Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Siekiama ugdyti tvaria antrepreneryste paremtą daugiafunkcinį žemės ūkį

Siekiama ugdyti tvaria antrepreneryste paremtą daugiafunkcinį žemės ūkį

Vytautė Monastyreckienė
Baltijos edukacinių technologijų instituto projektų vadovė


2018-09-17

 

Viena iš aktualiausių žemės ūkio sektoriaus problemų – kartų kaita. Jaunimas praranda susidomėjimą žemės ūkiu ir traukiasi iš šios sferos. Tik apie 6, 5 proc. Europos (Lietuvoje – 5,9 proc.) ūkių yra valdomi verslininkų, kurių amžius yra iki 35 metų (www.ceja.eu, 2018). Jei inovatyvūs, energingi ir motyvuoti jaunuoliai nebus skatinami steigti savo ūkių, Europa ir visas pasaulis gali susidurti su labai rimta problema – augančiai žmonių populiacijai tiesiog ims trūkti maisto.

Europos Sąjunga deda pastangas, siekdama ištaisyti šią padėtį, todėl yra finansuojami projektai, padėsiantys jauniesiems ūkininkams startuoti ir įgyti reikiamų verslo valdymo įgūdžių. ES remia jaunuosius ūkininkus, nes jie yra būtini Europos žemės ūkiui. Jie lengviau priima naujoves, jiems artimesnės inovacijos, išmanus ūkininkavimas ir mokslu paremti tyrimai, kurie garantuoja tvaraus, pelningo ir produktyvaus ūkio vystymąsi. Jaunajam ūkininkui yra artimesnės tvaraus žemės ūkio idėjos, aplinkos apsauga, bioįvairovės išsaugojimas dabar ir ateityje. Skirdama finansavimą tam tikroms sritims, Europos Sąjunga daro įtaką tolimesnei ūkio plėtrai Europoje (kokie gyvuliai bus auginami, kokios sėklos populiaresnės, kokio tipo ūkiai steigsis ir t. t.).

Vienas iš šiuo metu įgyvendinamų ES remiamų projektų yra SEMA II – Tvaria antrepreneryste paremtas daugiafunkcinis žemės ūkis (projekto kodas: 2017-1-PL01-KA202-038632). Penki partneriai iš skirtingų ES šalių (PL, ES, LT, BE, DE) įgyvendindami projektą SEMA II (2017-1-PL01-KA202-038632) surėmė pečius, siekdami sumažinti jaunųjų ūkininkų ir šeimos verslų valdytojų ekonomikos, organizacinių žinių trūkumą. Visapusiškas bendradarbiavimas buvo sukurtas tarp tyrimų ir konsultacijų organizacijų (WUELS, IfLS), suaugusiųjų mokymo organizacijų (DEFOIN, ARID), Europos jaunųjų ūkininkų organizacijos (CEJA) ir edukacinių technologijų instituto (BETI).

SEMA II projektu prisidedama prie šiandieninių žemės ūkio problemų sprendimo – ūkininkavimas, kaip verslo šaka, tampa vis mažiau populiari tarp jaunimo, jaunuoliai nemato savo ateities šioje sferoje, todėl dažnai palieka kaimo vietoves ir keliasi į miestus. CEJA atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad to priežastimi jaunuoliai įvardina nepakankamą ūkininkavimo, kaip veiklos, prestižą, kuris atsiranda dėl visuomenės požiūrio į šią veiklą, jie nemano, kad ūkininkavimas galėtų tapti pelninga veikla, kuria jie norėtų užsiimti ateityje (European Young Farmers: Building a Sustainable Sector report, 2017).

Web-pav1

Nepaisant to, kad ūkininkavimas jau seniai nebėra vien tik fiziniu darbu paremtas sektorius (nors nemaža dalis visuomenės šią sferą įsivaizduoja būtent taip). Ūkis yra verslas, kurį sudaro nemažai skirtingų aspektų ir sričių, kurias turi išmanyto jo valdytojas. „Ūkininkas dabar turi ne tik žinoti kaip gauti didesnį derlių, jis taip pat turi atlikti ir vadybininko, marketingo ar komunikacijos eksperto, kartais net tyrėjo funkcijas“, – sako Baltijos edukacinių technologijų instituto direktorius ir ilgametis Aleksandro Stulginskio universiteto docentas dr. Gvidas Rutkauskas.

Tai rodo, kad palankios verslo kūrimo sąlygos nėra vienintelė paskata, kuri gali padėti pritraukti daugiau žmonių į žemės ūkį. Tobulėjimo sąlygų suteikimas ūkininkams yra taip pat labai svarbi sfera, į kurią būtina atkreipti dėmesį. Tinkamas išsilavinimas ir profesinis ugdymas yra pačių Europos ūkininkų vertinamas kaip neatsiejama jų gyvenimo būdo dalis, padedanti gyventi pilnavertį gyvenimą kaimo vietovėje (58,28 proc. įvardino tai kaip būtinybę gyvenimo kokybei užtikrinti). Dėl šios priežasties investuoti į žinių tobulinimą (38, 85 proc.) jauniesiems ūkininkams yra beveik taip pat svarbu, kaip ir į ūkio valdos išplėtimą (42,13 proc.) (European Young Farmers: Building a Sustainable Sector report, 2017). Akivaizdu, kad jaunas ūkininkas vertina savo įgūdžių ugdymą ne ką mažiau nei ūkio plėtrą ir supranta, kad tai yra viena iš investicijų, kurias jis turi padaryti, kad galėtų sėkmingai vykdyti savo veiklą.

Web-pav2

SEMA II projekto metu siekiama įvertinti šiandienių ūkininkų tobulėjimo poreikius ir atsižvelgiant į juos sukurti aukštos kokybės mokymosi galimybes. Jauniesiems ūkininkams ir šeimos ūkių valdytojams projekto metu kuriamos galimybės, peržengiančios formalaus profesinio ugdymo ribas ugdant jų suvokimą apie daugiafunkcinį ūkininkavimą ir jo pritaikymo būdus.

SEMA II projekto metu,  atsižvelgus į ekspertų ir ūkininkų nuomonę, kuriama mentorystės platforma, apimanti tokias temas kaip: verslo plano rašymas, verslo valdymas, inovacijų diegimas ūkyje, alternatyvūs finansavimo šaltiniai, marketingas ir produktų viešinimas, pažinčių rato plėtojimas, laiko valdymas ir efektyvi komunikacija. Temos buvo pasirinktos atsižvelgiant į pačių Europos ūkininkų išreikštus tobulėjimo poreikius. Šiuo metu, renkamos sėkmingų ūkininkų istorijos, kurios bus pasitelktos kaip mokymosi priemonė. Atviri mokymosi ištekliai bus skirti visiems jauniesiems ūkininkams ir šeimos ūkių valdytojams, norintiems ugdyti savo antreprenerystės įgūdžius. Prisijunkite prie projekto jau dabar ir pasinaudokite jums suteikta galimybe adresu: http://sema2.eu 

Web-logo

Šis projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos. Straipsnyje pateikiama autorių nuomonė, už kurią Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga.  


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/