Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Kas keisis apskaičiuojant darbo užmokestį nuo 2019 m. sausio 1 dienos?

Kas keisis apskaičiuojant darbo užmokestį nuo 2019 m. sausio 1 dienos?

Asta Vaitkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro ekonomikos konsultantė


2018-10-29

 

Š. m. birželio 28 d. priimti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo bei Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, lems ir darbo užmokesčio apskaičiavimą nuo 2019 m. sausio 1 d. Taigi, kas pasikeis?

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitime nurodyta, kad apdraustojo socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos tarifas yra 19,5 proc. dydžio, o draudėjo bendrasis socialinio draudimo įmokos tarifas – 1,79 proc. dydžio.

Apdraustųjų asmenų bendrąjį socialinį draudimą sudaro:

  • Pensijų socialinis draudimas – 8,72 proc.
  • Ligos socialinis draudimas – 2,09 proc.
  • Motinystės socialinis draudimas – 1,71 proc.
  • Privalomasis sveikatos draudimas – 6,98 proc.

Draudėjų įmokos už apdraustuosius yra šios:

  • Nedarbo socialinis draudimas – 1,31 proc. (terminuotoms sutartims – 2,03 proc.)
  • Bendrasis nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas – 0,16 proc.
  • Įmoka į garantinį fondą – 0,16 proc.
  • Įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą – 0,16 proc.

Taip pat nustatytos „lubos“, kurias pasiekus darbo užmokesčio pajamos bus neapmokestinamos VSD mokesčiais – 2019 m. socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo sumos, ne didesnės kaip 120 VDU.

Iki šio įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki 2019 m. sausio 1 d., darbdaviai privalo perskaičiuoti darbuotojo darbo užmokestį jį padidindami 1,289 karto ir be išankstinio darbuotojo sutikimo pakeisti darbo sutartį.

Pajamų mokesčio įstatymo pakeitime taip pat numatyta keletas naujovių: pakeista mėnesio NPD apskaičiavimo formulė bei patvirtinti 20 proc. ir 27 proc. pajamų mokesčio tarifai.

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dalis, neviršijanti120 VDU, 2019 m. apmokestinama 20 proc. tarifu, o didesnė nei 120 VDU dalis – 27 proc. tarifu.

2019 m. maksimalus mėnesio NPD siekia 300 eurų nuo MMA, tuo tarpu gyventojams, kurių darbo užmokestis didesnis už MMA, taikytinas NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 300 – 0,15 x (darbo užmokestis – MMA). Nutarta 2019 m. patvirtinti MMA dydį 555 Eur.

Paanalizuokime pavyzdį, kaip keisis darbuotojo atlyginimas „į rankas“ 2019 m. ir draudėjo darbo vietos kaina. Taigi, jei darbuotojo darbo užmokestis „ant popieriaus“ 2018 m. yra 500 Eur (darbuotojas nesitaiko NPD), tai 2019 m. darbo užmokestis bus lygus 644,5 Eur (500 x 1,289 = 644,5).

2018 m.

GPM 500 x 15 proc. = 75 Eur
Draudėjo socialinio draudimo įmoka: 500 x 31,18 proc. = 155,9 Eur
Apdraustojo socialinio draudimo įmoka: 500 x 9 = 45 Eur
Darbo užmokestis „į rankas“: 500 – 75 - 45 = 380 Eur
Visa darbo vietos kaina: 500 + 155,90 = 655,90 Eur

                      2019 m.

GPM 644,50 x 20 proc. = 128,90 Eur
Draudėjo socialinio draudimo įmoka: 644,5 x 1,79 proc. = 11,54 Eur
Apdraustojo socialinio draudimo įmoka: 644,5 x 19,5 = 125,68 Eur
Darbo užmokestis į rankas: 644,5 – 128,90 - 125,68 = 389,92 Eur
Visa darbo vietos kaina: 644,50 + 11,54 = 656,04 Eur

Iš pavyzdžio matome, kad 2019 m. darbo užmokestis „į rankas“ padidėja, o darbo vietos kaina išlieka beveik nepakitusi.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5