STRAIPSNIAI > MIŠKININKYSTĖ > Parama miškams apsaugoti ir atkurti – jau nuo rugsėjo

Parama miškams apsaugoti ir atkurti – jau nuo rugsėjo

LŽŪKT informacijaNacionalinė mokėjimo agentūra


2018-08-14

Nuotr. LŽŪKT

Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) informavo, kad nuo rugsėjo 3 d. miško valdytojai galės teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Paraiškos bus renkamos iki spalio 31 d. Dėl paraiškų užpildymo ir išsamaus taisyklių paaiškinimo pareiškėjai gali kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Miškininkystės paslaugų biuro specialistus.

Pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ remiamos veiklos – miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas, stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

Paraiškas galės teikti privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Rekomenduotina atkreipti dėmesį į taisyklėse nustatytus įsipareigojimus įgyvendinus projektus – jų reikės laikytis visą projekto kontrolės laikotarpį.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 841 100 Eur paramos lėšų. Paraiškų bus laukiama NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Projektų atrankos kriterijai

Paraiška miško projektui finansuoti turi surinkti mažiausiai 30 projektų atrankos balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai ir skiriami balai:

  • kai atkuriamas pažeistas miškas, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, – skiriama 20 balų;
  • kai atkuriamas pažeistas miškas, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, – skiriama 15 balų;
  • kai atkuriamas pažeisto miško plotas yra nuo 3 ha iki 10 ha imtinai – skiriama 10 balų;
  • kai atkuriamas pažeisto miško plotas yra daugiau kaip 10 ha – skiriama 20 balų;
  • kai pareiškėjas yra privataus miško valdytojas – skiriama 20 balų;
  • kai pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms), – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
  • kai prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose – skiriama 20 balų;
  • kai pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.

Didžiausia galima balų suma – 100 balų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Miškasodis: kaip sodinti eglaites
Miško savininkų nuotoliniai mokymai: mokesčiai už parduotą medieną ir nenukirstą mišką

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos