Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Numatyti išskaitų pagal vykdomuosius dokumentus pakeitimai

Numatyti išskaitų pagal vykdomuosius dokumentus pakeitimai

Deimantė Bočiūnė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ukmergės r. biuro ekonomikos konsultantė


2018-08-20

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Įsibėgėjus žemės ūkio darbų sezonui, ūkininkai įdarbina nemažai darbuotojų. Kartu su jais dažnai „atkeliauja“ ir vykdomieji raštai iš antstolių su nurodymais iš darbuotojui mokamo atlyginimo išskaityti turimas skolas. Įstatymai, nustatantys skolų išskaitymo tvarką, keičiasi, todėl neretai pasitaiko, kad darbuotojus samdantiems ūkininkams pritrūksta žinių apie tai, kaip teisingai reikia atlikti išskaitas iš darbo užmokesčio bei atsiskaityti su skolų išieškotojais. Šiame straipsnyje pateikiame informaciją, kurią ūkininkas, turintis arba planuojantis turėti samdomų darbuotojų, turi žinoti apie artėjančius pakeitimus, atliekant išskaitas pagal vykdomuosius dokumentus.

Visų pirmiausia, darbdaviams reikia atsiminti, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. panaikinamos darbo kodekso nuostatos dėl išskaitų iš darbuotojų atlyginimo pagal vykdomuosius dokumentus. Todėl išskaitymai bus atliekami vadovaujantis tik LR Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatomis.

Visi darbdaviai turi žinoti, kad nuo šių metų spalio 1 d. bei gruodžio 1 d. keičiasi CPK nuostatos, nustatančios išskaitymų pagal vykdomuosius dokumentus dydžius ir tvarką. Nuo 2018 m. spalio 1 d. keičiamas CPK 739 str. 8 punktas, kuriuo suteikiama galimybė pinigus išieškoti ir iš išeitinių išmokų, jeigu išieškomas išlaikymas periodinėmis išmokomis (alimentai), taip pat žala, padaryta suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu bei maitintojo gyvybės atėmimu. Reikia įsidėmėti tai, kad skolininkui išmokant didesnę negu vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio išeitinę išmoką, išskaitos daromos atskirai iš kiekvieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio išeitinės išmokos.

Primename, kad išskaitų iš darbo užmokesčio dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos CPK 736 straipsnyje. Jame nurodyta, kad išieškant skolą iš darbo užmokesčio ir jam prilygtų išmokų bei davinių dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatyto minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio, išskaitoma 20 proc. gaunamų lėšų. Tačiau, jeigu išieškomas išlaikymas periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, iš Vyriausybės nustatytos MMA dalies gali būti išskaitoma iki 50 proc. (nuo 2018 m. gruodžio 1 d. – 30 proc.) darbuotojui išmokamo atlyginimo, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas.

Skolas išieškant pagal kelis vykdomuosius dokumentus, iš Vyriausybės nustatytos MMA dalies gali būti išskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. (nuo 2018 m. gruodžio 1 d. – 30 proc.) darbuotojo gaunamų lėšų. Iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų pajamų dalies, viršijančios MMA, išskaitoma 70 proc. (nuo 2018 m. gruodžio 1 d. – 50 proc.) darbuotojui išmokamų lėšų.

Dažnai darbdaviai pasimeta ir nebežino, kaip teisingai atlikti skolų išskaitas, kadangi gauna daugiau negu vieną skolos išieškojimo dokumentą, o išieškotos sumos neužtenka visiems reikalavimams patenkinti. Reikia žinoti, kad vykdomieji raštai tokiu atveju turi būti patenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai. Atliekant išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio reikia prisiminti ir tai, kad išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio dydis apskaičiuojamas imant pagrindu skolininkui išmokėti priskaičiuotas sumas, atskaičius iš jų mokesčius (privalomąsias įmokas), t. y. nuo skolininko pajamų dalies, likusios sumokėjus mokesčius.

Web-pav1

Be viso to, atlikdamas išskaitas darbdavys turi vadovautis ir Lietuvos Respublikos CPK 754 straipsnyje nustatyta reikalavimų tenkinimo eile, kurioje nurodyta, kad iškaitos turi būti atliekamos tokiu eiliškumu:

  1. Hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės.
  2. Pirmąja eile patenkinami reikalavimai išieškoti išlaikymą ir reikalavimai atlyginti žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat atsiradusią dėl maitintojo netekimo.
  3. Antrąja eile patenkinami darbuotojų reikalavimai, atsirandantys iš darbo teisinių santykių.
  4. Trečiąja eile patenkinami visi kiti reikalavimai.

Labai svarbu nepamiršti įsipareigojimų ir nutraukiant darbo sutartį su skolininku. Kadangi per tris dienas nuo visiško atsiskaitymo su darbuotoju vykdomąjį dokumentą reikia grąžinti antstoliui, kurio veiklos teritorijoje yra įmonė, įstaiga ar organizacija. Dokumente turi būti nurodyta informacija apie darbdavį bei darbuotojo samdymo laikotarpiu atliktus mokėjimus (įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkininko ūkio pavadinimas, adresas, kiekvienos išskaitos data, dydis, bendra išskaitų suma). Grąžinamas vykdomasis dokumentas būtinai turi būti patvirtintas atsakingų asmenų parašais bei antspaudu.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5