STRAIPSNIAI > MIŠKININKYSTĖ > Norintiems gerinti miško infrastruktūrą

Norintiems gerinti miško infrastruktūrą

Ingrida Montvidaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilalės r. biuro ekonomikos konsultantė


2018-09-24

© LŽŪKT nuotr.

Dar visą spalį, iki 31 dienos, miško valdytojai ir miško valdytojų grupės, gali kreiptis paramos pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Kviečiami kreiptis į Konsultavimo tarnybos biurus, kur ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai supažindins su visais taisyklių reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins ūkio atitiktį projekto atrankos kriterijams, užpildys paraišką, dirbs su klientais per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Esant poreikiui, miškininkystės specialistai parengs miškotvarkos projektus. Juk kiekviena detalė svarbi!

Remiama veikla – miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimas ir rekonstrukcija. Paraiškų rinkimo etapui skirta  beveik 1,2 mln. Eur paramos lėšų.

Paraiškas galima teikti individualiai arba su partneriais

Pagal veiklos sritį paraiškas gali teikti miško valdytojai – fiziniai ir juridiniai asmenys bei miško valdytojų grupės. Paraiškas galima teikti individualiai arba su partneriais – kitais miško valdytojais, jei kartu projektą vykdyti yra tikslingiau.

Jei planuojama projektą įgyvendinti kartu su partneriu (-iais), svarbu žinoti, jog projekto dalyviams privalu pasirašyti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kurioje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos reikalavimų. Atkreiptinas dėmesys, jog partneris privalo atitikti tokias pat tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus, kaip pareiškėjas, tačiau patvirtinus paraišką partneriai tiesiogiai paramos lėšų negauna, visas skirtas finansavimas projektui atitenka pareiškėjui, kuris atsiskaito su partneriais.

Pagal patvirtintas taisykles, didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur. Turėtų dėmesį atkreipti tie paramos gavėjai, kurie 2014–2020 m. programiniu laikotarpiu pagal šią veiklos sritį jau yra gavę ES paramą. Šiems pareiškėjams, kaip ir partneriams, ir (arba) susijusioms įmonėms per šį laikotarpį paramos suma negali viršyti 400 000 Eur. Didžiausias paramos intensyvumas projektui –  80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pirmumo vertinimas

Primename, kad jei bendra pagal priemonę prašomos paramos suma yra didesnė už kvietimui teikti paraiškas skirtą paramos sumą, paraiškoms atliekamas pirmumo vertinimas. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius pagal šią veiklos sritį – 30 balų. Nesurinkus privalomų atrankos balų, netenkinama pagrindinė taisyklių sąlyga, ir paraiška negali būti teikiama, o pareiškėjai, surinkę didesnį projektų atrankos kriterijų balų skaičių, turi konkurencinį pranašumą prieš tuos pareiškėjus, kurie surinko mažesnį balų skaičių.

Atrankos kriterijai:

Web-lentele

Miško valdytojai, kurie atitiks visus taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus ir reikalavimus, surinks daugiau nei 30 privalomų projektų atrankos kriterijų balų bei nepabūgs įsipareigojimų, galės prašyti paramos miško kelių su žvyro danga, su miško keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimui ar rekonstrukcijai, vidinės miškotvarkos projekto parengimui ar tikslinimui bei bendrosioms išlaidoms.

Labai svarbu, kad visos projekte numatytos finansuoti išlaidos būtų susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla, būtinos projektui vykdyti, atitinkančios pareiškėjo ūkio gamybinį potencialą ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų.

Taisyklėse numatyta, kad projektą paramos gavėjas privalo įgyvendinti per 24 mėn., pateikiant iki 4 mokėjimo prašymų. Įvertinę investicijų finansavimo galimybes, jų įgyvendinimo – atlikimo laiką, projekto dalyviai galės pasirinkti, per kiek laiko sugebės pasiekti paraiškoje nusimatytus rodiklius.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 3D-411 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Miškasodis: kaip sodinti eglaites
Miško savininkų nuotoliniai mokymai: mokesčiai už parduotą medieną ir nenukirstą mišką

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos