Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Verslo plėtrai kaime lėšų pakanka

Verslo plėtrai kaime lėšų pakanka

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2018-10-03
©LŽŪKT
 
Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 28 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos verslui kurti ir plėsti kaimo vietovėse. NMA jau susumavo paraiškų surinkimo rezultatus – paaiškėjo, kad paramos lėšų pakanka visiems paraiškas teikusiems verslo atstovams.
 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ turimais duomenimis buvo pateikta 121 paraiška, kuriose bendra prašoma paramos suma – 18 036 066 Eur, – tai 77 proc. visos priemonei šiuo rinkimo etapu skirtos paramos sumos. Primename, kad šiam paraiškų rinkimo etapui pagal priemonę buvo skirta per 23 mln. Eur, taigi, gauti šią paramą gali tikėtis visi pareiškėjai.
 
Primintina, kad pagal KPP veiklą parama bus skiriama ne žemės ūkio veiklos (veiklų), nurodytos(-ų) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, vystymui, įgyvendinant šiuos veiklos tikslus – veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 
Paramos galėjo kreiptis privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus. Privataus juridinio asmens, kuris privalo būti įsteigtas paraiškos teikimo metais, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų arba kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų, vadovas) turi būti fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.
 
Paraiškų vertinimas
 
Vadovaujantis pagal KPP teikiamų paraiškų administravimo ir  priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, pateiktoms paraiškoms bus atliekamas surinktų paraiškų atrankos vertinimas pagal pareiškėjų paramos paraiškoje pažymėtus atrankos balus ir prie paramos paraiškos pridėtus dokumentus. Kartu bus tikrinama, ar pareiškėjas atitinka paraiškoje pasižymėtus atrankos kriterijus. Pagal atitiktį atrankos kriterijams paraiškai skiriamas atitinkamas balų skaičius. Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui – 100 balų. Privalomas surinkti minimalus atrankos balų skaičius – 50 balų. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmetamos.
 
Projektų atrankos kriterijus ir balus rasite čia.
 
Paraiškos, surinkusios 50 ir daugiau atrankos balų, bus teikiamos tinkamumo vertinimui. Tinkamumo vertinimo metu bus nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus paramai gauti, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti, ar išlaidų kainos nėra užaukštintos. Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, informacija bus patikrinta duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose, taip pat sutikrinta su informacija pareiškėjo pateiktuose dokumentuose.
 
Po tinkamumo vertinimo, projektai, nepriklausomai, ar jie bus įvertinti teigiamai ar neigiamai, bus teikiami tvirtinti Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetui. Patvirtinti pareiškėjai bus kviečiami pasirašyti paramos sutartis.
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad paraiškoje arba kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose esant nepakankamai informacijos arba informacija yra netiksli, jos trūksta ir dėl to NMA negali įvertinti paraiškos atitikties tinkamumo sąlygoms, atrankos kriterijams ir įsipareigojimams, NMA specialistai turi paprašyti pareiškėjo papildomos reikalingos informacijos, siųsdami jam paklausimą. Tačiau būtina žinoti, kad NMA nesiunčia pareiškėjui paklausimų ir atmeta paraišką, jei pateikta paraiška užpildyta ne lietuvių kalba, yra netinkamos formos, prie paramos paraiškos nepateiktas verslo planas arba pateiktas netinkamos formos verslo planas, taip pat jei verslo planas yra neparengtas arba parengtas iš dalies.

baneris

mazinu_1

apskaita