Kviečiame mokytis ir nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

STRAIPSNIAI > PARAMA IR VERSLAS > Nukentėjusiems nuo sausos – svarbūs taisyklių pakeitimai

Nukentėjusiems nuo sausos – svarbūs taisyklių pakeitimai

LR žemės ūkio ministerija


2018-08-22

Nuotr. LŽŪKT

Žemės ūkio ministerija, siekdama, kad ūkininkai, nukentėję nuo sausros, patirtų kuo mažiau nuostolių, priėmė Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų ir administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimus. 

Įsigaliojus minėtiems pakeitimams buvo palengvinti kai kurie žalinimo ir susietosios paramos reikalavimai. Tiek juodajame, tiek žaliajame pūdymuose 2018 m. leidžiama žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti. Žaliajame pūdyme neprivaloma įterpti į dirvą ten augusių naudmenų klasifikatoriaus III grupės ir kodu GPŽ deklaruojamų žolinių augalų. Taip prižiūrimi pūdymai atitiks ir žalinimo reikalavimus šiais metais. Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už vaisių, uogų ir daržovių auginimą 2018 m., neprivalės nuimti dėl kokių nors priežasčių prarasto ar sunykusio derliaus.

Atsižvelgiant į nepalankias hidrometeorologines sąlygas dėl derliaus nuėmimo vertinimo, kai pareiškėjo laukai buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, dėl kurių derlius buvo ypatingai mažas arba derliaus nebuvo, atlikti keli svarbūs pakeitimai.

Siekiant supaprastinti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimo procedūras specifikacijose, pataisytos nuostatos dėl derliaus nuėmimo vertinimo.

Pakeistos ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ taisyklės, paliesiančios ūkininkus, kurių laukai buvo paveikti aplinkybių, susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, dėl kurių derlius buvo ypatingai mažas arba derliaus nebuvo pagal priemonės veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“.

Ūkininkams veiklą turėtų palengvinti ir pakeistos ir 2014–2020 m. KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės.

Dėl nepalankių hidrometeorologinių sąlygų, susijusių su sertifikavimo eiga, pakeistos ekologiškų produktų sertifikavimo procedūros. Pakeitimai aktualūs pareiškėjams, kurių laukai buvo paveikti aplinkybių, susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, dėl kurių derlius buvo ypatingai mažas, derliaus nėra, derlius nenuimtas ar derlius neatitinka augalų tankio reikalavimų.

„Pareiškėjai visais minėtais atvejais sertifikavimo įstaigai pateikia tai paliudijančią pažymą, išduotą savivaldybės, bet, jei dėl tos pačios priežasties buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremalioji situacija, sertifikavimo įstaigai pateikti tai liudijančių dokumentų nereikia“, – aiškina ŽŪM 1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Agnė Prakapienė. VIDEONAUJIENOS

Lietuviško ūkio kokybė: auginkite, gaminkite, prekiaukite (1)
Ūkininkas įkūrė kompleksines paslaugas teikiantį autoservisą

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


GEBA_1

 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos