikalavimų, kurių vykdymui sausra įtakos neturi, privalu laikytis, pvz., pievos, kuriose neganomi gyvuliai ir neruošiamas šienas ar šienainis, turi būti šienaujamos).

Reikia informuoti NMA

Pažymėtina, kad tais atvejais, kai investicinės ES paramos gavėjo vykdoma veikla nėra tiesiogiai susijusi su žemės ūkio produktų gamyba, tačiau jis dėl blogų oro sąlygų negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų (pvz., išplėtoti gamybos apimtis, pasiekti pelningumo rodiklius konkrečiais metais, užtikrinti darbo vietų skaičių ir kt.), paramos gavėjas turi pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai laisvos formos paaiškinimą, kuriame išdėstoma, kokio įsipareigojimo ir dėl kokių priežasčių, susijusių su oro sąlygomis, negali būti laikomasi, ir pridėti tai patvirtinančius dokumentus.

Žemės ūkio ministerijos informacija

 


baneris

mazinu_1

apskaita