Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > AUGALININKYSTĖ > Raginama glifosatą naudoti itin atsakingai

Raginama glifosatą naudoti itin atsakingai

Valstybinė augalininkystės tarnyba


2018-08-30

Nuotr. LŽŪKT

Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, jau ne vienerius metus diskutuojama dėl glifosato naudojimo. Diskusijos kilo, kai 2015 m. kovo 20 d. Tarptautinė vėžio organizacija paskelbė išvadas, kad augalų apsaugos produktai (toliau − AAP), į kurių sudėtį įeina glifosatas, gali sukelti vėžį. Europos maisto saugos agentūra, remdamasi Vokietijos atliktu vertinimu, pateikė išvadas, nurodančias, kad glifosatas nepasižymi kancerogeninėmis savybėmis. Šias išvadas patvirtino Europos cheminių medžiagų agentūra, atsakinga už veikliųjų medžiagų klasifikavimą.

Remdamasi vertinimo išvadomis, praeitų metų pabaigoje Europos Komisija leido dar penkerius metus naudoti glifosatą, tačiau šiai veikliajai medžiagai visoje ES skiriamas ypatingas dėmesys. Europos bendrijoje glifosatą leidžiama naudoti tik kaip herbicidą − t.y. tik piktžolėms naikinti.

Šiuo metu Lietuvoje profesionaliajam naudojimui yra registruoti 27 AAP, savo sudėtyje turintys glifosato (herbicidai) ir 10 − neprofesionaliajam naudojimui. Daugelio Lietuvoje registruotų herbicidų, sudėtyje turinčių glifosato, paskirtis − naikinti daugiametes ir vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles prieš derliaus nuėmimą javų, žirnių, linų, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose, laukuose po derliaus nuėmimo, pūdymuose bei vaismedžių pomedžiuose, miškuose ir ne žemės ūkio paskirties plotuose.

Už AAP registravimą ir kontrolę atsakinga Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau − Augalininkystės tarnyba) kasmet nuo ankstyvo pavasario iki pat vėlyvo rudens atlieka AAP naudotojų planinius ir neplaninius (pagal gautus skundus, pranešimus ar iš kitų institucijų gautą informaciją) patikrinimus. 2017 metais buvo atlikta 2675 patikrinimų, iš kurių 144 buvo neplaniniai, ir nustatyta 319 pažeidėjų. Šiais metais iki rugpjūčio 1 patikrinti 1274 AAP naudotojai, iš kurių 53 neplaniniai. Patikrinimų metu nustatyti 237 pažeidėjai.

Nuo 2016 m. Augalininkystės tarnyba stebi glifosato turinčių herbicidų naudojimą  javuose ir kituose pasėliuose prieš derliaus nuėmimą. 2016 m. buvo nustatyta 20 tokiais AAP purkštų laukų, tačiau jie visi buvo nukulti praėjus nustatytam karenciniam laikotarpiui, t. y. nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. 2017 m. užfiksuoti 36 glifosatų naudojimo atvejai, iš kurių 3-is atvejais buvo pažeisti glifosato naudojimo reikalavimai. Šiųmetinės stebėsenos metu nustatyta 30  glifosatų purškimo atvejų, tačiau šių laukų derlius buvo nukultas išlaukus reikiamą laikotarpį nepažeidžiant nustatytų reikalavimų.

Nuo 2017 m. Augalininkystės tarnyba taip pat vykdo tikslinę grikių pasėlių stebėseną prieš derliaus nuėmimą siekdama nustatyti, ar juose nėra neleistinai naudojami AAP. Primename, kad grikių pasėliams apdoroti Lietuvoje nėra registruota jokių AAP, todėl jų naudoti negalima. Siekiant nustatyti grikių purškimo atvejus, pernai buvo apžiūrėti 3037 ūkio subjektų grikių pasėliai ir buvo nustatyti 9 atvejai, kai grikiai buvo neleistinai purškiami veikliosios medžiagos glifosatoturinčiais AAP. Visiems nustatytiems pažeidėjams skirtos baudos, taip pat informacija perduota Nacionalinei mokėjimo agentūrai bei pagal kompetenciją Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir VšĮ „Ekoagros“.

Šiais metais Augalininkystės tarnybos specialistai vėl pradeda vykdyti tikslinius grikių augintojų patikrinimus prieš nuimant grikių derlių. Kilus įtarimams dėl neleistino AAP panaudojimo ir jeigu ūkininkas  nepripažįsta įtariamo pažeidimo, gali būti imami ėminiai siekiant įsitikinti ar grikiai buvo apdoroti AAP. Nustačius AAP panaudojimo faktą, grikių augintojui būtų skiriama bauda ir jam taip pat tektų sumokėti už laboratorinius tyrimus. Be to, informacija apie nustatytus pažeidėjus teikiama Nacionalinei mokėjimo agentūrai bei pagal kompetenciją Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai bei VšĮ „Ekoagros“. Augalininkystės tarnyba taip pat aktyviai reaguoja į visus visuomenės pranešimus apie įtariamus pažeidimus.

Kadangi veikliosios medžiagos glifosato turintys herbicidai taip pat naudojami ir ne žemės ūkio paskirties plotuose, atkreipiame dėmesį, kad mėgėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreaciniuose žemės sklypuose ir teritorijose, komercinės paskirties objektų, daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijose nepageidaujamą augaliją galima naikinanti tik neprofesionaliajam naudojimui skirtais glifosatoveikliosios medžiagos turinčiais herbicidais. Be to, apdorojant šiuos plotus AAP, tarp jų ir glifosato veikliosios medžiagos turinčiais herbicidais, būtina ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas iki planuojamo purškimo informuoti visuomenę ir ne vėliau kaip dvi valandos iki būsimo purškimo planuojamas purkšti vietas ar sklypus paženklinti tokiu būdu ir tokia įspėjamąja informacija ir, kaip nurodyta Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

Taip pat norime priminti, kad AAP registravimas yra labai griežtai reglamentuotas. Todėl visi šiuo metu Lietuvoje registruoti AAP, jeigu jie yra naudojami pagal paskirtį, laikantis naudojimo reglamento, naudojant saugos priemones, kurios yra surašytos etiketėje, yra saugūs tiek žmogui, tiek aplinkai. Tinkamai panaudojus AAP, susidarę veikliųjų medžiagų likučiai neviršija Europos Sąjungoje nustatytų didžiausių leistinų koncentracijų.

Raginame glifosato naudotojus elgtis itin atsakingai. Augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų klausimais galima pasikonsultuoti telefonu (8 5) 275 41 82, arba galite kreiptis el. paštu info@vatzum.lt.

Visuomenę kviečiame nebūti abejinga bei pranešti apie pastebėtus galimus augalų apsaugos produktų naudojimo pažeidimus  Augalininkystės tarnybos regioniniams skyriams, kurių kontaktus pagal aptarnaujamas zonas galima rasti Augalininkystės tarnybos interneto tinklapyje www.vatzum.lt arba kreiptis į centrinį Augalininkystės tarnybos biurą Ozo g. 4A, tel. +370 (5) 2375631, faks. +370 (5) 2730233, el. paštas info@vatzum.lt.

Taip pat veikia Augalininkystės tarnybos „Pasitikėjo linija“, kuria anonimiškai informaciją galite teikti visą parą skambindami telefonu (8 5) 270 80 80.


baneris

AgS LT 230x350

ikmis mokymu baneris

apskaita

GZPK BANERIS