Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > „Metų ūkis 2018“: išrinkti geriausieji Kelmės rajone

„Metų ūkis 2018“: išrinkti geriausieji Kelmės rajone

LŽŪKT informacija


2018-08-29

 

Toliau per šalį vilnija konkursas „Metų ūkis 2018“. Savo geriausius ūkininkus išsirinko ir Kelmės rajonas. Konkursui iš devynių kaimiškųjų seniūnijų savo kandidatus pasiūlė septynios. Džiugu, kad visi laimėtojai yra Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) klientai.

LŽŪKT Kelmės r. biuro vadovės, gyvulininkystės konsultantės Bronės Vaičiulienės teigimu, visi ūkininkai yra energingi, darbštūs ir savo kraštą mylintys žmonės. Su konsultantais ūkininkai bendradarbiauja ne vienus metus, jiems teikiamos įvairios konsultavimo ir mokymų paslaugos.

Ilgiausiai, beveik dešimtį metų, Kelmės r. konsultavimo biuro paslaugomis naudojasi Edi­ta ir Da­rius Rič­kai. „Darius į Konsultavimo tarnybos Kelmės r. biurą atėjo dar 2009 metais. Konsultuojasi gyvulininkystės, augalininkystės klausimais. Drauge parengtas ne vienas verslo projektas. Iš pradžių ekonomikos konsultantės parengė paraiškas supaprastintai paramai gauti, o 2015 metais parengtas, kaip mes vadiname, didysis verslo planas ūkiui modernizuoti. Suplanuotos investicijos fermos rekonstrukcijai, mėšlo šalinimo ir melžimo įrangai įsigyti. Darius – pir­masis ra­jo­ne įkū­rė mo­der­nią fer­mą, ku­rio­je kar­ves melš ro­bo­tai. Labai džiaugiamės, kad prie jo verslo sėkmės prisidėjome ir mes“, – kliento sėkme džiaugėsi LŽŪKT Kelmės r. biuro vadovė B. Vaičiulienė.

Visa LŽŪKT Kelmės r. biuro konsultantų komanda nuoširdžiai sveikina ūkininkus – Edi­tą ir Da­rių Rič­kus, Ire­ną ir Kęs­tu­tį Le­vic­kius, As­tą ir Vai­do­tą Ged­rai­čius – ir linki nepritrūkti energijos, sveikatos, ištvermės bei toliau eiti pažangos keliu.

 Geriausiai įvertinti drąsiausieji

Ūkių ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją su­da­rė Ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Kel­mės ra­jo­ne Ri­čar­das Pet­ri­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Da­nu­tė Lai­vie­nė, ki­ti že­mės ūkio spe­cia­lis­tai ir ra­jo­ne pla­ti­na­mų laik­raš­čių at­sto­vės.

Pirmoji vieta „Metų ūkio“ konkurse pripažinta Šaukėnų seniūnijos Kalniškių kaimo ūkininkams Editai ir Dariui Ričkams. Šie 135 hektarus žemės dirbantys ir 158 galvijus, iš jų 93 melžiamas karves laikantys ūkininkai įvertinti už drąsą, nes pirmieji Kelmės rajone įrengė modernią fermą, kurioje karves melš robotai. Investicija siekia beveik milijoną eurų.

Web-pav1„Metų ūkio“ konkurso nugalėtojai Edita ir Darius Ričkai pirmieji rajone įkūrė modernią fermą.

Pasveikintas tęstinumas ir ištikimybė kaimui

Antroji vieta skirta Kražių seniūnijoje, Katiliškės kaime, ūkininkaujančiai Irenos ir Kęstučio Levickių šeimai. Jie dirba beveik 74 hektarus žemės, laiko 77 galvijus, 36 iš jų melžiamos karvės. Ūkininkai kasdien parduoda po 700 kilogramų pieno, sukūrę puikias ūkininkavimo sąlygas, turi pakankamai modernios technikos.

Veterinarijos gydytojo profesiją įgijęs K. Levickis pats atlieka daugybę ūkyje reikalingų darbų. Moka suvirintojo, elektriko, apdailininko, statybininko, sodininko ir kitokių amatų. Tad nuostabiai puoselėja ant Kražantės kranto, K. Levickio tėviškėje, įsikūrusią savo sodybą.

Web-pav2Irena ir Kęstutis Levickiai antrąją vietą „Metų ūkio“ konkurse pelnė už išbaigtą, suformuotą, labai tvarkingą ūkį ir už tai, kad turės kam jį perduoti. Į kaimą grįžo veterinarijos gydytojo specialybę įgijęs jų sūnus Mindaugas.

Trečioji vieta – augalininkystės ūkio šeimininkams

Trečioji vieta atiteko Pakražančio seniūnijoje, Mažučių kaime, ūkininkaujantiems, Žalpiuose gyvenantiems ūkininkams Astai ir Vaidotui Gedraičiams. Šimtą hektarų pasėlių deklaravusi jauna šeima puoselėja augalininkystės ūkį. Sėja kviečių, rapsų, žirnių, pupų. Keletą kartų pasinaudojo Europos parama – pirko technikos.

Web-pav3Jauna Astos ir Vaidoto Gedraičių šeima užsiima augalininkyste, sparčiai plėtoja ir modernizuoja savo ūkį. Įdarbina jaunų kaimo žmonių.

Parengta pagal skrastas.lt informaciją. Nuotraukų autorė –  Regina Musneckienė

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/