Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Kylis. Svečiuojamės CAU Žemės ūkio ir mitybos mokslų fakultete

Kylis. Svečiuojamės CAU Žemės ūkio ir mitybos mokslų fakultete

Ramunė Sutkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyriausioji redaktorė


2018-10-25

Kylio Christiano Albrechto universiteto miestelis. Čia mokosi daugiau nei 26 tūkstančiai studentų. ©LŽŪKT

Kylio Christiano Albrechto universitetas (CAU), arba tiesiog Kylio universitetas (Vokietija), papuola tarp 250 geriausių Europos universitetų. Tai senas tradicijas turinti aukštoji mokykla, įkurta dar 17 amžiuje. Daugiau nei 26 tūkstančiai studentų ir daugiau kaip 2000 mokslininkų iš 10 fakultetų sukuria stimuliuojančią tarpdisciplininę aplinką, kuri atsispindi universiteto integruotame mokymų profilyje, vykdant mokslinius tyrimus, kurie yra vieni svarbiausių universiteto veiklos krypčių. www.agroakademija.lt komanda lankosi Žemės ūkio ir mitybos mokslų fakultete. Apie fakulteto veiklos kryptis, vykdomus tyrimus ir bendradarbiavimą su šalies žemdirbiais kalbamės su Sebastianu Neumanu (Sebastian Neumann), Augalininkystės mokslų ir augalų selekcijos instituto mokslininku.

Web-pav1-1Europos universitetų veikla modernizuojama, siekiama, kad mokslas būtų kuo glaudžiau susijęs su gamybos poreikiais, kad būtų atliekami naudingi, kryptingi ir ekonomikos plėtrą skatinantys tyrimai. Kaip šia kryptimi žengia Žemės ūkio ir mitybos mokslų fakultetas?

Atsižvelgiant į tai, kad žemės ūkio ir mitybos mokslai tiria išteklius, nuo kurių priklauso žmogaus gyvenimas, jie turi ypatingą socialinę reikšmę. Problemos, kurias tiria žemės ūkio ir mitybos mokslai (ŽŪMM), gali būti vertinamos atsižvelgiant į pasaulio gyventojų skaičiaus augimą, klimato kaitą, pasaulinės prekybos globalizaciją ir liberalizavimą, ES plėtimąsi į rytus, taip pat į daugybę kitų socialinių aplinkybių. Nors iki XX amžiaus pabaigos ŽŪMM moksliniai tyrimai daugiausia buvo skirti žemės ūkio našumo procesams tobulinti ir pasaulio mitybai gerinti, šiandien ŽŪMM tyrimai tarnauja įvairiems kompleksiniams socialiniams interesams, tokiems kaip maisto sauga, aplinkos ir gamtos išteklių išsaugojimas, gyvūnų gerovė ir sveikatos apsauga. Šis paradigmos pokytis, kuris atsispindi pagrindiniame ŽŪMM tyrimų poslinkyje, dažnai išreiškiamas sąvokomis „žemės ūkio daugiafunkciškumas“ ir „vartotojų sveikatos apsauga“.

Web-pav2Nedideli skvereliai skiria universiteto pastatus.

Kylio universiteto agronomai ir mitybos specialistai laikosi nuomonės, kad žemės ūkio ir mitybos moksliniai tyrimai gali išlikti tik atsižvelgiant į šią ypatingą socialinę atsakomybę, kai ji suprantama ir vykdoma kaip į problemas ir sistemas orientuoti tyrimai. Norint išspręsti sudėtingas problemas, reikia visapusiško, į sistemas orientuoto ir daugiadisciplininio požiūrio į mokslinius tyrimus. Geri moksliniai tyrimai sėkmingai sprendžia iškilusias problemas per tarpdisciplininį tinklą, neįstrigdami pusiau parengtuose sprendimuose.

Kylio universiteto Žemės ūkio ir mitybos mokslų fakultetas prisitaikė prie šių naujų reikalavimų. Fakultetas išsiskiria tuo, kad jo tyrimai apima visą proceso grandinę – nuo pirminės gamybos ir dėl jos kylančio poveikio aplinkai iki kokybiško maisto produktų paruošimo, vartojimo ir naudos sveikatai (mitybos grandinės analizė). Per struktūrinį žemės ūkio, mitybos ir aplinkos mokslininkų suvienijimą po vieno fakulteto stogu yra nagrinėjamos visos daugiadisciplininės kompetencijos sritys. Nepaisant to, dėl ribotų finansinių išteklių ne visose interesų srityse galima siekti norimo intensyvumo.

Pagrindiniai fakulteto moksliniai tyrimai vykdomi žemės ūkio ir aplinkos, žemės ūkio ekonomikos ir žemės ūkio verslo, mitybos ir sveikatos, biotechnologijų ir molekulinės biologijos srityse. Trumpai tariant, mūsų fakultetas yra padalintas į 10 institutų:

  1. Augalų mitybos ir dirvožemio mokslų institutas
  2. Augalininkystės mokslų ir augalų selekcijos institutas
  3. Fitopatologijos institutas
  4. Gyvūnų mitybos ir fiziologijos institutas
  5. Gyvulininkystės ir veislininkystės institutas
  6. Žemės ūkio inžinerijos institutas
  7. Žemės ūkio ekonomikos institutas
  8. Žmonių mitybos ir maisto mokslų institutas
  9. Maisto ekonomikos ir vartojimo studijų institutas
  10. Gamtos išteklių išsaugojimo institutas

Žemės ūkio ir mitybos mokslų fakultete dirba 27 dėstytojai, studijuoja apie 2 000 studentų.

Web-pav3Jaukios ir modernios erdvės.

Kokios agroverslo specialybės populiariausios?

Kylyje bakalauro studijų programa supažindina studentus su žemės ūkio mokslo pagrindais ir visomis jo disciplinomis, taip pat suteikia metodologinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų pasirinktai studijų sričiai. Studijų kursą sudaro įvadinės (pagrindinės), studijos, specializuotos studijos, praktika ūkyje ir baigiamasis bakalauro darbas. Specializuotų studijų laikotarpiu studentai turi pasirinkti vieną iš šių specializacijų: augalininkystė, gyvulininkystė, žemės ūkio ekonomika ir agroverslas bei aplinkos mokslai. Bakalauro programos studentai šiek tiek dažniau pasirenka augalininkystės ir gyvulininkystės mokslus, o magistrantai – agroverslą.

Lietuvoje ryški problema – tam tikra patrauklumo aureole apgaubtos kai kurios specialybės (pvz., teisininko) savo populiarumu gerokai lenkia žemės ūkio specialybes. Ar žemės ūkio specialybės populiarios Vokietijoje?

Žemės ūkio mokslų populiarumas tik šiek tiek skiriasi. Vokietijoje kasmet žemės ūkio studijas pradeda apie 2000 naujų studentų. Kiekvienais metais mūsų fakultete pradeda mokytis nuo 200 iki 300 naujų studentų. Šiuo metu daugelis ūkių ar žemės ūkio bendrovių ieško kvalifikuotų specialistų, galinčių valdyti ūkį.

Kokios galimybės, baigus Žemės ūkio ir mitybos mokslų fakultetą, įsidarbinti pagal specialybę Vokietijoje? Ar jūsų studentai dažnai ieškosi darbo užsienyje?

Kylio žemės ūkio absolventai turi puikias galimybes šiandieninėje darbo rinkoje dėl praktinio, taikomojo Žemės ūkio ir mitybos mokslų fakulteto studijų programos pobūdžio. Dėstytojai ir studentai glaudžiai bendradarbiauja siekdami akademinių tikslų. Šiuo metu daugelis įmonių siunčia mums darbo pasiūlymus. Apie tai informuojame studentus mūsų pagrindinės svetainės įdarbinimo portale.

Be to, mūsų fakultetas kiekvienais metais organizuoja du renginius „Berufsinformationstag“ ir „Agrar Karriere Tag“, kuriuose studentai ir potencialūs darbdaviai gali susitikti ir pabendrauti.

Web-pav4Lauko dienos akimirka.

Dėl klestinčios darbo rinkos Vokietijoje studentams nėra jokio reikalo ieškotis darbo kitoje šalyje. Be to, studentai turi galimybę studijuoti užsienyje, įgydami bakalauro laipsnį. Studentai, baigę savo propedeutinius ir pagrindinius kursus iki trečiojo semestro, gali užsienyje studijuoti vieną semestrą. Užsienyje išlaikyti egzaminai būna įskaitomi.

Kokiais būdais universitetas bendradarbiauja su šalies žemdirbiais? Ar yra vykdomi projektai, eksperimentai, bendri renginiai?

Be publikacijų mokslo žurnaluose mūsų dėstytojai taip pat rašo straipsnius į nemokslinius žurnalus, kuriuos visų pirma skaito ūkininkai. Kiekvienais metais mūsų fakultetas atveria savo duris ir organizuoja viešą konferenciją, kurios tikslas – pristatyti naujausias tyrimų temas besidomintiems ūkininkams, studentams, politikams, pramonei ir t. t. Be to, dauguma Žemės ūkio ir mitybos mokslų fakulteto dėstytojų yra įvairių žemės ūkio organizacijų nariai, todėl jie taip pat palaiko ryšius su ūkininkais. Vietos regiono ūkininkai dalyvauja ir universiteto inicijuotuose projektuose.

Web-pav5Kylio universitete rugsėjo 27 d. vykusio projekto „Srutų rūgštinimo technologijos Baltijos jūros regione“ veikla pristatyta žemdirbiams, mokslininkams ir politikams.

Fakultetui priklauso ir 4 eksperimentiniai ūkiai. Trumpai pristatykite jų veiklą. Kaip praktiškai veikia grandinė: mokslas-konsultavimas-praktika?

Mūsų fakultete yra 4 eksperimentiniai ūkiai. Jie – studentų praktinio ugdymo pagrindas, siekiant bakalauro ir magistro laipsnių. Be to, mokslininkai ir studentai gali dirbti praktinio pritaikymo klausimais, o eksperimentų rezultatai išbandomi, ar juos galima pritaikyti šalies ūkiuose.

Web-pav6

Hohenschulen ūkis valdo apie 170 ha. Auginami kviečiai, rapsai, miežiai, cukriniai runkeliai. Atliekami bandymai, susiję su žemės ūkio sistemų optimizavimu. Šio ūkio veikla labiau orientuota plėtoti kiaulių veislininkystę, auginamos 120 paršavedės kiaulės, įrengtas 600 vietų tvartas bekonams auginti.

Karkendamm ūkis labiau orientuotas į pienininkystės kryptį: auginamos 185 melžiamos karvės, 218 veršelių ir telyčių. 220 ha žemės plote auginami kukurūzai, žolynai, rapsai, kviečiai, miežiai. Didelis dėmesys skiriamas genominei selekcijai.

Lindhof – ekologinis mišrus ūkis. Auginama apie 170 galvijų, iš jų – 95 melžiamos karvės, per metus užauginama 100 penimų kiaulių, apie 100 vištų, kurių kiaušiniai parduodami ūkio parduotuvėje, per 20 bičių šeimų.

Web-pav7Lindhof – ekologinis mišrus ūkis.

Pagrindinė ūkio kryptis – pienininkystė. Auginamos holšteinų, džersių ir Švedijos žalmargių mišrūnės. Per metus viena karvė duoda apie 10 tūkstančių litrų pieno. Jų amžius – 2,7 laktacijos. Karvės sėklinamos su angusų veislės buliais. Veršeliai nepaliekami veislei, auginami tik mėsai. Moksliniai tyrimai ūkyje atliekami nuo 1997 metų. Ūkis valdo per 180 ha žemės. Kadangi valdos driekiasi netoli Baltijos jūros, dirvožemis – smėlingas priemolis.

Web-pav8Apie 55 ha Lindhof ūkio ploto užima ganyklos. Auginama apie 170 galvijų.

Auginami žieminiai kviečiai (apie 20 ha), vasariniai miežiai, bulvės, avižos, lubinai, 2 ha plote įrengti kukurūzų, pupelių, pašarinių žolių bandymai. Pašai galvijams gaminami ūkyje.

Gesellschaft fuer Marine Aquakultur mbH ūkis skirtas akvakultūros plėtrai (žuvų sveikata, nauji žuvų mitybos ištekliai, žuvų reprodukcija kontroliuojamomis sąlygomis ir kt. veikla).

Ačiū už pokalbį.

Vertė Saulius Zagorskis, LŽŪKT

Rekomenduojame pažiūrėti

Mažinant amoniako emisiją: srutų rūgštinimo sistema bandoma ir Vokietijoje

Srutų rūgštinimo technologija išbandoma ir Lenkijoje

Inovacijos: išbandomos srutų rūgštinimo technologijos (Lietuva)

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/